Saopštenje: Kantonalni savez poljoprivrednih proizvođača Jagodastog voća i povrća

Federacija Bosne i Hercegovine
UNSKO SANSKI KANTON
Kantonalni savez poljoprivrednih proizvođača
Jagodastog voća i povrća
Bihać; 13.03.2017.g
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Na održanoj redovnoj skupštini dana 12.03.2017.godine u Cazinu Kantonalni savez poljoprivrednih proizvođača jagodastog voća i povrća se ograđuje i osuđuje pokušaj nezakonitog smanjivanja otkupnih cijena maline a koje su dogovorene sa proizvođačima za 2016 godinu.

Naime firma d.o.o „Vrganj Promet“ Bužim je sazvala svoje proizvođače, kooperante a naše članove na sastanak gdje je predstavila plan isplate potraživanja i isti objavila putem vaših medija.
Na tom sastanku navedena firma pokušava na sve moguće načine da ucijeni proizvođače te im smanjuje dogovorenu cijenu, iako na otkupnim blokovima uredno stoji dogovorena cijena koju je gore navedena firma ponudila kao otkupnu cijenu.

Osam mjeseci po završetku otkupa gore navedena firma pokušava da po svaku cijenu smanji cijenu otkupljene maline te na taj način dovede u pitanje egzistenciju 800 kooperanta na USK-a.

Kantonalni savez oštro osuđuje ovaj pokušaj ponižavanja poljoprivrednih proizvođača te ovim putem obaviještava proizvođače da kantonalni savez se ograđuje i ne učestvuje u ovakvim radnjama i upozorava da nisu dužni pristati na ovakvu vrstu ucjene ako za istu nisu saglasni.

Otkupni blok je račun po kojoj je navedena firma otkupila vaše proizvode i ista je dužna da tako i izvrši svoje obaveze, u protivnom svoja prava možete ostvariti pravnim odnosno sudskim putem.

Ovim putem kantonalni savez poziva sve relevantne institucije na USK-a da u skladu sa zakonom djeluju i zaštite poljoprivredne proizvođače od ovakvih i sličnih radnji.

S POŠTOVANJEM!

Predsjednik Saveza
Emir Mahmutović