Sarajevski par-nepar

Odluku o uspostavljanju novog režima saobraćaja u KS, odnosno pravila par-nepar je u subotu, 24. decembra, potpisao ministar prostornog uređenja, građenja i okoliša Čedomir Lukić.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) KS pojasnili su nam da policija piše kazne i provodi odluku Vlade KS na osnovu Zakona o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine, iz kojeg proizilazi Član 12. Propisivanje prekršaja.

“Prekršaji i prekršajne sankcije mogu biti propisani zakonima BiH, Federacije, kantona ili drugim propisima Vijeća ministara BiH, Vlade FBiH, vlada kantona i odlukama gradskog ili općinskog vijeća. Organi ovlašteni za donošenje propisa o prekršajima mogu propisivati samo kazne i zaštitne mjere predviđene ovim zakonom i u granicama koje određuje ovaj zakon. Organi ovlašteni za donošenje propisa iz stava (1) ovog člana mogu propisivati prekršajne kazne i zaštitne mjere samo za povrede propisa koje oni donose u okviru svoje nadležnosti utvrđene Ustavom i zakonom, pod uvjetima određenim ovim zakonom. Organ ovlašten da propisuje prekršajne kazne i zaštitne mjere ne može ovo pravo prenijeti na druge organe”, navodi se u Članu 12. Zakona o prekršajima FBiH.

Dodatno, kako pojašnjavaju u MUP-u, Skupština KS je na sjednici održanoj 30. maja ove godine donijela Odluku o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka, a iz koje proizilazi Član 41. koji se tiče Plana interventnih mjera.

“U cilju prevencije situacija izuzetne zagađenosti zraka (smog), kanton donosi Plan interventnih mjera za slučajeve kada postoji rizik prekoračenja praga pripravnosti, upozorenja i praga uzbune, navodeći mjere radi smanjenja rizika od prekoračenja i ograničenje trajanja takvih mjera. Planovima se predviđaju mjere kontrole, ograničenje ili obustava aktivnosti (uključujući motorni saobraćaj), koje doprinose prekoračenju pragova pripravnosti, upozorenja i uzbune. Građani, pravne i fizičke osobe, su dužni postupati u skladu s Planom iz stava (1) ovog Člana, te pravovremeno reagirati u situacijama koje zahtijevaju interventne mjere”, stoji u Članu 41. Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo.

U istoj Odluci u Članu 60. su jasno propisane sankcije i kazne za one koji se ne pridržavaju stavki iz Člana 41.

Za prekršaje propisane Zakonom o zaštiti zraka, primjenjuju se kaznene odredbe propisane tim zakonom. Novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja ne postupi u skladu s odredbama Članova 16, 17, 18, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 41, 51, 52, 53, 54, 55 i 56 navedene odluke.

Danas na snagu stupa pravilo zabrane saobraćanja vozila čiji je posljednji broj registarskih oznaka paran.

Iz MUP-a KS dodaju da će, iako su u nedjelju i ponedjeljak samo pisali upozorenja, u Utorak će kažnjavati vozače.

Vlada KS je donijela odluku i ona se mora poštovati, a policija vam na prekršajnom nalogu može napisati da se poziva na već ranije donesenu odluku i kaznu morate platiti”…

U odluci se navodi da su kazne za pravne osobe koje se ne budu pridržavale odluke o saobraćaju vozila prema principu par-nepar od 1.000 do 5.000 KM, dok će fizičke osobe biti kažnjavane novčanom kaznom od 500 do 1.000 KM

“Policija također može napisati kaznu i za nepravilno korištenje tablica. Ako policija zaustavi vozača s tablicom s kojom se taj dan ne smije voziti kazna je 500 KM, a svaka naredna u toku dana se povećava za 100 KM“..

Odluka je apsolutno ishitrena i ako Vlada donese određenu odluku onda mora razmišljati o tome koje posljedice takva odluka proizvodi.

Mjera par-nepar će nam možda donijeti više štete, nego koristi….

Što bi rekao naš narod :

KADIJA TE TUŽI , KADIJA TE SUDI ..