Poznati i njihovi citati

Historijskim ličnostim prepisuje se dugačak niz citata koje oni nikada nisu ni izgovorili!

“A za šta se onda borimo” je izjava koju Winston Churchill nikada nije rakao svom ministru odbrane kada mu je tražio da poveća vojni budžet na račun budžeta za kulturu.

Hstoričar Mile Bjelalac kaže da se ljudi pozivaju na slavne ličnosti kako bi pojačali sopstvenu argumentaciju.

Nobelovcu Ivi Andriću čije misli iz “Znakova pored puta” služe kao putokazi u životu, prepisuje se citat koji pouzdano nigde nije ostavio.

Biograf Ive Andrića, Žaneta Đukić Perišić kaže da nigdje nema citata o”vremenu u kome pametan zašuti….”.

Čak je i čuvena maksima oca srpskog jezika Vuka Kradžića “piši kao što govoriš, čitaj kako je napisano” – ustvari princip koji je izmislio njemački gramatičar Johann Christoph Adelung.

Treb napomenuti da ni Sveti Sava nije bolje prošao. “Mi smo, kažem ti Irineju, sudbinom predodređeni da budemo Istok na Zapad i Zapad na istoku”, citat je za koji crkveni krugovi ne znaju da pripada Svetom Savi jer od njega gotovo ništa napisano nije ostalo.

Lažni citati su primjeri kako sa jedne strane informisanje na internetu nije pouzdano, a sa druge strane otkriva moćno polje manipulacije masama.

“Ako nema hljeba, dajte im da jedu kolače” – ovu rečenicu posljednja francuska kraljica Marie Antoinette nikada nije izgvorila.

“Ipak se okreće” – ne postoji dokaz da je Galileo Galilei ovo izgovorio.

“Novac je izvor svog zla” – Apostol Pavle je ipak rekao malo drugačije – “Ljubav prema novcu je izvor sveg zla”.

“Sviraj to ponovo, Sam” – glumac Humphrey Bogart nije izgovorio ovu rečenicu u filmu “Casablanca”, nego njegova partnerka Ingrid Bergman.