Image default
Arhiva

Radarske kontrole

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

MUP ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA Stacionarni radari M-17 Donja Vraca (općina Zenica) M-17 Brankovići (općina Žepče) M-17 Misurići (općina Maglaj) M-17 Šije (općina Tešanj) M-17 Pečuj (općina Zenica) M-4 Žabljak (općina Usora) Nestacionarni radari PS OLOVO Najavljene radarske kontrole za 17. 10. 2017. – PS OLOVO 09:00 do 11:30 sati M-18 Olovske Luke 11:30 do 14:30 sati M-18 Dolovi 15:00 do 17:30 sati M-18 Bakići PS VAREŠ Najavljene radarske kontrole za 17.10.2017. – PS VAREŠ 07:00 do 09:00 sati R-444 Majdanska 09:00 do 11:00 sati R-444 Zvijezda 15:00 do 17:00 sati R-444 Rudarska

MUP KANTONA SARAJEVO Stacionarni radari Ulica Zmaja od Bosne, “Kampus” Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma M-17 Binježevo A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići Bulevar Meše Selimovića, Otoka Ulica Kurta Schorka, Dobrinja

Nestacionarni radari Najavljene radarske kontrole za 17. 10. 2017. – KANTON SARAJEVO 09:00 do 10:00 sati u ulici Alipašina 10:00 do 11:00 sati „Brza cesta“, Blažuj 11:00 do 12:00 sati u ulici Safeta Zajke 19:45 do 21:30 sati u ulici Bulevar Meše Selimovića 21:30 do 22:30 sati u ulici Hamdije Čemerlića

MUP UNSKO-SANSKOG KANTONA Stacionarni radari

M-4.2 Velika Kladuša (ul. Ibrahima Mržljaka-kod škole, u naselju Polje) M-4.2 Cazin (Huremagići-kod BP “Euro Jet”) M-4.2 Cazin (Kličić-kod supermarketa “Alinea”) M-4.2 Cazin (Ćuprija-kod BP “Ina”) M-4.2 Cazin (Ostrožac, kod škole) M-4.2 Bihać, ulica Dr.Irfana Ljubljankića M-5 Bihać, ulica Jablanska M-5 Bihać, naselje Jasika (kod restorana “Stari mlin”) M-5 Ulica Hasan paše Predojevića, kod BP “Petrol Prođić M-5 Ulica Bedem, kod autobuskog stajališta M-5 Naselje Ripač, kod BP Energopetrol M-5 Bosanski Petrovac, kod BP Energopetrol M-5 Ključ, kod BP “Čavkunović” M-5 U naselju Pudin Han M-5 U naselju Velečevo M-14 Bihać, ulica Jablanska, kod marketa “Neli” M-14 Bihać, u naselju Kostela M-14 Bosanska Krupa, u naselju Ljusina M-14 Bosanska Krupa, u ulici Bihaćka M-14 Bosanska Krupa, u ulici Radnička M-15 Sanski Most, naselje Podbriježje, kod restorana “La Mirage” M-15 Sanski Most, u naselju Tomina, kod TC “Jasi Komerc”

MUP TUZLANSKOG KANTONA Stacionarni radari M-4 Raskrsnica Obala Zmaja od Bosne i Musala, kod Doma penzionera Nestacionarni radari PS ZAPAD Najavljene radarske kontrole za 17. 10. 2017. – PS ZAPAD 13:00 do 15:00 sati ulica XVIII H.brigade 12:00 do 14:00 sati M-18 Ljubače PS GRADAČAC Najavljene radarske kontrole za 17. 10.2017. – PS GRADAČAC 07:00 do 09:00 sati M-1.9 Vučkovci 13:00 do 14:00 sati M-1.9 Sarajevska 15:00 do 17:00 sati M-1.9 Vučkovci PS ČELIĆ Najavljene radarske kontrole za 17. 10. 2017. – PS ČELIĆ 09:00 do 09:45 sati Nahvioci, kod Mjesnog doma 18:00 do 18:45 sati R-458 Čelić, na lokaciji „Cerici“ PS LUKAVAC Najavljene radarske kontrole za 17.10.2017. – PS LUKAVAC 05:45 do 06:45 sati M-4 Junuzović Kopex i Sižje 07:30 do 10:00 sati M-4 Gnojnica 10:00 do 12:00 sati M-4 Bistarac 10:30 do 12:00 sati M-4 Dobošnica 12:15 do 14:30 sati M-4 junuzović Kopex i Devetak 15:15 do 17:30 sati M-4 Bistarac 15:15 do 18:00 sati M-4 Gnojnica 18:00 do 20:00 sati M-4 Lucijana Bistarac 18:30 do 20:00 sati M-4 Devetak 23:30 do 01:00 sati M-4 BP Nasko Puračić i Sižje 02:00 do 03:30 sati M-4 BP Junuzović Kopex i Dobošnica

MUP SREDNJOBOSANSKOG KANTONA Stacionarni radari M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) M-5 Vitez (kod Impregnacije) M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni M-5.1 M-5.1 Brnjaci M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača Nestacionarni radari PS TRAVNIK Najavljene radarske kontrole za 17. 10.2017 – PS TRAVNIK 08:00 do 09:45 sati Nova Bila 10:30 do 12:00 sati Šešići 13:00 do 14:30 sati M-5 ulica Šehida 15:00 do 16:00 sati Kalibunar 16:30 do 18:30 sati R-413 Karaulska cesta PS FOJNICA Najavljene radarske kontrole za 17.10.2017. – PS FOJNICA 06:30 do 08:00 sati Polje Ostružnica-Alaupovka 10:00 do 11:30 sati Polje Pločari-Bosanska PS BUGOJNO Najavljene radarske kontrole za 17. 10. 2017. – PS BUGOJNO 09:00 do 10:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica (škola) 11:00 do 12:30 sati regionalni put, Ždralovići 13:00 do 14:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovo PS GORNJI VAKUF Najavljene radarske kontrole za 17. 10. 2017. – PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE 12:00 do 13:30 sati ulica Vrbaska (kod firme Paloč) 15:00 do 16:30 sati Humac PS KREŠEVO Najavljene radarske kontrole za 17. 10. 2017 – PS KREŠEVO 10:30 do 12:30 sati P.Kava 15:00 do 17:00 sati Tomići PS NOVI TRAVNIK Najavljene radarske kontrole za 17. 10.2017. – PS NOVI TRAVNIK 07:00 do 08:30 sati R-429 Opara, OŠ 11:00 do 12:30 sati M-16.4 R.Bučići 17:30 do 19:00 sati M-16.4 Rastovci 20:00 do 21:30 sati M-16.4 Margetići

MUP ZAPADNO-HERCEGOVAČKOG KANTONA

Stacionarni radari M-6 Sovići, zaseok Lukavci (općina Grude) M-6 Ulica dr.Franje Tuđmana, Grude M-6 Prispa, Grude M-6 Klobuk, skretanje za osnovnu školu M-6 Vitina, pored osnovne škole M-6 Donji Radišići (pored autopraonice “Medić”) M-6 Studenci, pored osnovne škole M-6.1 Dobrič, općina Široki Brijeg M-6.1 Rastovača, općina Posušje M-6.1 Kočerin, kod osnovne škole M-6.1 Trn, kod mosta na rijeci Ugrovači M-6.1 Knešpolje, kod svadbenog salona “Sunce” MUP KANTONA 10 (LIVNO) Stacionarni radari M-6.1 Kolo, općina Tomislavgrad M-6.1 Suhača, općina Livno M-14.2 Ulica Jole Marića, općina Drvar M-15 Izlaz iz mjesta Blažuj, općina Tomislavgrad M-15 Ulica Gorička, općina Livno M-16 Kupres M-16 Livno

Nestacionarni radari SPECIJALNE POSTROJBE PROMETNE POLICIJE Najavljene radarske kontrole za 17.10.2017.

– SPPP 08:30 do 14:00 sati Livno-Glamoč-Mliništa 15:30 do 19:00 sati Livno-Prisoje-Tomislavgrad

MUP BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA Stacionarni radari M-20 U Goraždu (kod Donjeg mosta) U Goraždu, u ulici 31.Drinske brigade (kod trafo stanice)

MUP HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA Stacionarni radari Ulica Kralja Tomislava, Mostar NGM, Mostar MUP POSAVSKI Stacionarni radari M-1.8 Orašje (kod tržnog centra “Bingo”)

POLICIJA BRČKO DISTRIKTA Stacionarni radari Brčko-Lončari, ulica Dejtonska Brčko-Bijeljina, ulica Bijeljinska Brčko-Čelić, ulica Nikole Tesle Brčko-Cerik, “Malezijski put” Nestacionarni radari Najavljene radarske kontrole za 17. 10.2017 – BRČKO DISTRIKT

09:00 do 12:00 sati Brod-Brka-Malezijski put-Bukvik 13:00 do 16:00 sati Brezovo Polje-Trnjaci-Gredice 20:00 do 22:00 sati Grčica-Potočari.

Related posts

Sajam vjenčanja

Kad beba može u zimsku šetnju

Zbog čega nam je u ishrani med tako važan?

Leave a Comment