Općinsko vijeće Ilidža dalo je saglasnost za prodaju parcele koja se nalazi 500 metara prije Vrela Bosne na padinama Igmana iznad postojeće saobraćajnice Plandište – Vrelo Bosne, firmi “Kuwait Investment company d.o.o.” Sarajevo.

Iz Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža kazali su Feni da je odluka koju je usvojilo Vijeće u skladu sa zakonskim rješenjima i procedurama koja se primjenjuju u takvim slučajevima, odnosno prema stručnoj ocjeni i mišljenu ovlaštenog sudskog vještaka, kao i stručnom mišljenu i ocjeni Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina.

– U skladu s prethodno utvrđenim činjeničnim stanjem, utvrđena je i sama tržišna vrijednost nekretnine – naveli su iz Službe.

Pojašnjavaju da je ova firma zahtijevala rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom radi izgradnje stambenog objekta. Radi se o zapuštenom terenu velikog nagiba, bez infrastrukture i zemljanim pristupom i u obuhvatu veće građevinske parcele.

– Građevinsku parcelu, na kojoj se planira izgraditi stambeni objekt, čine tri katastarske čestice, od kojih su dvije u površini 1.716 metara kvadratnih u vlasništvu “Kuwait investment company d.o.o.” stečene kupoprodajom od fizičkih osoba, a ostatak građevinske parcele od 580 metara kvadratnih u vlasništvu je Općine Ilidža – naglasili su iz Službe.

Također ističu da je Zakonom o stvarnim pravima Federacije BiH određeno da se prodaja, odnosno opterećenje pravom građenja nekretnina u vlasništvu Federacije BiH, kantona i jedinica lokalne samouprave, izuzetno može izvršiti neposrednom pogodbom za potrebe izgradnje vojnih objekata i objekata za potrebe državnih organa radi obavljanja njihovih nadležnosti, objekata za potrebe stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, njihovih organizacija i specijalizovanih agencija, kao i organizacija i specijalizovanih agencija Ujedinjenih nacija, objekata komunalne infrastrukture, objekata vjerskih zajednica te zbog kompletiranja građevinske parcele.

Autor: Fena