Preživjeli smo noć ”D”, a dan donosi novu nadu

Dakle, nakon ovih nedaća gdje je došlo do lomova pogledati da li ispod plodonosnog mladara ili lastara postoji drugi pupoljak, ukoliko ga ima onda ne kidati lastare, već ih ostaviti jedno vrijeme dok se novi pupoljak ne počne razvijati.

Odmah nakon nastupanja povoljnih temperatura cca plus 10 pristupiti tretmanu sa preparatom Scudo u cilju zaštite rana od infekcije i stimulacije biljke.

Preporučuje se veća oštecćnja dezinficirati preparatom Dioxy activ supra agro.

Nakon toga pristupiti aplikaciji aminokiselina kao što je na primjer Trainer ili Delfan kroz dva dana.

Budući da slijedi promjenljivo vrijeme to je povoljno za izlazak iz stresa, te voditi računa da tamo gdje temperatura naglo skoči mogu biti katasrtofalne posljedice.

U ovoj noći kada temperatura pada ispod nule i najavljuju se veliki minusi jedno od najboljih rješenja jeste loženje vatre..
Jer naravno orosavanje koje se preporučuje neće moći biti toliko efikasno da prekrije svu površinu a onda može biti kobno.

Paljenje guma i bale slame ili bilo koji način pokušati organizovati tako da se temperatura smanji.

Iskreno, ovakav nacčn nije siguran da će dati rezultat, ali vrijedi pokušati i boriti se.

Mnogi su ogledi provedeni po ovom pitanju i rezultat tretiranog sa vatrom i bez su bili identicni.

Medjutim, tamo gdje nije bilo adekvatno orosavanje stradanje je bilo dosta veće nego bez orosavanja.
Mnogi smo isforsirali biljke rano, vezali, prikraćivali, đubrili, navalili sinergonom, a zanemarili nordox i ponavljanje sa istim i sad ispaštamo.

Za portal pravisavjeti.info : Admir Durmo