Radarske kontrole

Koga će radar danas obradovati ?

Raspored radara za danas :

MUP ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA Stacionarni radari M-17 Donja Vraca (općina Zenica) M-17 Brankovići (općina Žepče) M-17 Misurići (općina Maglaj) M-17 Šije (općina Tešanj) Nestacionarni radari PS CRKVICE Najavljene radarske kontrole za 25. 08. 2017. – PS CRKVICE 18:00 do 19:00 sati ulica Babino-Vukovići-Potok

PS KAKANJ Najavljene radarske kontrole za 25. 08. 2017. – PS KAKANJ 11:00 do 12:00 sati R-445 Bajrak 16:00 do 17:00 sati Haljinići PS TEŠANJ Najavljene radarske kontrole za 25.08.2017. – PS TEŠANJ 19:00 do 21:00 sati lokalni put, Novo Selo 21:00 do 22:00 sati lokalni put, Bukva PS BREZA Najavljene radarske kontrole za 25. 08. 2017. – PS BREZA 09:00 do 12:00 sati R-444 Potkraj 12:00 do 14:00 sati R-444 Vrankamen 14:00 do 17:00 sati R-444 Potkraj

PS MAGLAJ Najavljene radarske kontrole za 25. 08 .2017. – PS MAGLAJ 17:00 do 18:30 sati R-465 Omerdino Polje PS OLOVO Najavljene radarske kontrole za 25. 08. 2017. – PS OLOVO 11:00 do 12:30 sati Olovske Luke br.3 PS VAREŠ Najavljene radarske kontrole za 25.08.2017. – PS VAREŠ 10:00 do 12:00 sati Metalska 12:00 do 14:00 sati Zvijezda 14:00 do 16:00 sati Rudarska

MUP KANTONA SARAJEVO Stacionarni radari Ulica Zmaja od Bosne, “Kampus” Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma M-17 Binježevo A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići Bulevar Meše Selimovića, Otoka Ulica Kurta Schorka, Dobrinja Nestacionarni radari Najavljene radarske kontrole za 25. 08. 2017.

– KANTON SARAJEVO 09:00 do 10:00 sati ulica Rakovička cesta 10:30 do 11:30 sati ulca Alipašina 11:00 do 12:00 sati M-17 Dupovci 20:00 do 21:00 sati M-17 Rajlovac 21:00 do 22:30 sati ulica Bulevar Meše Selimovića

MUP UNSKO-SANSKOG KANTONA Stacionarni radari M-4.2 Velika Kladuša (ul. Ibrahima Mržljaka-kod škole, u naselju Polje) M-4.2 Cazin (Huremagići-kod BP “Euro Jet”) M-4.2 Cazin (Kličić-kod supermarketa “Alinea”) M-4.2 Cazin (Ćuprija-kod BP “Ina”) M-4.2 Cazin (Ostrožac, kod škole) M-4.2 Bihać, ulica Dr.Irfana Ljubljankića M-5 Bihać, ulica Jablanska M-5 Bihać, naselje Jasika (kod restorana “Stari mlin”) M-5 Ulica Hasan paše Predojevića, kod BP “Petrol Prođić M-5 Ulica Bedem, kod autobuskog stajališta M-5 Naselje Ripač, kod BP Energopetrol M-5 Bosanski Petrovac, kod BP Energopetrol M-5 Ključ, kod BP “Čavkunović” M-5 U naselju Pudin Han M-5 U naselju Velečevo M-14 Bihać, ulica Jablanska, kod marketa “Neli” M-14 Bihać, u naselju Kostela M-14 Bosanska Krupa, u naselju Ljusina M-14 Bosanska Krupa, u ulici Bihaćka M-14 Bosanska Krupa, u ulici Radnička M-15 Sanski Most, naselje Podbriježje, kod restorana “La Mirage” M-15 Sanski Most, u naselju Tomina, kod TC “Jasi Komerc”

MUP TUZLANSKOG KANTONA Stacionarni radari M-4 Raskrsnica Obala Zmaja od Bosne i Musala, kod Doma penzionera Nestacionarni radari PS ZAPAD Najavljene radarske kontrole za 25. 08.2017.

– PU TUZLA – PS ZAPAD 07:00 do 09:00 sati M-4 Bukinje 09:00 do 11:00 sati ulica 18.Hrvatske brigade 20:00 do 22:00 sati M-18 Ljubače PS DOBOJ ISTOK M-4 Najavljene radarske kontrole za 25. 08. 2017.

– PS DOBOJ ISTOK 22:00 do 24:00 sati M-4 Brijesnica Velika PS GRADAČAC Najavljene radarske kontrole za 25. 08.2017. – PS GRADAČAC 07:00 do 09:00 sati M-1.9 Vučkovci 14:00 do 15:00 sati M-14.1 Mionica I i II 15:00 do 17:00 sati M-1.9 Vučkovci PS LUKAVAC Najavljene radarske kontrole za 25.08.2017.

– PS LUKAVAC 05:45 do 06:45 M-4 Puračić 07:30 do 09:30 sati M-4 Bistrac 10:00 do 12:00 sati M-4 Gnojnica polje 12:15 do 14:30 sati M-4 Devetak 15:15 do 17:30 sati M-4 B.P.Junuzović kopex 18:00 do 20:00 sati M-4 Gnojnica raskrsnica 02:00 do 04:00 sati M-4 Bistrac Luciana

MUP SREDNJOBOSANSKOG KANTONA Stacionarni radari M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)  M-5 Vitez (kod Impregnacije) M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni M-5.1 M-5.1 Brnjaci M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača Nestacionarni radari

PS VITEZ Najavljene radarske kontrole za 25.08.2017. – PS VITEZ 07:00 do 11:00 sati PC 96 11:00 do 15:00 sati lok.put PC 96-Krčevine PS FOJNICA Najavljene radarske kontrole za 25. 08.2017. – PS FOJNICA 09:00 do 10:30 sati Šćitovo polje 12:00 do 13:30 sati ulica Bosanska PS BUGOJNO Najavljene radarske kontrole za 25. 08. 2017. – PS BUGOJNO 11:00 do 12:30 sati Podgaj 13:00 do 14:30 sati ulica Slobode 15:00 do 16:30 sati Vučipolje

PS GORNJI VAKUF Najavljene radarske kontrole za 25. 08. 2017. – PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE 12:00 do 13:30 sati Ploča 15:00 do 16:00 sati ulica Vrbaska PS KISELJAK Najavljene radarske kontrole za 25.08.2017. – PS KISELJAK 10:00 do 13:30 sati ul.Kraljice Mira 14:00 do 16:30 sati ul.Sarajevska cesta

MUP ZAPADNO-HERCEGOVAČKOG KANTONA Stacionarni radari M-6 Sovići, zaseok Lukavci (općina Grude) M-6 Ulica dr.Franje Tuđmana, Grude M-6 Prispa, Grude M-6 Klobuk, skretanje za osnovnu školu M-6 Vitina, pored osnovne škole M-6 Donji Radišići (pored autopraonice “Medić”) M-6 Studenci, pored osnovne škole M-6.1 Dobrič, općina Široki Brijeg M-6.1 Rastovača, općina Posušje M-6.1 Kočerin, kod osnovne škole M-6.1 Trn, kod mosta na rijeci Ugrovači M-6.1 Knešpolje, kod svadbenog salona “Sunce”

MUP KANTONA 10 (LIVNO) Stacionarni radari M-6.1 Kolo, općina Tomislavgrad  M-6.1 Suhača, općina Livno M-14.2 Ulica Jole Marića, općina Drvar M-15 Izlaz iz mjesta Blažuj, općina Tomislavgrad M-15 Ulica Gorička, općina Livno M-16 Kupres M-16 Livno

Nestacionarni radari SPECIJALNE POSTROJBE PROMETNE POLICIJE Najavljene radarske kontrole za 25. 08. 2017. – SPPP 23:30 do 03:30 sati Livno-Prisoje-Tomislavgrad MUP BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA Stacionarni radari M-20 U Goraždu (kod Donjeg mosta) U Goraždu, u ulici 31.Drinske brigade (kod trafo stanice)

MUP HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA Stacionarni radari Ulica Kralja Tomislava, Mostar NGM, Mostar MUP POSAVSKI Stacionarni radari M-1.8 Orašje (kod tržnog centra “Bingo”) POLICIJA BRČKO DISTRIKTA Stacionarni radari Brčko-Lončari, ulica Dejtonska Brčko-Bijeljina, ulica Bijeljinska Brčko-Čelić, ulica Nikole Tesle Brčko-Cerik, “Malezijski put” Nestacionarni radari Najavljene radarske kontrole za 25. 08. 2017.

– BRČKO DISTRIKT 07:00 do 10:00 sati Plazulje-Marković Polje 14:00 do 17:00 sati Brod-Brka-Rahić 20:00 do 23:00 sati IV Juli-Grčica-Potočari.