Image default
Arhiva

Radarska kontrola

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

MUP ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA Stacionarni radari M-17 Donja Vraca (općina Zenica) M-17 Brankovići (općina Žepče) M-17 Misurići (općina Maglaj) M-17 Šije (općina Tešanj) M-17 Pečuj (općina Zenica) M-4 Žabljak (općina Usora)

Nestacionarni radari PS ŽEPČE M-17 Najavljene radarske kontrole za 25.09.2017. – 08:00 do 10:00 sati G.Lug  12:00 do 14:00 sati Željezno Polje 17:00 do 19:00 sati ulica Prva-Zovko

PS OLOVO Najavljene radarske kontrole za 25. 09. 2017. – 09:00 do 11:30 sati M-18 Olovske Luke  11:30 do 14:00 sati M-18 Dolovi 15:00 do 18:00 sati M-18 Bakići

PS VAREŠ Najavljene radarske kontrole za 25.09.2017. – 09:00 do 11:00 sati R-444 Pajtov Han  11:30 do 13:00 sati R-444 Dabravine 13:00 do 15:00 sati R-444 Metalska

MUP KANTONA SARAJEVO Stacionarni radari Ulica Zmaja od Bosne, “Kampus” Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma M-17 Binježevo A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići Bulevar Meše Selimovića, Otoka Ulica Kurta Schorka, Dobrinja

Nestacionarni radari

Najavljene radarske kontrole za 25. 09. 2017. – 09:00 do 10:00 sati M-5 Rakovica  10:00 do 11:30 sati u ulici Terezija 19:50 do 12:00 sati u ulici Bulevar Meše Selimovića 21:00 do 22:00 sati u ulici Butmirska cesta 21:30 do 22:30 sati u ulici Obala Kulina Bana

MUP UNSKO-SANSKOG KANTONA Stacionarni radari M-4.2 Velika Kladuša (ul. Ibrahima Mržljaka-kod škole, u naselju Polje) M-4.2 Cazin (Huremagići-kod BP “Euro Jet”) M-4.2 Cazin (Kličić-kod supermarketa “Alinea”) M-4.2 Cazin (Ćuprija-kod BP “Ina”) M-4.2 Cazin (Ostrožac, kod škole) M-4.2 Bihać, ulica Dr.Irfana Ljubljankića M-5 Bihać, ulica Jablanska M-5 Bihać, naselje Jasika (kod restorana “Stari mlin”) M-5 Ulica Hasan paše Predojevića, kod BP “Petrol Prođić M-5 Ulica Bedem, kod autobuskog stajališta M-5 Naselje Ripač, kod BP Energopetrol M-5 Bosanski Petrovac, kod BP Energopetrol M-5 Ključ, kod BP “Čavkunović” M-5 U naselju Pudin Han M-5 U naselju Velečevo M-14 Bihać, ulica Jablanska, kod marketa “Neli” M-14 Bihać, u naselju Kostela M-14 Bosanska Krupa, u naselju Ljusina M-14 Bosanska Krupa, u ulici Bihaćka M-14 Bosanska Krupa, u ulici Radnička M-15 Sanski Most, naselje Podbriježje, kod restorana “La Mirage” M-15 Sanski Most, u naselju Tomina, kod TC “Jasi Komerc”

MUP TUZLANSKOG KANTONA Stacionarni radari M-4 Raskrsnica Obala Zmaja od Bosne i Musala, kod Doma penzionera Nestacionarni radari Najavljene radarske kontrole za 25. 09.2017. –

PU TUZLA – PS ZAPAD 08:00 do 10:00 sati M-4 Bukinje 11:00 do 13:00 sati M-18 Brgule PS DOBOJ ISTOK M-4 Najavljene radarske kontrole za 25. 09. 2017. – 13:00 do 15:00 sati M-4 Brijesnica Velika

PS GRADAČAC Najavljene radarske kontrole za 25. 09.2017. – 07:00 do 09:00 sati M-1.9 Vučkovci  14:00 do 15:00 sati M-1.9 Ledenice D. 15:00 do 17:00 sati M-1.9 Vučkovc

PS ČELIĆ Najavljene radarske kontrole za 25. 09. 2017. – 08:15 do 09:00 sati Brnjik, lokacija „Izomont“  16:00 do 16:45 sati R-459,Ratkovići lokacija „Arapovac“

PS LUKAVAC Najavljene radarske kontrole za 25. 09. 2017. – 05:45 do 06:45 sati M-4 Junuzović Kopex i Gnojnica raskrsnica   07:30 do 09:30 sati M-4 Bistarac 07:30 do 10:00 sati M-4 Devetak 10:00 do 11:45 sati M-4 Azotara 10:30 do 12:00 sati M-4 Dobošnica 12:15 do 14:30 sati M-4 Gnojnica 15:15 do 17:30 sati M-4 Bistarac 15:15 do 18:00 sati M-4 Devetak 18:00 do 20:00 sati M-4 BP Nasko Puračić 18:30 do 20:00 sati M-4 Sižje 23:30 do 01:00 sati M-4 Modrac i Dobošnica 02:00 do 03:30 sati M-4 Lucijana Bistarac i Sižje

MUP SREDNJOBOSANSKOG KANTONA Stacionarni radari M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) M-5 Vitez (kod Impregnacije) M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni M-5.1 M-5.1 Brnjaci M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača Nestacionarni radari

PS TRAVNIK Najavljene radarske kontrole za 25. 09.2017 – 08:00 do 09:45 sati Kalibunar  10:30 do 11:30 sati M-5 ulica Šehida 12:00 do 13:30 sati Nova Bila 16:30 do 18:00 sati Donje Putićevo PS VITEZ Najavljene radarske kontrole za 25.09.2017. – 07:00 do 11:00 sati M-5 B.Kuče-Šantići  11:00 do 15:00 sati Lok.put PC 96 – Krčevine

PS BUGOJNO Najavljene radarske kontrole za 25. 09. 2017. – 12:00 do 13:30 sati ulica 307.M.Brigade  14:00 do 15:30 sati ulica Rostovska 16:00 do 17:30 sati Poriče PS GORNJI VAKUF Najavljene radarske kontrole za 25. 09. 2017.

– PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE 12:00 do 13:30 sati Ploča 15:00 do 16:30 sati Vrbaska (Saraj Komerc) PS JAJCE Najavljene radarske kontrole za 25. 09.2017. – 08:30 do 11:00 sati Podmilačje   15:00 do 17:30 sati Barevo

PS BUSOVAČA Najavljene radarske kontrole za 25. 09. 2017. – 10:00 do 15:00 sati Kaćuni, Polje i Lugovi  PS KISELJAK Najavljene radarske kontrole za 25.09.2017. – 10:00 do 13:30 sati Gromiljak  14:00 do 16:30 sati ulica Zenička cesta

MUP ZAPADNO-HERCEGOVAČKOG KANTONA Stacionarni radari M-6 Sovići, zaseok Lukavci (općina Grude) M-6 Ulica dr.Franje Tuđmana, Grude M-6 Prispa, Grude M-6 Klobuk, skretanje za osnovnu školu M-6 Vitina, pored osnovne škole M-6 Donji Radišići (pored autopraonice “Medić”) M-6 Studenci, pored osnovne škole M-6.1 Dobrič, općina Široki Brijeg M-6.1 Rastovača, općina Posušje M-6.1 Kočerin, kod osnovne škole M-6.1 Trn, kod mosta na rijeci Ugrovači M-6.1 Knešpolje, kod svadbenog salona “Sunce” MUP KANTONA 10 (LIVNO) Stacionarni radari M-6.1 Kolo, općina Tomislavgrad M-6.1 Suhača, općina Livno M-14.2 Ulica Jole Marića, općina Drvar M-15 Izlaz iz mjesta Blažuj, općina Tomislavgrad M-15 Ulica Gorička, općina Livno M-16 Kupres M-16 Livno

Nestacionarni radari SPECIJALNE JEDINICE SAOBRAĆAJNE POLICIJE Najavljene radarske kontrole za 25.09.2017. – SPPP 18:30 do 23:30 sati Livno-Guber-Lištani MUP BOSANSKO PODRINJSKOG KANTONA Stacionarni radari M-20 U Goraždu (kod Donjeg mosta) U Goraždu, u ulici 31.Drinske brigade (kod trafo stanice)

MUP HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA Stacionarni radari Ulica Kralja Tomislava, Mostar NGM, Mostar Nestacionarni radari PU MOSTAR Najavljene radarske kontrole za 25. 09. 2017. – 08:00 do 12:00 sati M.Tita 12:30 do 15:30 sati NGM PU ČAPLJINA Najavljene radarske kontrole za 25.09.2017. – 07:30 do 10:00 sati M-17/3 Hodovo-Rotimlja  11:00 do 14:30 sati M-6 Poprati-Gorica PU KONJIC M-17 Najavljene radarske kontrole za 25. 09.2017. – 09:00 do 11:00 sati M-17 Ostrožac

MUP POSAVSKI Stacionarni radari M-1.8 Orašje (kod tržnog centra “Bingo”)

POLICIJA BRČKO DISTRIKTA Stacionarni radari Brčko-Lončari, ulica Dejtonska Brčko-Bijeljina, ulica Bijeljinska Brčko-Čelić, ulica Nikole Tesle Brčko-Cerik, “Malezijski put”.

Related posts

Tinta za tetoviranje uzrokuje rak

Biometeorološka prognoza

Javni poziv za izradu logotipa za ViLand d.o.o. Visoko

Leave a Comment