Sankcijama za saobraćajne prekršaje

Na dnevnom redu sjednice

PSBiH danas o oštrijim sankcijama za saobraćajne prekršaje

Prijedlog zakona o budžetu bh. institucija i međunarodnih obaveza za 2017. godinu danas bi trebao biti na dnevnom redu sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Prema procedurama prijedlog zakona u parlamentarnu proceduru uputilo je Predsjedništvo BiH, a budžet iznosi 950 miliona KM i u skladu je s globalnim fiskalnim okvirom od 2017. do 2019. godine.
Osim funkcioniranja državnih institucija u kapitalnim izdacima predviđeno je izdvajanje sredstava za trajno rješavanje smještaja državnih institucija kako bi se smanjila izdvajanja za zakupnine.

Za sve te objekte sredstva će biti osigurana iz klirinškog duga Ruske Federacije u visini od oko 22 miliona KM, a iz tih sredstava djelomično je planirano i financiranje projekta izgradnje graničnog prijelaza Bratunac – Ljubovija.

Ukupan vanjski dug za 2017. godinu iznosi nešto više od milijarde, što je za oko 240 miliona KM više u odnosu na ovu godinu. Od ovog iznosa obveze Federacije BiH su 650 miliona KM, Republike Srpske 350 miliona, Brčko distrikta BiH 6,2 miliona i BiH 5,5 miliona KM.

Poslanici bi svoj stav trebali dati i na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima koji, između ostaloga, za određene prekršaje propisuje i oštrije sankcije u odnosu na važeći zakon.

Poslanička rasprava očekuje se i o Godišnjem izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, a potom i o izvještajima Ureda za reviziju o radu 73 državne institucije za 2015. godinu, dok bi poslanici trebali dati i saglasnot na ratificiranje nekoliko međunarodnih sporazuma.

Autor: Fena