Sada i vi možete učestovati u javnim raspravama naših parlamentaraca

Svako demokratsko društvo, kakvo je i naše, predviđa učešće građana u donošenju zakona.

Internet servis javnarasprava.ba nudi im priliku da to pravo iskoriste na veoma jednostavan način.

Bilo koji građanin na ovoj platformi može diskutovati o zakonima koji su u proceduri, postaviti pitanje parlametarcu ali i podnijeti vlastitu inicijativu za amandman koji će biti proslijeđen parlamentarcima.

“Imamo otprilike trećinu parlamentaraca od njihovog ukupnog broja na državnom i entitetskim nivoima koji su do sada uključeni u rad platforme. I smo generalno zadovoljni u ovoj fazi. Ono što je ostao naš glavni cilj, jeste da ova platforma stvarno ima utjecaj na zakonodavni proces. Finalni cilj je da ona, na neki način, postane mjesto i na kojem se odlučuje o finalnom rješenju”, kazao je Darko Brkan za N1.

Link od www.javnarasprava.ba

Javna rasprava.ba

Međutim, koliko smo kao društvo zreli za tako nešto, te koliko građani zaista koriste ovo svoje pravo?
“Već imamo dvije ili tri inicijative koje su provjereno podnesene u Parlamentu, a čije je izvorište bila upravo naša platforma. Mi se nadamo da će sa brojem parlamentaraca koji odgovaraju, ali i boljom edukacijom građana, broj tih inicijativa biti sve veći”, za N1 je kazao Damir Dajanović.

Ovakve platforme postale su bitan dio procesa donošenja zakona u zemljama poput Njemačke i Sjedinjenih Američkih Država. Naglasak je na važnosti zakonodavne vlasti.

“Svi u Bosni i Hercegovini govore o predsjednicima partija ili ne znam ni ja više kome, kao o donosiocima odluka. Niko zapravo ne govori o institucijama, odnosno parlamentarcima. Mi želimo promovisati pojedinačne parlamentarce, odnosno njihove uloge i aktivnosti. To ćemo i raditi u narednom periodu”, izjavio je Brkan.

Aktivisti Javne rasprave kažu kako im je cilj pomijeranje težišta legislativnog procesa u parlamente, te aktivno učešće građana u odlučivanju.

 

 

( N1 / jajce.online)