Image default
Arhiva

”Sa džematom je milost, dok je u cijepanju kazna!”

U džematu, zajednici muslimana, je milost dok je u odvajanju kazna i patnja. En-Nu'man b. Bešir, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Sa džematom je milost, dok je u cijepanju kazna.”

U hadisu Ebu Derda'a, radijallahu anhu, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ”Drži se džemata, jer uistinu vuk jede izdvojenu ovcu!“

Bilježi imam Ahmed od Harisa el-Eš'arija, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Naređujem vam pet stvari koje je meni Allah naredio! Naređujem vam: džemat, poslušnost, pokornost, hidžru i borbu na Allahovom putu.

Uzvišeni Allah, iz Svoje mudrosti i milosti, odredio je čovjeku i stvorio ga da živi u zajednici, učinio ga je društvenim bićem koje se popravlja sa popravkom zajednice, društva u kojem živi, kao što se, također, kvari sa kvarenjem svoje zajednice. Dakle, zajednica na njega ostavlja veliki utjecaj!

Sposobnosti pojedinca su ograničene. Čovjekov životni vijek je između 60 i 70 godina, a malo je onih koji dožive više. Stoga pojedinac ne može da ostvari velike ciljeve osim ako svoj trud i svoje zalaganje ne pripoji uz trud i zalaganje drugih pojedinaca!

Pogledamo li danas kroz kakve sve probleme, na kakve sve izazove i pitanja nailazi samo jedna mahala, jedna čaršija, jedan gradić, složit ćemo se da pojedinac, ili kako se to kaže savremenim jezikom ”slobodni strijelac“ ne može ostaviti nikakav utjecaj, napraviti bilo kakve promjene.

Uzvišeni Allah stavio je muslimanima u obavezu da žive i rade u džematu kako bi došlo do sigurnosti, postojanosti, širenja vjere s kojom je Allah, subhanehu ve te'ala, jedino zadovoljan! Islam ne poznaje pojedinca! Islam ne želi da zna za slobodnog strijelca! U islamu nema ništa privatno i na svoju ruku! Islam je vjera reda i discipline, vjera dogovora i rada!

Mnogi ljudi misle da je džematsko djelovanje samo lijepo i poželjno, dok kod nekih nije ni na tome stepenu! Nažalost ima i onih, umišljenih, željnih da samo oni isplivaju i dođu na površinu, onih koji se ne mogu spustiti na taj nivo da razgovaraju i dogovaraju se s drugima, a kamoli da prihvate njihovo mišljenje, ima takvih koji džematski život i rad smatraju novinom u vjeri, zabludom!

Posmatrajući današnje stanje, naročito stanje muslimana, stanje islama na mnogim mjestima, složit ćemo se da nema prosperiteta, napretka muslimanima osim sa uređenim, organiziranim džematskim životom i radom!

el-asr

Related posts

Sa dva dunuma malina zaradite do 15 000 KM

Ciljevi i djelatnosti svih ti naših udruženja

Prvi u regiji: Grad Cazin uveo obrasce da građani prijave koruptivne namjere

Leave a Comment