Pravilnik o kontroli cijena lijekova donosi velike uštede građanima

Udruženje inovativnih proizvođača lijekova u BiH u svom punom kapacitetu podržava i pozdravlja odluku Stručnog savjeta Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH vezano za usvajanje Pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u Bosni i Hercegovini.

“Kao Udruženje koje okuplja 13 farmaceutskih kompanija koje donose inovativna terapijska riješenja zdravstvenom sistemu te oboljelim u BiH, smatramo ovo značajnim iskorakom u ujednačavanju prava pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti stanovnicima Bosne i Hercegovine na cijelom njenom teritoriju”, rekla je Ana Petrović, direktorica Udruženja inovativnih proizvođača lijekova u BiH.

“Udruženje je vođeno principima najbolje prakse iz zemalja Evropske Unije i našeg okruženja kreiralo jasne stavove i stručna mišljenja koja smokomunicirali Ministarstvu civilnih poslova, Vijeću ministara, entiteskim ministarstvima te stručnom savjetu Agencije za lijekove i medicinska sredstva, u želji da doprinesemo što kvalitetnijoj pripremi izmjena Pravilnika”. rekla je Petrović.

Iz Udruženja napominju da i pored ovih izuzetno pozitivnih iskoraka pred zdravstvenim sistemom ostaje još puno izazova: „Jedinstvena a ne diferencijalna stopa PDV-a na lijekove od visokih 17%, te zaračunavanje carine od 5 i 10% kod nekih lijekova na žalost još uvijek utiče na visoku cijenu lijekova u BiH u poređenju sa zemljama okruženja.

“Iskreno se nadamo da će uređenje tržišta lijekova kroz primjenu novog Pravilnika i na taj način najavljene uštede biti usmjerene ka oboljelim u smislu uvođenja novih inovativnih lijekova koji bi doprinjeli kvalitetnijem liječenju i unapređenju cijelokupnog zdravstvenog sistema“ istakla je na kraju Direktorica Udruženja Ana Petrović.