Image default
Arhiva

Prijavi se na besplatni stručni kurs u Maleziji

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je obaviještena od Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine da je SIRIM Berhad iz Malezije uputio poziv stručnjacima iz Bosne i Hercegovine da učestvuju na stručnom kursu

„Customer Service Managment for Business Excellence“.

Kurs će se održati u okviru Malasyian Technical Cooperation Programme (MTCP) u periodu od 27. novembra do 11. decedembra 2016. godine.

Malejziska vlada u potpunosti snosi troškove za povratnu avio kartu, smještaj, hranu i školarinu.

Kandidati treba da posjeduju radno iskustvo u ovoj oblasti i dobro poznavanje engleskog jezika.

Više informacija u prilogu a prijavni obrazac dostupan je na

https://mtcp.kln.gov.my (rubrika Download- Application Form).

Zainteresirani kandidati trebaju, najkasnije do 20.10.2016. godine, u Ministarstvo vanjskih poslova BiH (Odjel za međunarodnu naučnu, tehničku, obrzovnu, kulturnu i sportsku suradnju), dostaviti:

– popunjen prijavni obrazac /sve rubrike izuzev drugog dijela rubrike 11. Official Declaration/Endorsement../

koju popunjava i ovjerava MVP BiH),
– pismo preporuke poslodavca/institucije iz BiH i
– kopiju važeće putne isprave BiH.

Related posts

Face ID nije kreiran da podržava više korisnika

Niste sigurni da li je vakat da vadite krompir iz zemlje?

Časnu sestru izbacili iz aviona ‘zbog burke’

Leave a Comment