Image default
Arhiva

Povodom prodaje Kuvajćanima zemljišta na Vrelu Bosne

Općinsko vijeće Ilidža dalo je saglasnost za prodaju parcele koja se nalazi 500 metara prije Vrela Bosne na padinama Igmana iznad postojeće saobraćajnice Plandište – Vrelo Bosne, firmi “Kuwait Investment company d.o.o.” Sarajevo.

Iz Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža kazali su Feni da je odluka koju je usvojilo Vijeće u skladu sa zakonskim rješenjima i procedurama koja se primjenjuju u takvim slučajevima, odnosno prema stručnoj ocjeni i mišljenu ovlaštenog sudskog vještaka, kao i stručnom mišljenu i ocjeni Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina.

– U skladu s prethodno utvrđenim činjeničnim stanjem, utvrđena je i sama tržišna vrijednost nekretnine – naveli su iz Službe.

Pojašnjavaju da je ova firma zahtijevala rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom radi izgradnje stambenog objekta. Radi se o zapuštenom terenu velikog nagiba, bez infrastrukture i zemljanim pristupom i u obuhvatu veće građevinske parcele.

– Građevinsku parcelu, na kojoj se planira izgraditi stambeni objekt, čine tri katastarske čestice, od kojih su dvije u površini 1.716 metara kvadratnih u vlasništvu “Kuwait investment company d.o.o.” stečene kupoprodajom od fizičkih osoba, a ostatak građevinske parcele od 580 metara kvadratnih u vlasništvu je Općine Ilidža – naglasili su iz Službe.

Također ističu da je Zakonom o stvarnim pravima Federacije BiH određeno da se prodaja, odnosno opterećenje pravom građenja nekretnina u vlasništvu Federacije BiH, kantona i jedinica lokalne samouprave, izuzetno može izvršiti neposrednom pogodbom za potrebe izgradnje vojnih objekata i objekata za potrebe državnih organa radi obavljanja njihovih nadležnosti, objekata za potrebe stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, njihovih organizacija i specijalizovanih agencija, kao i organizacija i specijalizovanih agencija Ujedinjenih nacija, objekata komunalne infrastrukture, objekata vjerskih zajednica te zbog kompletiranja građevinske parcele.

Autor: Fena

Related posts

BiH šalje svoje vojnike u Afganistan

Novosti o zapošljavanju radnika iz BiH u Sloveniji

Krađa identiteta

Leave a Comment