Radarska kontrola

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

MUP ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA Stacionarni radari M-17 Donja Vraca (općina Zenica) M-17 Brankovići (općina Žepče) M-17 Misurići (općina Maglaj) M-17 Šije (općina Tešanj) M-17 Pečuj (općina Zenica) M-4 Žabljak (općina Usora) Nestacionarni radari

PS ŽEPČE Najavljene radarske kontrole za 26. 09. 2017. – 09:00 do 11:00 sati ulica Prva  12:00 do 14:00 sati Industrijska zona 16:30 do 18:30 sati ulica Prva-Zovko

PS OLOVO M-18 Najavljene radarske kontrole za 26. 09. 2017. – 10:00 do 12:30 sati M-18 Dolovi  12:30 do 15:00 sati M-18 Tuzlanska 15:00 do 18:00 sati M-18 Olovske Luke

PS VAREŠ Najavljene radarske kontrole za 26.09.2017. – 07:00 do 10:00 sati R-444 Majdanska  10:00 do 12:00 sati R-444 Zvijezda 12:00 do 13:00 sati R-444 Rudarska

MUP KANTONA SARAJEVO Stacionarni radari Ulica Zmaja od Bosne, “Kampus” Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma M-17 Binježevo A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići Bulevar Meše Selimovića, Otoka Ulica Kurta Schorka, Dobrinja Nestacionarni radari Najavljene radarske kontrole za 26. 09. 2017. – 10:30 do 11:30 sati u ulici Put života  12:00 do 13:00 sati u ulici Terezija 13:30 do 14:30 sati u ulici Kurta Schorka 19:50 do 21:30 sati u ulici Bulevar Meše Selimovića 21:30 do 23:00 sati u ulici Zmaja od Bosne

MUP UNSKO-SANSKOG KANTONA Stacionarni radari M-4.2 Velika Kladuša (ul. Ibrahima Mržljaka-kod škole, u naselju Polje) M-4.2 Cazin (Huremagići-kod BP “Euro Jet”) M-4.2 Cazin (Kličić-kod supermarketa “Alinea”) M-4.2 Cazin (Ćuprija-kod BP “Ina”) M-4.2 Cazin (Ostrožac, kod škole) M-4.2 Bihać, ulica Dr.Irfana Ljubljankića M-5 Bihać, ulica Jablanska M-5 Bihać, naselje Jasika (kod restorana “Stari mlin”) M-5 Ulica Hasan paše Predojevića, kod BP “Petrol Prođić M-5 Ulica Bedem, kod autobuskog stajališta M-5 Naselje Ripač, kod BP Energopetrol M-5 Bosanski Petrovac, kod BP Energopetrol M-5 Ključ, kod BP “Čavkunović” M-5 U naselju Pudin Han M-5 U naselju Velečevo M-14 Bihać, ulica Jablanska, kod marketa “Neli” M-14 Bihać, u naselju Kostela M-14 Bosanska Krupa, u naselju Ljusina M-14 Bosanska Krupa, u ulici Bihaćka M-14 Bosanska Krupa, u ulici Radnička M-15 Sanski Most, naselje Podbriježje, kod restorana “La Mirage” M-15 Sanski Most, u naselju Tomina, kod TC “Jasi Komerc”

MUP TUZLANSKOG KANTONA Stacionarni radari M-4 Raskrsnica Obala Zmaja od Bosne i Musala, kod Doma penzionera Nestacionarni radari

PS ZAPAD Najavljene radarske kontrole za 26. 09. 2017. – 08:00 do 10:00 sati ul.M.T.Uče  12:00 do 14:00 sati M-18 Ljubače

PS GRADAČAC Najavljene radarske kontrole za 26. 09. 2017. – 07:00 do 09:00 sati M-1.9 Vučkovci  12:00 do 13:00 sati M-1.9 Sarajevska 15:00 do 17:00 sati M-1.9 Vučkovci

PS ČELIĆ Najavljene radarske kontrole za 26. 09. 2017. – 09:00 do 09:45 sati Nahvioci, kod Mjesnog doma  18:00 do 18:45 sati Čelić, kod Male privrede

PS LUKAVAC Najavljene radarske kontrole za 26.09.2017. – 05:45 do 06:45 sati M-4 Dobošnica   07:30 do 09:30 sati M-4 Junuzović kopex 10:00 do 12:00 sati M-4 Devetak 12:15 do 14:30 sati M-4 Gnojnica 15:15 do 17:30 sati M-4 Devetak 18:00 do 20:00 sati M-4 Gnojnica 23:30 do 01:00 sati M-4 BP Nasko Puračić 02:00 do 03:30 sati M-4 Lucijana Bistarac

MUP SREDNJOBOSANSKOG KANTONA Stacionarni radari M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) M-5 Vitez (kod Impregnacije) M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni M-5.1 M-5.1 Brnjaci M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača Nestacionarni radari PS VITEZ Najavljene radarske kontrole za 26.09.2017. – 08:00 do 12:00 sati S.Radića  12:00 do 16:00 sati ul.Kralja Tvrtka

PS BUGOJNO Najavljene radarske kontrole za 26. 09.2017 – 10:00 do 11:30 sati ulica S.Ahmeda  12:00 do 13:30 sati Vrbanja 14:00 do 15:30 sati Čaušlije

PS GORNJI VAKUF Najavljene radarske kontrole za 26. 09. 2017. – 11:00 do 12:30 sati Vrbaska(autobusna stanica)  15:30 do 17:00 sati Dražev Dolac

PS JAJCE Najavljene radarske kontrole za 26.09.2017. – 09:00 do 11:30 sati Mile  16:00 do 18:30 sati Mračaj

PS BUSOVAČA Najavljene radarske kontrole za 26. 09.2017. – 10:00 do 15:00 sati ul.1 Mart i Tisovačka

PS KREŠEVO Najavljene radarske kontrole za 26.09.2017. – 09:00 do 11:30 sati Resnik  16:00 do 18:30 sati Alagići

MUP ZAPADNO-HERCEGOVAČKOG KANTONA Stacionarni radari M-6 Sovići, zaseok Lukavci (općina Grude) M-6 Ulica dr.Franje Tuđmana, Grude M-6 Prispa, Grude M-6 Klobuk, skretanje za osnovnu školu M-6 Vitina, pored osnovne škole M-6 Donji Radišići (pored autopraonice “Medić”) M-6 Studenci, pored osnovne škole M-6.1 Dobrič, općina Široki Brijeg M-6.1 Rastovača, općina Posušje M-6.1 Kočerin, kod osnovne škole M-6.1 Trn, kod mosta na rijeci Ugrovači M-6.1 Knešpolje, kod svadbenog salona “Sunce” Nestacionarni radari

PU GRUDE Najavljene radarske kontrole za 26. 09. 2017. – 10:30 do 12:00 sati M-6 Ružići,na lokalitetu Marića Strana

  PU ŠIROKI BRIJEG Najavljene radarske kontrole za 26. 09. 2017. – 14:20 do 16:20 sati M-6.1 na obilaznici

PU LJUBUŠKI Najavljene radarske kontrole za 26. 09.2017. – 16:30 do 18:00 sati M-6 u mjestu Klobuk, pored OŠ

PU POSUŠJE Najavljene radarske kontrole za 26. 09. 2017. – 15:30 do 17:00 sati M-6.1 u mjestu Broćanac

MUP KANTONA 10 (LIVNO) Stacionarni radari M-6.1 Kolo, općina Tomislavgrad M-6.1 Suhača, općina Livno M-14.2 Ulica Jole Marića, općina Drvar M-15 Izlaz iz mjesta Blažuj, općina Tomislavgrad M-15 Ulica Gorička, općina Livno M-16 Kupres M-16 Livno

Nestacionarni radari SPECIJALNE JEDINICE SAOBRAĆAJNE POLICIJE Najavljene radarske kontrole za 26. 09. 2017. – SPPP 16:00 do 19:30 sati Livno-Glamoč-Mliništa

MUP BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA Stacionarni radari M-20 U Goraždu (kod Donjeg mosta) U Goraždu, u ulici 31.Drinske brigade (kod trafo stanice)

MUP HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA Stacionarni radari Ulica Kralja Tomislava, Mostar NGM, Mostar

MUP POSAVSKI  Stacionarni radari M-1.8 Orašje (kod tržnog centra “Bingo”)

POLICIJA BRČKO DISTRIKTA Stacionarni radari Brčko-Lončari, ulica Dejtonska Brčko-Bijeljina, ulica Bijeljinska Brčko-Čelić, ulica Nikole Tesle Brčko-Cerik, “Malezijski put”

Nestacionarni radari Najavljene radarske kontrole za 26. 09. 2017. – 09:00 do 12:00 sati Brod-Brka-Malezijski put-Bukvik  13:00 do 16:00 sati Brezovo Polje-Trnjaci-Gredice 20:00 do 22:00 sati Grčica-Potočari.