Radarske kontrole u BiH

 

Portal Pravi savjeti info vam donosi raspored radarski kontrola u BiH :

MUP ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA Stacionarni radari M-17 Donja Vraca (općina Zenica) M-17 Brankovići (općina Žepče) M-17 Misurići (općina Maglaj) M-17 Šije (općina Tešanj) Nestacionarni radari PS KAKANJ Najavljene radarske kontrole za 23. 08. 2017. – PS KAKANJ 11:00 do 12:00 sati R-445 V div. NOP-a 18:00 do 19:00 sati R-466 Podbijelavići.

PS TEŠANJ Najavljene radarske kontrole za 23.08.2017. – PS TEŠANJ 15:00 do 17:00 sati Tešanj 17:30 do 19:30 sati Vukovo.

PS BREZA Najavljene radarske kontrole za 23. 08. 2017. – PS BREZA 09:00 do 10:00 sati R-444 Mahalaj 09:00 do 12:00 sati R-444 Potkraj 12:00 do 13:00 sati R-444 Šehidska 14:00 do 17:00 sati R-444 Vrankamen 12:00 do 14:00 sati R-444 Šaš 18:00 do 19:00 sati R-444 Potkraj.

PS ZAVIDOVIĆI Najavljene radarske kontrole za 23.08.2017.

– PS ZAVIDOVIĆI 07:00 do 08:30 sati R-465 Mećevići 10:30 do 12:00 sati R-467 Kovači 14:00 do 15:30 sati R-465 Dolovi 17:30 do 19:00 sati R-467 Krivaja.

PS MAGLAJ Najavljene radarske kontrole za 23. 08 .2017.

– PS MAGLAJ 20:00 do 21:30 sati R-465 Omerdino Polje.

PS ŽEPČE M-17 Najavljene radarske kontrole za 23.08.2017.

– PS ŽEPČE 08:30 do 09:30 sati Industrijska zona. PS OLOVO Najavljene radarske kontrole za 23. 08. 2017. – PS OLOVO 11:00 do 12:30 sati M-18 Bakići

MUP KANTONA SARAJEVO Stacionarni radari  Ulica Zmaja od Bosne, “Kampus” Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma M-17 Binježevo A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići Bulevar Meše Selimovića, Otoka Ulica Kurta Schorka, Dobrinja Nestacionarni radari Najavljene radarske kontrole za 23. 08. 2017. – KANTON SARAJEVO 09:00 do 10:00 sati ul. Kurta Schorka 10:30 do 11:30 sati ul. Drinska 11:00 do 12:00 sati M-18 Hotonj 20:00 do 21:00 sati M-5 Rakovička cesta 21:00 do 22:30 sati ul. Bulevar Meše Selimovića.

MUP UNSKO-SANSKOG KANTONA Stacionarni radari M-4.2 Velika Kladuša (ul. Ibrahima Mržljaka-kod škole, u naselju Polje) M-4.2 Cazin (Huremagići-kod BP “Euro Jet”) M-4.2 Cazin (Kličić-kod supermarketa “Alinea”) M-4.2 Cazin (Ćuprija-kod BP “Ina”) M-4.2 Cazin (Ostrožac, kod škole) M-4.2 Bihać, ulica Dr.Irfana Ljubljankića M-5 Bihać, ulica Jablanska M-5 Bihać, naselje Jasika (kod restorana “Stari mlin”) M-5 Ulica Hasan paše Predojevića, kod BP “Petrol Prođić M-5 Ulica Bedem, kod autobuskog stajališta M-5 Naselje Ripač, kod BP Energopetrol M-5 Bosanski Petrovac, kod BP Energopetrol M-5 Ključ, kod BP “Čavkunović” M-5 U naselju Pudin Han M-5 U naselju Velečevo M-14 Bihać, ulica Jablanska, kod marketa “Neli” M-14 Bihać, u naselju Kostela M-14 Bosanska Krupa, u naselju Ljusina M-14 Bosanska Krupa, u ulici Bihaćka M-14 Bosanska Krupa, u ulici Radnička M-15 Sanski Most, naselje Podbriježje, kod restorana “La Mirage” M-15 Sanski Most, u naselju Tomina, kod TC “Jasi Komerc”

MUP TUZLANSKOG KANTONA Stacionarni radari  M-4 Raskrsnica Obala Zmaja od Bosne i Musala, kod Doma penzionera Nestacionarni radari PS ZAPAD Najavljene radarske kontrole za 23. 08.2017.

– PU TUZLA – PS ZAPAD 07:00 do 09:00 sati M-18 M. T. Uče 20:00 do 22:00 sati M-18 Ljubače.

PS DOBOJ ISTOK M-4 Najavljene radarske kontrole za 23. 08. 2017.

– PS DOBOJ ISTOK 11:00 do 12:30 sati M-4 Brijesnica Mala.

MUP SREDNJOBOSANSKOG KANTONA Stacionarni radari M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) M-5 Vitez (kod Impregnacije) M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni M-5.1 M-5.1 Brnjaci M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača Nestacionarni radari

PS TRAVNIK Najavljene radarske kontrole za 23. 08.2017 – PS TRAVNIK 10:00 do 13:30 sati ul. Sarajevska cesta 14:00 do 16:30 sati Duhri.

PS VITEZ Najavljene radarske kontrole za 23.08.2017. – PS VITEZ 07:00 do 11:00 sati Bila.Eurodom 11:00 do 15:00 sati ul. K. Tvrtka.

PS FOJNICA 15:00 do 16:30 sati Ostružnica Polje 18:00 do 19:30 sati ul. Bosanska.

PS BUGOJNO Najavljene radarske kontrole za 23. 08. 2017. – PS BUGOJNO 11:30 do 13:00 sati ul. Armije BIH 13:30 do 15:00 sati Kopčić 15:30 do 17:00 sati ul. Rostovska. PS GORNJI VAKUF Najavljene radarske kontrole za 23. 08. 2017.

– PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE 09:00 do 10:30 sati Dražev Dolac 12:00 do 13:30 sati Pajić Polje.

MUP ZAPADNO-HERCEGOVAČKOG KANTONA Stacionarni radari  M-6 Sovići, zaseok Lukavci (općina Grude) M-6 Ulica dr.Franje Tuđmana, Grude M-6 Prispa, Grude M-6 Klobuk, skretanje za osnovnu školu M-6 Vitina, pored osnovne škole M-6 Donji Radišići (pored autopraonice “Medić”) M-6 Studenci, pored osnovne škole M-6.1 Dobrič, općina Široki Brijeg M-6.1 Rastovača, općina Posušje M-6.1 Kočerin, kod osnovne škole M-6.1 Trn, kod mosta na rijeci Ugrovači M-6.1 Knešpolje, kod svadbenog salona “Sunce”

MUP KANTONA 10 (LIVNO) Stacionarni radari M-6.1 Kolo, općina Tomislavgrad M-6.1 Suhača, općina Livno M-14.2 Ulica Jole Marića, općina Drvar M-15 Izlaz iz mjesta Blažuj, općina Tomislavgrad M-15 Ulica Gorička, općina Livno M-16 Kupres M-16 Livno

Nestacionarni radari SPECIJALNE POSTROJBE PROMETNE POLICIJE

Najavljene radarske kontrole za 23. 08. 2017. – SPPP 15:30 do 19:00 sati Livno-Prisoje-Tomislavgrad.

MUP BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA Stacionarni radari M-20 U Goraždu (kod Donjeg mosta) U Goraždu, u ulici 31.Drinske brigade (kod trafo stanice)

MUP HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA Stacionarni radari Ulica Kralja Tomislava, Mostar NGM, Mostar MUP POSAVSKI Stacionarni radari M-1.8 Orašje (kod tržnog centra “Bingo”)

POLICIJA BRČKO DISTRIKTA Stacionarni radari Brčko-Lončari, ulica Dejtonska Brčko-Bijeljina, ulica Bijeljinska Brčko-Čelić, ulica Nikole Tesle Brčko-Cerik, “Malezijski put” Nestacionarni radari Najavljene radarske kontrole za 23. 08. 2017.

– BRČKO DISTRIKT 08:00 do 11:00 sati D.

Skakava-Seonjaci-Cerik 16:00 do 19:00 sati Marković Polje-Brčko 20:00 do 22:00 sati Potočari-Ražljevo..