Image default
Arhiva

Do sada u BiH donoseno više od 500 presuda: U 10 dana 30 presuda protiv Hypo banke

Svim presudama koje su donesene ugovori sa HAAB su proglašeni nevažećim, tvrdi predsjednik udruženja Švicarac Kemal Duraković.

Sudovi u BiH su, samo u prvih deset dana januara ove godine donijeli oko 30 presuda, u slučajevima tužbi klijenata protiv Hypo Alpe Adria Bank i svim presudama su ugovori o kreditima obračunatim u švicarskim francima proglašeni ništavnim, kaže predsjednik udruženja Švicarac Kemal Duraković.

– Odlučili smo da promijenimo taktiku prilikom podnošenja tužbi. Više tužbama ne tražimo izmjene kamata ili drugih uvjeta u kreditu, nego samo poništavanje ugovora – istakao je Duraković.

500 presuda

Prema njegovoj tvrdnji, do sada je u BiH donoseno više od 500 prvostepenih presuda, kojima je udovoljeno tužbenim zahtjevima, a od tog broja donesene su dvije pravosnažne presude.

– Mi se služimo samo istinom, a istina je da je u žalbenim postupcima polovično prihvaćena samo jedna žalba Hyipo banke, dok je druga u potpunosti odbačena, tako da ne stoji tvrdnja banke da su u drugostepenim postupcima poništene prvobitne presude. Inače, postoje žalbeni postupci koji na okončanje čekaju i po tri godine, što banci savršeno odgovara, jer za to vrijeme vrše pritisak na dužnike i žirante da vraćaju kredite – kazao je Duraković.

Napomenuo je i da je Hypo banka nedavno obavijestila klijente o smanjenju kamate na kredite obračunate u švicarskim francima za oko tri posto.

Upravo privučeni niskim kamatama, sadašnji dužnici su svojevremno sklopili ugovore o dobijanju kredita sa valutnom klauzulom, prema kojoj su ova zaduženja obračunata u švicarskim francima. Međutim, kada je došlo do naglog rasta švicarske valute u odnosu na euro, visina njihovih kredita je enormno porasla. Zbog toga su se, osim sudovima, iz udruženja Švicarac obratili i državnom Parlamentu.

Čekaju se entiteti

Dom naroda Parlamenta BiH je u prvom čitanju usvojio prijedlog zakona o konverziji kredita obračunatih u švicarskim francima u konvertibilne marke. Uz ovaj zakon, usvojen je i zaključak kojim se od entitetskih institucija traži da riješe ovaj problem.

– Očekujemo da će se u toku februara pokrenuti procedure u nadležnim entitetskim institucijama kojima će biti riješen naš problem, odnosno kojima će nam biti omogućeno da vratimo novac koji smo uzeli, uz odgovarajuću kamatu, a ne da dugove vraćamo pod lihvarskim uslovima i da namirujemo nečije gubitke – istakao je Duraković.

Kredite obračunate u švicarskim francima trenutno u BiH vraćaju 9.802 osobe.

(A. Šarenkapa/Faktor.ba)

Related posts

Žalosno drva je sve manje a cijene su sve više

Halida, domaćica čiji su radovi očarali Madonnu i Cavallija

Deset razloga za posjetiti Sarajevo ovog ljeta

Leave a Comment