Image default
BiH

Predstavljeni web portali koji omogućavaju učešće građana u procesu EU integracija

U zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (BiH) u Sarajevu u petak su predstavljeni web portali koji će omogućiti građanima i civilnom društvu u BiH učešće u procesu donošenja odluka koje će ubrzati procese evropskih integracija BiH. Evropska unija (EU) je do sada pružila veliku podršku BiH, kako bi unaprijedila saradnju između organizacija civilnog društva i državnih vlasti BiH. Projekat Evropske unije “Izgradnja kapaciteta institucija vlasti za učestvovanje u dijalogu sa civilnim društvom” (CBGI), koji je implementiran u saradnji sa Ministarstvom Pravde BiH, omogućio je uspostavljanje jednog takvog sistema transparentnosti i saradnje između građana, organizacija civilnog društva i BiH vlasti.

Web portali “eRegistar udruženja i fondacija Ministarstva pravde BiH”, “Zbirni e-registar udruženja i fondacija u BiH”, i eKonsultacije, koji su razvijene uz ekspertnu podršku projekta, samo su jedni od mnogobrojnih rezultata postignutih kroz ovaj projekt.

Ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH je istaknuo da je saradnja institucija vlasti sa organizacijama civilnog društva i građanima jedna je od temeljnih vrijednosti demokratskih društava.

“Funkcionalni dijalog sa predstavnicima civilnog društva i učešće građana u procesu kreiranja i provedbi javnih politika važan je element procesa evropskih integracija. EU želi ojačati ovaj dijalog i stoga pozivam sve nivoe vlasti u BiH da prepoznaju značaj ovih platformi i uključe se u proces transparentnog i učinkovitog dijaloga s građanima i nevladinim organizacijama u BiH”, rekao je ambasador Wigemark.

Web portal “eRegistar udruženja i fondacija Ministarstva pravde BiH” će pojednostaviti proceduru registracije nevladinih udruženja. Josip Grubeša, ministar pravde BiH istakao je da portal sadrži instrukcije i već pripremljene predloške za pripremu obaveznih registracijskih dokumenata za udruženja, a koji su usklađeni sa zakonskom regulativom.

“Pojednostavljenje se ogleda u tome što će se izvršiti online provjera ispravnosti dokumentacije u tzv. postupku pred-registracije. Ministarstvo pravde BiH će postupkom pred-registracije izvršiti provjeru ispravnosti dokumentacije. Po odobrenju, dokumentacija će se moći preuzeti iz online aplikacije, odštampati, te samo jednim dolaskom u registracioni ured predati ispravne dokumente i registrirati udruženje”, izjavio je Ministar Grubeša.

Web portalom “Zbirni e-registar udruženja i fondacija u BiH” je omogućeno svim zainteresiranim stranama da pretraže podatke svih registarskih tijela u BiH, a koji su odlučili podatke iz svojih registara učiniti dostupnim ovom pretraživaču.

“Nadležna tijela vlasti imat će bolju kontrolu nad djelovanjem rada udruga, zaklada i drugih neprofitnih organizacija u BiH, posebno kada je riječ o dodjeli i upotrebi proračunskih i donatorskih sredstava za financiranje različitih programa i projekata ovih organizacija, kao i postupanja sukladno odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma,”, zaključio je Goran Žeravčić, voditelj CBGI projekta.

Ovo je bio i jedan od zadataka koji se odnosi na ispunjavanje zahtjeva Odbora eksperata Vijeća Europe za evaluaciju borbe protiv pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti (Moneyval), dodao je Žeravčić.

Predstavljena je i ažurirana web platforma eKonsultacije kojom se omogućava potpuno i pravovremeno informiranje i konsultiranje građana i predstavnika organizacija civilnog društva putem interneta, o procesu donošenja određenih pravnih akata, te osigurava pouzdan komunikacijski kanal za njihovo učešće u kreiranju javnih politika.

Related posts

Kako do posla: Što više čekam posao, to mi Kanada izgleda bliže

Nema zastara, a ni kazni za dostavu dokaza o vlasništvu stana

Krajina dobija novu vladu i nove ministre

Leave a Comment