Image default
Arhiva

Prijavi se na besplatni stručni kurs u Maleziji

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je obaviještena od Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine da je SIRIM Berhad iz Malezije uputio poziv stručnjacima iz Bosne i Hercegovine da učestvuju na stručnom kursu

„Customer Service Managment for Business Excellence“.

Kurs će se održati u okviru Malasyian Technical Cooperation Programme (MTCP) u periodu od 27. novembra do 11. decedembra 2016. godine.

Malejziska vlada u potpunosti snosi troškove za povratnu avio kartu, smještaj, hranu i školarinu.

Kandidati treba da posjeduju radno iskustvo u ovoj oblasti i dobro poznavanje engleskog jezika.

Više informacija u prilogu a prijavni obrazac dostupan je na

https://mtcp.kln.gov.my (rubrika Download- Application Form).

Zainteresirani kandidati trebaju, najkasnije do 20.10.2016. godine, u Ministarstvo vanjskih poslova BiH (Odjel za međunarodnu naučnu, tehničku, obrzovnu, kulturnu i sportsku suradnju), dostaviti:

– popunjen prijavni obrazac /sve rubrike izuzev drugog dijela rubrike 11. Official Declaration/Endorsement../

koju popunjava i ovjerava MVP BiH),
– pismo preporuke poslodavca/institucije iz BiH i
– kopiju važeće putne isprave BiH.

Related posts

An Mari Čurčić premijerki: Obraćam vam se kao neko ko je pre tri meseca doživeo najstrašniju tragediju

Mešter za malinu

Stanje na cestama

Leave a Comment