Radarska kontrola

 • MUP ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA Stacionarni radari M-17 Donja Vraca (općina Zenica) M-17 Brankovići (općina Žepče) M-17 Misurići (općina Maglaj) M-17 Šije (općina Tešanj) M-17 Pečuj (općina Zenica) M-4 Žabljak (općina Usora)
 • Nestacionarni radari PS ZAVIDOVIĆI Najavljene radarske kontrole za 28.09.2017. – 07:30 do 09:00 sati ulica Zlatnih Ljiljana  09:30 do 11:00 sati ulica dr.Pinkasa Bandta 14:00 do 15:30 sati ulica Zlatnih Ljiljana 18:30 do 20:00 sati ulica dr.Pinkasa Bandta
 • PS ŽEPČE Najavljene radarske kontrole za 28. 09. 2017. – 08:00 do 10:00 sati lokalni put, Industrijska zona  11:00 do 13:00 sati lokalni put, ulica Prva-Zovko 15:00 do 17:00 sati Željezno Polje PS OLOVO M-18
 • Najavljene radarske kontrole za 28. 09. 2017. – 09:00 do 11:30 sati M-18 Dolovi  11:30 do 14:30 sati M-18 Tuzlanska 15:00 do 17:30 sati M-18 Olovske Luke PS VAREŠ Najavljene radarske kontrole za 28.09.2017. – 07:30 do 09:00 sati R-444 Pajtov Han  09:00 do 12:00 sati R-444 Dabravine 12:00 do 13:30 sati R-444 Majdanska
 • MUP KANTONA Stacionarni radari Ulica Zmaja od Bosne, “Kampus” Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma M-17 Binježevo A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići Bulevar Meše Selimovića, Otoka Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
 • Nestacionarni radari
 • Najavljene radarske kontrole za 28. 09. 2017. – 09:00 do 10:00 sati u ulici Bosanski put, Ilijaš (u blizini OŠ)  10:30 do 11:30 sati „Brza cesta“ Blažuj (u blizini OŠ) 11:00 do 12:00 sati u ulici Safeta Hadžića , Mojmilo 20:00 do 21:00 sati M-18 u mjestu Hotonj 21:30 do 22:30 sati u ulici Bulevar Meše Selimovića
 • MUP UNSKO-SANSKOG KANTONA
 • Stacionarni radari M-4.2 Velika Kladuša (ul. Ibrahima Mržljaka-kod škole, u naselju Polje) M-4.2 Cazin (Huremagići-kod BP “Euro Jet”) M-4.2 Cazin (Kličić-kod supermarketa “Alinea”) M-4.2 Cazin (Ćuprija-kod BP “Ina”) M-4.2 Cazin (Ostrožac, kod škole) M-4.2 Bihać, ulica Dr.Irfana Ljubljankića M-5 Bihać, ulica Jablanska M-5 Bihać, naselje Jasika (kod restorana “Stari mlin”) M-5 Ulica Hasan paše Predojevića, kod BP “Petrol Prođić M-5 Ulica Bedem, kod autobuskog stajališta M-5 Naselje Ripač, kod BP Energopetrol M-5 Bosanski Petrovac, kod BP Energopetrol M-5 Ključ, kod BP “Čavkunović” M-5 U naselju Pudin Han M-5 U naselju Velečevo M-14 Bihać, ulica Jablanska, kod marketa “Neli” M-14 Bihać, u naselju Kostela M-14 Bosanska Krupa, u naselju Ljusina M-14 Bosanska Krupa, u ulici Bihaćka M-14 Bosanska Krupa, u ulici Radnička M-15 Sanski Most, naselje Podbriježje, kod restorana “La Mirage” M-15 Sanski Most, u naselju Tomina, kod TC “Jasi Komerc”
 • MUP TUZLANSKOG KANTONA Stacionarni radari M-4 Raskrsnica Obala Zmaja od Bosne i Musala, kod Doma penzionera
 • Nestacionarni radari PS ZAPAD
 • Najavljene radarske kontrole za 28. 09. 2017. – 08:00 do 10:00 sati M-18 Ljepunice  15:00 do 17:00 sati ulica Husinskih rudara
 • PS GRADAČAC
 • Najavljene radarske kontrole za 28. 09. 2017. – 07:00 do 09:00 sati M-1.9 Vučkovci  14:00 do 15:00 sati M-1.9 ulica Sarajevska 15:00 do 17:00 sati M-1.9 Vučkovci
 • PS ČELIĆ Najavljene radarske kontrole za 28. 09. 2017. – 10:15 do 11:00 sati Miladići-Šibošnica, kod Mjesnog doma u Nahviocima  16:15 do 17:00 sati Brnjik, lokacija „Dom“
 • PS LUKAVAC Najavljene radarske kontrole za 28.09.2017. – 05:45 do 06:45 sati M-4 Dobošnica   07:30 do 09:30 sati M-4 Bistarac 10:00 do 12:00 sati M-4 Gnojnica 12:15 do 14:30 sati M-4 Devetak 15:15 do 17:30 sati M-4 Gnojnica 18:00 do 20:00 sati M-4 Bistarac 23:30 do 01:00 sati M-4 Lucijana Bistarac 02:00 do 03:30 sati M-4 BP Nasko Puračić
 • MUP SREDNJOBOSANSKOG KANTONA Stacionarni radari M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) M-5 Vitez (kod Impregnacije) M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni M-5.1 M-5.1 Brnjaci M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača Nestacionarni radari
 • PS TRAVNIK Najavljene radarske kontrole za 28. 09. 2017. – 08:00 do 09:45 sati Dolac na Lašvi  10:00 do 12:00 sati Kalibunar (Bolnica) 13:00 do 14:30 sati Mehurić 16:30 do 18:00 sati Turbe
 • PS VITEZ Najavljene radarske kontrole za 28.09.2017. – 07:00 do 11:00 sati lokalna cesta, Kruščica  11:00 do 15:00 sati R-441 Dubravica
 • PS BUGOJNO Najavljene radarske kontrole za 28. 09.2017 – 09:00 do 10:30 sati Armije BiH 11:00 do 12:30 sati Sultan Ahmeda 13:00 do 14:30 sati Gračanica (škola)
 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 28. 09. 2017. – 09:30 do 11:00 sati Vrbaska (PP Paloč)  14:30 do 16:00 sati Humac PS JAJCE Najavljene radarske kontrole za 28.09.2017. – 09:00 do 11:30 sati Pijavice 16:00 do 18:30 sati Vinac
 • PS BUSOVAČA Najavljene radarske kontrole za 28. 09.2017. – 10:00 do 15:00 sati Kaćuni, Polje i Lugovi
 • PS KREŠEVO Najavljene radarske kontrole za 28.09.2017. – 09:30 do 11:30 sati Alagići  16:30 do 18:30 sati P.Kava
 • MUP ZAPADNO-HERCEGOVAČKOG KANTONA
 • Stacionarni radari M-6 Sovići, zaseok Lukavci (općina Grude) M-6 Ulica dr.Franje Tuđmana, Grude M-6 Prispa, Grude M-6 Klobuk, skretanje za osnovnu školu M-6 Vitina, pored osnovne škole M-6 Donji Radišići (pored autopraonice “Medić”) M-6 Studenci, pored osnovne škole M-6.1 Dobrič, općina Široki Brijeg M-6.1 Rastovača, općina Posušje M-6.1 Kočerin, kod osnovne škole M-6.1 Trn, kod mosta na rijeci Ugrovači M-6.1 Knešpolje, kod svadbenog salona “Sunce”
 • MUP KANTONA 10 (LIVNO) Stacionarni radari M-6.1 Kolo, općina Tomislavgrad M-6.1 Suhača, općina Livno M-14.2 Ulica Jole Marića, općina Drvar M-15 Izlaz iz mjesta Blažuj, općina Tomislavgrad M-15 Ulica Gorička, općina Livno M-16 Kupres M-16 Livno
 • Nestacionarni radari SPECIJALNE JEDINICE SAOBRAĆAJNE POLICIJE Najavljene radarske kontrole za 28. 09. 2017. – SPPP 08:00 do 14:00 sati Livno-Bosansko Grahovo-Drvar 15:30 do 18:30 sati Livno-Bosansko Grahovo-Drvar MUP BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA Stacionarni radari M-20 U Goraždu (kod Donjeg mosta) U Goraždu, u ulici 31.Drinske brigade (kod trafo stanice)
 • MUP HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA Stacionarni radari Ulica Kralja Tomislava, Mostar NGM, Mostar Nestacionarni radari PU MOSTAR Najavljene radarske kontrole za 28.09.2017. – 07:30 do 10:00 sati M-6.1 Gnojnice  11:00 do 15:30 sati M-6.1 Polog PU ČAPLJINA Najavljene radarske kontrole za 28. 09.2017. – 09:00 do 12:30 sati M-6 Klepci-Čeljevo  13:30 do 17:00 sati R-425 Čapljina-Gabela MUP POSAVSKI Stacionarni radari M-1.8 Orašje (kod tržnog centra “Bingo”)
 • POLICIJA BRČKO DISTRIKTA Stacionarni radari Brčko-Lončari, ulica Dejtonska Brčko-Bijeljina, ulica Bijeljinska Brčko-Čelić, ulica Nikole Tesle Brčko-Cerik, “Malezijski put” Nestacionarni radari Najavljene radarske kontrole za 28. 09. 2017. – 08:00 do 10:00 sati Semberska-Gredice  13:00 do 15:00 sati Mostarska 16:00 do 19:00 sati Bukvik-Dubrave-Cerik 20:00 do 22:00 sati Grčica-Potočari .