Prijateljsko takmičenje Specijalna olimpijada „BoHeMSA“ u aprilu 2017.

U Tuzli se u periodu od 4. do 7. aprila održava Prijateljsko takmičenje – Specijalna olimpijada „BoHeMSA“, kao prvi događaj ovakvog karaktera u Bosni i Hercegovini.

Organizator takmičenja je Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini „BoHeMSA“, lokalni komitet Tuzla, u saradnji sa Medicinskim fakultetom Tuzla i Univerzitetom u Tuzli.
Organizator kao motiv i razloge sa organizaciju ovakvoga događaja navodi:

„Kako bismo postali društvo koje u praksi dostiže i sprovodi politiku da svaki pojedinac ima jednaka prava i mogućnosti bez obzira na različitosti, integracija invalidnih osoba u društvo se nameće kao jedno od rješenja ovoga problema.

Društvena uključenost ne podrazumijeva izjednačavanje svih ljudi, već uvažavanje različitosti svakog pojedinca.

Razvijanje tolerancije omogućava širenje vidika, sticanje iskustava i razvoj ljudske ličnosti.

Vođeni motom projekta „NE ZOVI ME POSEBNIM! RAZLIČITOST NE ZNAČI NEMOGUĆNOST!“ koristimo sport kao jedan od načina na koji djeca i mladi sa invaliditetom mogu aktivirati i razvijati svoje talente i mogućnosti te se na taj način što uspješnije uključiti u svakodnevni život.

U ovome nam pomažu i naši partneri projekta uključujući i Faktulet za tjelesni odgoj i sport Tuzla kao i Centar za sport Univerziteta u Tuzli.“
Cilj projekta je smanjiti nivo neznanja, predrasuda i straha koji preovladava u društvu kada su u pitanju ove marginalizirane grupe, kao i zagovaranje učešća navedenih skupina u interaktivnim aktivnostima sa svrhom ispunjavanja društvenih potreba.
Pored sportskih takmičenja iz oblasti košarke, fudbala, atletike i plivanja, manifestacija također uključuje i organizaciju javne tribine, koja će biti otvorena za sve zainteresovane posjetioce i širu javnost.

Novu dimenziju projektu daju i radionice za učesnike sportskog takmičenja putem kojih će se više približiti značaj same tematike projekta.
Zvanični pokrovitelji projekta su:

Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ Sjeverne Amerike, Ministarstvo zdravstva i Ministarstvom obrazovanja, kulture i sporta Tuzlanskog kantona. Medijski pokrovitelj je portal Sportske novosti sportske.ba.

Izvor : podrinje.online