Razmišljaš li o porijeklu svog novca? Da li je halal ili haram?

Kada kod čovjeka oslabi pobožnost, oslabi i vjera, i polako počne upadati  u sumnjive stvari pa potom u harame i zabranjeno, tako da prestane pitati o porijeklu imetka, da li ga stječe na halal ili haram način.

Tako se danas već obistinilo ono što je nagovijestio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „ Doći će vrijeme da čovjek neće mariti kako je stekao imetak, halalom ili haramom. ( Bilježi imam Buhari)

I zaista, vidimo danas kako se mnogi ljudi pohlepno otimaju da na svaki način dođu do imetka, svejedno na halal ili haram način. Radi toga su obezvrijeđeni principi, ljudi su totalno popustili u prihvatanju haram poslova i trgovine, masovno se počelo trgovati duhanom, alkoholom, nepropisnom odjećom, prihvataju se kamtni načini poslovanja, izdaju se objekti i onim koji posluju haramom.

A Uzvišeni Allah kaže: „ Jedite ( konzumirajte) od onoga što je lijepo (i halal),“ (prevod sure El-Muminun) jer Allah je lijep i ne prima ništa osim lijepo, a svako tijelo koje buja i hrani se od harama najpreče je da završi u Vatri.

Danas je situacija došla do te mjere da je onaj koji se čuva harama i sumnjivog postao čudak među ljudima, potpuno odudara od sredine, i vrlo često neće ni ostati na svojoj poziciji ili poslu ako ne prihvata mito i korupciju.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „ A onaj  ko se učuva (kloni) sumnjivog taj je učuvao svoju vjeru i čast, a ko upadne u sumnjivo, upast će i u haram“. ( Bilježe imami Buhari i Muslim).

Od Allaha molimo uputu i postojanost na pravom putu vjere.