Savjet: Koga slušati i s kim se družiti?

Jahja b. Se'id el-Kattan, jedan od islamskih velikana, govorio je: “Sjedili smo sa Ebu Hanifom i slušali ga. Kada bih uputio pogled ka Ebu Hanifi, na njegovom licu vidio sam, tako mi Allaha, da Ga se boji!”
Divan savjet!
Družimo se sa onima koji nas podsjećaju na Allaha i na dobro i u nama probuđuju svijest o dobru, a izbjegavajmo ljude koji nas podstiču na loše postupke, preveliku ljubav i vezanost za dunjalučka blještavila i koji u nama probuđuju strasti i pohote.
To je čitava filozofija pravog recepta našeg života, kao što sugerira ovaj veliki islamski učenjak!

autor: prof. Šefik Kurdić