Pri kraju ste tova pilića, na ovo obratite pažnju!

Poznato vam je da naš portal odgovara na pitanja čitatelja. Potrebno je da pošaljete pitanje na naš facebook profil ili ne e-mail: [email protected]

Ovog puta dobili smo pitanje koje glasi:

Molim vas da mi odgovorite na pitanje, koliko po pravilu treba da traje tov pilića i koja su pravila što se tiče hvatnja pilića, prestanka davanja hrane i vode?

Za portal www.pravisavjeti.info odgovara: Munib Prošić dipl.ing.agr.

Poštovana čitateljice, zahvaljujemo Vam se na povjerenju!

Kad govorimo o tovu pilića bilo da se radi o profesionalnom tovu za prodaju ili tovu pilića za porodične potrebe inače traje 42 dana. Takvo pile je teško oko 2,5 kg. Možete piliće hraniti i duže vremena, takvo pile će biti teže ali i povećavaju se troškovi proizvodnje, zbog toga najbolje je držati se standardnih rokova.

Inače, izbacivanje iz objekata u kojem su hranjeni pred klanje utovljenih pilića mora biti obavljeno u što kraćem vremenskom periodu i to na način da se pilići što manje uznemiravaju, jer se sve to negativno odražava na postignuti prirast i kvalitet mesa.

Savjetujemo Vam da sa aktivnim davanjem hrane pilićima koji su pred klanje prestane se 8 sati prije, ali vodu im ostavite na raspolaganju do momenta izbacivanja. Po mogućnosti prigušite svjetlo ili upalite svjetla plave boje.

Najviše pažnje posvetite procesu hvatanja, utovara u prevozna sredstva ili posude i prebacivanje u objekte za klanje. Poželjno je objekat u kojem se gaje pilići podijeliti na nekoliko odjeljaka, pražnjenje vršimo jedan dio pa drugi, samim tim smanjuje se stres.

Pri hvatanju pilića obratite pažnju na to da ne hvatate previše pilića, dvoje do najviše četvero, u svaku ruku po dvoje. Glave pilića vise prema podu dok se prenose. Obratite pažnju da se pilići ne vrte previše, da ne dođe do udaranja, samim tim smanjuje se kvalitet mesa, a može doći i do lomova, čak i smrti.

Kako se smanjuje količina pilića u zadnjem dijelu, pomjeranjem ograde stjeramo ih u kut, tako ej najlakše ih pohvatati.

Što se tiče procesa klanja i pravila, očekujte taj tekst u narednoj sedmici.

Nadamo se da smo Vam pomogli, vaš portal PRAVI SAVJETI.info