Savjeti za montiranje sanitarne armature

Pod nazivom armature obuhvaćamo stilske i dizajnerske armature odnosno miješalice, pribor, tuš sisteme i sanitarne sisteme.

Osnovna podjela bila bi na termostatske, jednoručne koje su keramičke te na dvoručne koje se opet dijele na one sa gumicama i na keramičke.

Armature također mogu biti zidne, stojeće, podžbukne i nadžbukne.

                                              Montaža umivaonika:

Kod današnjih umivaonika upotrebljavaju se još samo miješalice koje se postave u jedan otvor na umivaoniku. Izabrati možete između jednoručne miješalice i dvoručnom armature s dvije ručke ili pak armature sa samo jednom ručkom, ako kroz slavinu teče samo hladna voda.

Kad montirate, odstranite maticu za pričvršćivanje, podmetač i brtvilo na donjoj strani armature tako da ostane samo brtvilo u obliku obruča.

Onda stavite armaturu u otvor na umivaoniku, te je ispod umivaonika pričvrstite i stegnite s već prije odstranjenim brtvilom, podmetačem i maticom.

Cijevi za toplu i hladnu vodu savijte tako da ih možete vrlo lako posve umetnuti u kutne ventile. Ponekad treba cijevi još i skratiti.

Cijevi koje su u kutne ventile stavljene po strani, neće brtviti.