Image default
Religija

Predahnimo od straha od Korone uz hadise našeg Miljenika

Kao zidovi zgrade…

“Vjernik vjerniku je kao zidovi zgrade, jedan drugog podupiru.” (Buharija i Muslim)

Ko nije zahvalan…

“Onaj ko nije zahvalan ljudima nije zahvalan ni Allahu.” (Ebu Dawud i Tirmizi)

Svakom čovjeku je određeno…

“Svakom čovjeku određeno je da svakog dana u kojem Sunce izađe podijeli sadaku.” Ashabi rekoše: “Allahov Poslaniče, odakle nama da udjeljujemo sadaku!?” Poslanik odgovori: “Zaista je puno dženetskih vrata; tesbih, tekbir, tahmid, naređivanje dobra i odvraćanje od zla, uklanjanje prepreka s puta, urazumiti gluha, uputiti slijepa, ispuniti potrebu potrebitom, žurno utješiti ucviljenog i žalosnog i čvrsto stati uz potlačenog. Sve je to sadaka od tebe za tebe.” (Ibn Hibban)

Pogledajte u one…

Od Ebu Hurejre r.a. se prenosi da je Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem rekao: “Pogledajte u one koji su niži od vas, a ne u one koji su viši od vas, to je najbolji način da izbjegnete omalovažavanje Allahove blagodati prema vama.”

Požurite sa dobrim djelima…

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Požurite sa dobrim djelima, jer će se pojavljivati smutnje koje će nastupati kao dijelovi mrkle noći; čovjek će osvanuti kao vjernik, a omrknuti kao nevjernik, ili će omrknuti kao vjernik, a osvanuti kao nevjernik – prodavat će svoju vjeru za dunjalučke stvari.” (Muslim)

Strogo se čuvajte sumnjičenja…

“Strogo se čuvajte sumnjičenja, jer je sumnjičenje najlažniji govor.” (Buharija i Muslim)

Related posts

Tradicija i običaji Bošnjaka – HADŽDŽ

SAVJETNICI

Ilahija: Jedno smo – Ibrahim Bilčević 

SAVJETNICI

Ko je Redžo Hamzić koji je odbio novčanu nagradu Skupštine Srbije?

SAVJETNICI

Leave a Comment