Image default
Arhiva

SADNJA PAULOVNIJE KAO ISPLATIVA INVESTICIJA

U ovoj bismo Vam rubrici željeli približiti isplativost ulaganja u nasade Paulovnije te koji tip i vrstu sadnog materijala odabrati. Ako se radi o manjim nasadima, najčešći i najisplativiji način ulaganja kod nas je u tehničko i ogrjevno drvo. Kada se govori o biomasi, minimalna isplativost može se računati tek od 3 ha/god ulaganja.

U slijedećim tablicama, prikazati ćemo približan izračun na temelju nasada 1ha Paulovnije za tehničko drvo i 1ha Paulovnije za ogrjevno drvo.

Ovdje moramo napomenuti da su cijene otkupa (osobito kod tehničkog drveta) uzete kao minimalne cijene, no ako imate dobru kvalitetu drveta, cijene koje možete postići u otkupu su i do nekoliko puta veće!

Tablica 1; održavanje i vrijednost prinosa/ trajni nasad za TEHNIČKO DRVO/ 4x4m – 625 sadnica/ rotacijski ciklus 8-10 god.

Tablica 2; održavanje i vrijednost prinosa/ trajni nasad za OGRJEVNO DRVO/ 3x2m – 1650 sadnica/ rotacijski ciklus 3-5 god.

Kod sadnje za tehničko drvo prihod je daleko zanimljiviji no treba uzeti u obzir rok od 8 do 12 godina do povrata sredstava. U suprotnosti sa time, kod sadnje za ogrjevno drvo, ulog je veći ali je i povrat daleko brži. Ako zasadite drvo u ogrjevne svrhe sa rotacijskim ciklusom od 5 godina, znači da za 5 godina od prve berbe (ili cca 8-9 godina od sadnje) postižete ukupan prihod kao i da ste zasadili tehničko drvo.

Uz sve to, treba imati na umu da Paulovnija za vrijeme svog rasta ostavlja za sobom velike količine lišća i granja koje se može upotrijebiti za stočnu hranu ili biomasu, te osobito kod sadnje za tehničko drvo, daje prinos visokokvalitetnog meda od 1t/ha.

PAULOVNIJA ZA BIOMASU
Paulovnija brzo raste i ima puno grana i izbojaka ako se ne održava – sadnjom paulovnije za biomasu ne treba ju održavati nego puštati da “divlja”, što više grana i izbojaka to bolje – veća je ukupna tonaža za biomasu. Ulog za biomasu je puno veći nego za ogrjev ili trupce, jer na hektar ide oko 3300 sadnica paulovnije. Jedan hektar bi u idealnim uvjetima trebao uprihoditi 80 tona biomase – otkupna cijena je trenutno 25-40 Eura po toni. Naravno, potrebne su veće površine za sadnju – ako želite saditi paulovniju za biomasu javite nam se za detaljniji izračun.
KOJI TIP I VRSTU SADNICE ODABRATI
S obzirom da na tržištu postoji više tipova sadnog materijala, što možete vidjeti i u našoj ponudi, probati ćemo vam približiti neke temeljne razlike.

Jednogodišnje sadnice

Radi se o najjačem i najizdržljivijem tipu sadnog materijala koji će u prvoj godini nakon čepiranja dati najbolje rezultate, a moguće ga je saditi u proljeće i u jesen. Pogrešno je misliti da će se jednogodišnjom sadnicom izbjeći pripremni period biljke tj. nulta godina te da kupljenu čepiranu biljku nije potrebno ponovo čepirati godinu nakon sadnje. Stvar je u tome da ćete u godini sječe imati stablo puno večeg formata nego ono dobiveno iz slabijeg sadnog materijala u istom periodu. Nadalje, na našim je područjima zbog ranih jesenskih mrazeva od velike važnosti koliko će biljka narasti u prvoj godini nakon čepiranja. U slučaju da najtanji vrhovi smrznu, iz najgornjeg preživjelog spavajućeg pupa, biljka će nastaviti svoj rast ali će ostavit nepravilnost na deblu i time mu umanjiti tehničku vrijednost. Stoga je u svrhu dobivanja tehničkog drva od velikog značaja da u prvoj godini dobijete visinu budućeg trupca.

Jednogoišnje sadnice svakako moraju biti dobro razvijene biljke s debljinom stabljike pri korijenu od minimalno 2cm u promjeru.

S obzirom da su jednogodišnje sadnice odrvenjele biljke, cijele ili skraćene na dužinu od ca 50cm, sa golim korijenom, manja je potreba za održavanjem muđuredova i korova u nultoj godini jer biljka započinje sa svojim rastom već na visini od pola metra.

Zbog svega navedenog, osobito ako se radi o manjim nasadima do nekoliko hektara, preporučujemo jednogodišnje sadnice kao najbolji izbor za dobivanje tehničkog drveta.

Kontejnirane sadnice

Kontejnirani sadni materijal u teglicama cca 3lit. uglavnom je namijenjen daljnjoj distribuciji poput vrtinih centara. Obično se radi o biljkama starosti oko 2 do 3 mjeseca, visine do 60 cm.  Moguće ih je saditi u proljeće ali i u jesen pod uvjetom da su lignificirale (odrvenile). Prednost sadnje kontejniranih sadnica je svakako u tome što će biljka puno prije pretrpjeti šok od presađivanja i nastaviti sa rastom jer se presađuje sa zemljom u kojoj se nalazi. Kod proljetne sadnje ta će činjenica ipak uštedjeti nekoliko tjedana vegetativne sezone za razliku od sadnje sadnice golog korijena. Također, takav tip sadnog materijala je svakako za one koji se odluče paulovniju saditi malo kasnije u lipnju, kako bi se do jeseni stigla što bolje razviti.

Kontejnirane sadnice – mladice

Radi se sadnicama prilagođenima za veće nasade gdje su cijena ulaganja i brzina sadnje od većeg značaja. Iako su mladice povoljniji sadni materijal to nikako ne znači da se radi o sadnom materijalu slabije kvalitete. Naprotiv, radi se o potpuno istom sadnom materijalu kao i kod sadnica u tri-litarskim kontejnerima samo nešto mlađima i na manjem stupnju razvoja. Iz tog razloga bitno ih je zasaditi ćim ranije, odmah poslije zadnjeg mraza. Čak i da vas nakon sadnje poneki mraz iznenadi i uništi mladice, one će vrlo brzo potjerati ponovo.

Za sadnju takvog sadnog materijala preporučujemo dobru pripremu zemlje te postavljanje mulch folije. Nakon toga za samu sadnju dovoljne su ručne sadilice pa se sadnja odvija relativno brzo. Nakon nekog vemena, bez obzira na mulch foliju, potrebno je pregledati nasad te oko samih biljaka ukloniti korov (koji se primi i na ono malo prostora oko biljke) kako ih nebi gušio. To je još jedan razlog  iz kojeg je biljku poželjno zasaditi ćim ranije, kako bi ušla u tijek sa vegetacijom te ćim prije nadrasla okolne biljke.

Koju vrstu odabrati

Iako se na tržištu nalazi više vrsta hibrida paulovnije, objasnit ćemo razliku između paulovnije Shan Tong i paulovnije RBTC15 iz vlastitog asortimana.

Paulovnija Shan Tong hibrid je dobiven križanjem paulovnije Tomentose i paulovnije Fortunei. Njena karakteristika je pomalo neravnomjeran i nešto sporiji rast za razliku od paulovnije RBTC15, što omogućava gušću strukturu drveta. Upravo ta karakteristika te činjenica da je hibrid nastao križanjem sa Tomentosom koja je u smislu tehničkog drva na tržištu najcjenjenija, paulovnija Shan Tong bolji je odabir za sadnju u svrhu dobivanja tehničkog drva više kvalitete. Očekivani rast u prvoj godini je oko 5m i realno očekivanje prve sječe je za 10g. Naravno, nećete pogriješiti niti sa odlukom da u svrhu tehničkog drva posadite paulovniju RBTC15. Iako će drvo biti manje gustoče, za isti period narasti će veče, a i u prvoj godini postići će veču baznu visinu (visinu trupca) što opet nosi svoje prednosti.

Paulovnija RBTC15 odnosno križanac paulovnije Elongate i paulovnije Fortunei, zbog svog ekstremno brzog rasta izrazito je povoljan hibrid za dobivanje biomase. Kako smo već naglasili, također je dobar izbor za dobivanje tehničkog drveta ali nešto niže klase koja se korist za izradu ne toliko finih i preciznih predmeta poput vratova za muzičke instrumente i sl., već npr. za građevinsku primjenu. Samim time postiže i nešto nižu cijenu na tržištu, no tu treba opet uzeti u kalkulaciju brzinu njenog rasta. Raste ravnomjerno te može postići visinu i do 7m u prvoj godini rasta.

 

 

 

Related posts

U Mostaru održan radionica o uzgoju i preradi smilja

Stanje na cestama

Bihać i Cazin odnos prema Budžetu: Bišćani maćehinski, Cazinjani domaćinski

Leave a Comment