Image default
Auto kutak

Savjetujemo: Što kada se isprazni akumulator

Jutro je, krenuli ste na posao, želite upaliti vozilo, ali sve što se čuje prilikom paljenja automobila je tup zvuk? Vjerojatno se ispraznio akumulator i potrebno ga je napuniti. Budući da su se mnogi našli u ovoj situaciji dobro je znati što učiniti kada se isprazni akumulator.

Da bi uspjeli napuniti akumulator, potrebno je nabaviti punjač koji se može kupiti u svim bolje opremljenim dućanima s automobilskom opremom.

Prije nego bilo što učinite treba provjeriti je li paljenje isključeno.

Ako postoji mogućnost pokušajte uz pomoć ključa olabaviti stezaljke na priključcima akumulatora te ih nakon toga skinuti. Crvenu štipaljku potom treba staviti na pozitivan priključak, a crnu na negativan.

Treba pripaziti da metalne štipaljke ne dodiruju ništa metalno, a isto tako da se one međusobno ne dodiruju.

Kada ste stavili štipaljke potrebno je punjač staviti u utičnicu i uključiti uređaj. Punjač mora biti uključen nekoliko sati.

U slučaju da nemate dovoljno vremena čekati da se akumulator napuni uz pomoć punjača, možete pokušati upaliti auto uz pomoć drugog vozila tako što ćete posuditi njegovu struju. Zbog toga bi bilo dobro kada bi osnovni dio opreme u autu činili i startni kablovi u slučaju da vam se isprazni akumulator.

Ukoliko ste odlučili napuniti akumulator uz pomoć drugog vozila potrebno je provjeriti jesu li akumulatori na oba automobila iste voltaže. Automobile treba parkirati jedan pored drugog te isključiti električne uređaje u oba vozila. Važno je da auti budu dovoljno blizu kako bi kablovi mogli dosegnuti jedan i drugi akumulator.

Crveni kabel treba zakačiti na priključak od punog akumulatora, a drugi dio kabla na pozitivan priključak od praznog akumulatora. Potom treba zakačiti crni kabel na negativan priključak punog akumulatora, a drugi dio kabla na negativan priključak praznog akumulatora. Kablovi moraju biti na dovoljnoj udaljenosti od pokretnih dijelova motora.

 

Nakon toga je potrebno upaliti automobil na kojem se nalazi ispravi akumulator i ostaviti ga da radi nekoliko minuta te pokušati upaliti automobil s praznim akumulatorom. Uspijete li ga upaliti važno je da oba automobila rade nekoliko minuta. Kablove potom treba otkvačiti obrnutim redoslijedom.

Ako nažalost auto ne uspijete upaliti to znači da ne preostaje ništa drugo nego da pozovete vučnu službu.

Related posts

Američka ambasada u Sarajevu objavljuje javnu internet prodaju automobila

Želite upaliti vozilo, ali se čuje je tup zvuk?

Kraj mukama: Ne bacajte dotrajale brisače – ‘obrijte’ ih!

Leave a Comment