Sa kojim preparatima možete imati organsku poljoprivredu!

Kako do organske proizvodnje.

Pravi savjeti od pravih stručnjaka.

U organskoj proizvodnji nije lako proizvesti ekonomičnu proizvodnju.

Štetni biološki agensi ( patogeni, štetočine i korovske biljke) svojim prisustvom smanjuju prinos i kvalitet proizvoda u bilo kojoj oblasti biljne proizvodnje.

U organskoj proizvodnji nije dozvoljena primjena velikog broja preparata – lijekova za biljke ( pesticida), zato se prioritet daje PREVENTIVNIM –MJERAMA sa kojim se sprečava pojava bioloških agenasa, a ne liječenju ( primjeni preparata- pesticida).

Preventivne mjere:

Agrotehničke mjere: Izbor parcela

Izbor otporne vrste i sorte

Obrada zemljišta

Poštovanje vremena sjetve i gustine sklopa biljaka

Sjetva zaštitnih pojaseva

Đubrenje ( pravilna ishrana biljaka )

Uništavanje prijelaznih domaćina

Privlačenje predatora

Plodored

Udruživanje usijeva

Uspostavljanje cvijetnih pojaseva

Košenjem i ispašom

Malčiranjem i dr. Higijenske mjere

– Zdrav i kvalitetan sadni materijal

Higijena zemljišta

Voda za zalivanje mora biti prve ili druge klase

Sakupljanje i uništavanje zaraženih dijelova biljaka

Čišćenje i dezinfekcija oruđa i alata

Odbrambene mjere:

Biološke mjere: Preparati na bazi virusa, bakterija i gljiva

Nematode

Korisni insekti – bubamare, uholaže, parazitne osice

Grinje

Ptice – sjenice i dijetlići

Ježevi, krtice, slijepi miševi.

Fizičke mjere

– Sakupljanje štetnih insekata i njihovo uništavanje

Upotreba feromonskih klopki, lijepljivih kartona u boji

Primamljivanje hranom – mekinje, melasa, slatki sokovi

Odbijanje mirisom, svetlošću i zvukom

Sakupljanje zaraženih biljnih dijelova

Spaljivanje insekata i korova gasom

Postavljanje mreža protiv grada i ptica

Kopanje zaštitnih kanala

Upotreba raznih usisivača

Hemijske mjere: Hemijska sredstva se koriste kada preventivne mjere ne mogu dati zadovoljavajuće reztultate.

Tu spadaju: Feromoni – hemijska sredstva slična hormonima koje stvaraju i emituju insekti i koriste za primamljivanje insekata sa velikih rastojanja

Fungicidi za dezinfekciju sjemena

preparati na bazi bakra

masna soda

kalijum permanganat

cinkoksid

biljni ekstrakti

Sredstva za zimsko tretiranje, kuhinjska so, kalijum permanganat, kalijumov sapun, sumpor

Sredstva za tretiranje tokom vegetacije – preparati na bazi bakra, preparati na bazi sumpora, kalijum permanganat, krečni sulfat, kameno brašno, kokosovo brašno, propolis,cinkoksid

Insekticidi – mineralna ulja, nikotin, piretrin, kvasija, rotenon, vodeni rastvor duvana, želatin, kalijumov sapun i dr.

Biopesticidi se zasnivaju na korišćenju korisnih mikroorganizama ili produkata njihovog metabolizma pri čemu stvaraju toksine, kristale, spore, antibiotike kojima štite biljke dijelujući antagonistički na prouzrokovače bolesti, štetne insekte, nematode i korove.

Istovremeno su bezopasni za ljude i ekološki bezbjedni, produkuju vitamine, enzime i biljne hormone kojima dijeluju na imuni sistem biljaka i time povećavaju njihovu otpornost.

Dozvoljena sredstva za zaštutu billja u organskoj proizvodnji:

Azadiractin Iz Azadirachata indica (nemim ulje)

/Insekticid, Ekstrat (vodeni rastvor) iz Nicotiana tabacum

/Insekticid,Piretrin ekstrahovan iz Chrusanthemum cinerarifolium

/Insekticid,Rotenon ekstrahovan iz Derisspp. i Terphrosia spp.

/insekticid,Kvazija ekstrahovana iz Qvassia amara

/Insekticid, repelent, Želatin

/Insekticid, Biljna ulja (ulje od metvice, crnogorčine smole, kima)

/Insekticid, akaricid, fungicid i materija za ometanje rasta,Lecitin

/Fungicid, Pčelinji vosak, Hidrolizovane belančevine

/mamac

Dozvoljeni mikroorganizmi za biološko suzbijanje štetočina koji se koriste kao sredstva za zaštitu bilja u organskoj proizvodnji:

Mikroorganizmi (bakterije, virusi, gljivice) npr. Bacillus thuriginensis, virus granuloye itd.

Dozvoljene materije koje se koriste u zamkama i raspršivačima za zaštitu bilja:

Diamonijum fosfat /Mamac samo u zamkama,Metaldehid,Limacid

/Mamac samo u zamkama sa sredstvom koje odbija krupnije vrste životinja, Feromoni

/Mamac samo u zamkama i raspršivačima,Piretroidi (samo Deltametrin i Lambda cuhalotrin)

/Insekticid samo u zamkama sa specifičnim mamcima.

Ostala dozvoljena sredstva za zaštitu bilja koja se tradicionalno koriste u organskoj proizvodnji: Krečni sulfat (kalcijumov polisulfid)

/Fungicid, insekticid, akaricid, Mineralna ulja

/Fungicid, insekticid, Kalijum permanganat

/Fungicid, baktericid, Sumpor

/Fungicid, akaricid, repelent,Bakar u obliku bakarnog hidroksida, bakarnog oksihlorida, trobaznog bakarnog sulfata, bakarnog oksida

/Fungicid, Kalijumov sapun (mazivi sapun)

/Insekticid,Parafinsko ulje

/Insekticid, akaricid, Kvarcni pijesak

/Repelent

( Navedene mjere su zasnovane na Pravilniku o metodama organske biljne proizvodnje).

PRIRODNI PREPARATI ZA ZAŠTITU BILJA U ORGANSKOJ PROIZVODNJI

(Biljke pogodne za spravljanje bio preparata )

Kopriva ( Urtica dioica i Urticae urens )

Koprive se skupljaju na ruderalnim terenima koji su bogati azotom.

Berba se izvodi kada su biljke visine od 0.5 -1 metar i u fazi cvijetanja.

Preparati na bazi ekstrakta od kopriva bogati su azotom ( fitostimulanti) koji pospiješuju rast gajenih biljaka, bogati su gvožđem (u medicini se koristi kopriva za povećanje gvoždđa u krvi kod čoveka), ima dosta oligoelemenata,

Kopriva dijeluje i aficidno na lisne vaši, i kao akaricid na crvenog pauka.

Ima i izvijesno repelentno dijelovanje na mnoge druge insekte.

Paprika ( Capsicum annum)

Koriste se ljute feferon paprike koje imaju veliku ljutinu ili koje su bogate azotom i uljem kao i kapsicinom (alkaloidom).

Ekstrakt iz plodova paprike je vodorastvorljiv i komponente ekstrakta deluju štetno na lisne vaši.

Piretrin ( Chrysantemum cinerariafolium )

Gaji se i kod nas, ali piretrin biljka u Keniji ili drugim tropskim predijelima ima veći procenat piretrina.

Preparat deluje uglavnom kontaktno i ishranom štetočina i ima brzo inicijalno delovanje. Osim na štetne insekte deluje i na Fitoseidae ( korisne predatore pauke).

Koristi se kao prašak i dijeluje na: muhe, stjenice, komarce, lisne vaši, bijelu leptirastu vaš, krompirovu zlaticu i mnoge druge.

Deluje samo 48 sati, a efikasnost se smanjuje povećanjem temperature i jačom svjetlošću.

Sakupljanjem imaga radi sprečavanja polaganja jaja, uništavanje jaja – gnječenjem , sakupljanje larvi.

Rotenon – alkaloid koji se nalazi u cvijetu,stablu i sjemenu mahunarki (grašak,bob,boranija), koristi se kao insekticid i akaricid za suzbijanje leptiraste vaši, lisne vaši, cikada vinove loze, lisne buhe, buhača, krompirove zlatice i lisnih sovica.

Preparat: Rotena. insekticid biljnog porekla ekstrakt biljke Derris elliptica, sadrži 6% rotenona.

Doze primjene: 0,25-0,3 l na 100 l vode.

U preporučenim dozama nije otrovan za pčele.

Duhan ( Nicotiana tabacum)

Sadrži prirodne materije koje deluju na lisne vaši, muhe i dugo godina se koristio u povrtarstvu.

Ali, kao i kod svih ovih materija kratko deluje pa se mora često koristiti.

Rastavić (Equisetum arvense)

Spektar dijelovanje: na bolesti tipa truleži i parazite koji se razvijaju na površini lista.

U cilju suzbijanja truleži (kojoj pogoduje vlažno i toplo vreme), na povrću, ranije se povrće prekrivalo “ovlaš” slamom.

Luk ( Alium sativum i A. cepa)

Deluje na suzbijanje lisnih vaši i grinja na mrkvi.

Ima veći sadržaj antibiotika (alicin), sumpora i eteričnih ulja.

Ekstrakt lukovica ima i repelentno delovanja za lisne vaši, Cydia pomonella, Tortricidae i druge inseke.

Ulje izolovano iz luka ima bakericidno delovanje preko antibiotika.