Poučna priča: Ko se pouzda u Allaha, On mu je dosta!

Prenosi se da se jedan kralj teško razbolio. Na njegovom dvoru sakupili su se svi ljekari iz kraljevstva kako bi ga izliječili. Zaključili su da je jedini lijek da se kralju presadi jetra od čovjeka sa posebnim kvalitetima.

Kralj je naredio ljudima iz svoga kraljevstva da idu u potragu za čovjekom koji zadovoljava spomenute uvjete. Na kraju su ga uspjeli naći. Radilo se o jednom mladiću.

Kralj je pozvao njegove roditelje i ponudio im ogromnu sumu novca ako pristanu da žrtvuju svoga sina kako bi se kralj izliječio.Roditelji su se složili da njihov sin bude ubijen kako bi se njegova jetra presadila kralju i kako bi kralj ozdravio.

Kralj je onda pozvao i kadiju da ga pita je li mu dozvoljeno ubiti mladića kako bi uzeo njegovu jetru. Kadija je to bez razmišljanja odobrio i donio je presudu da se mladić ubije te da se uzme njegova jetra radi kraljevog izlječenja.

Na kraju su doveli mladića na pogubljenje. Kralj je izašao da ga vidi prije nego mu dželat odsiječe glavu. Dok je čekao pogubljenje, mladić je pogledao u dželata, a zatim je pogledao u nebo i nasmijao se.

Kralj se začudio takvom postupku, pa je prišao mladiću i upitao ga: ”Zašto se smiješ, a uskoro ćeš biti ubijen?”

Mladić je odgovorio: ”Dužnost je roditelja da budu samilosni prema djetetu, dužnost je kadije da pravedno sudi, a dužnost je kralja da oprašta ljudima.Što se tiče mojih roditelja, njih je obmanulo dunjalučko bogatstvo, pa su ti predali moju dušu. Pitao si kadiju o tome, pa se on pobojao kralja, a ne Allaha, i ohalalio je moju krv i moje ubistvo. A ti si, kralju, vidio svoje izlječenje u mom ubistvu.

Od svega toga, ja nisam imao drugog utočišta osim kod Allaha, pa sam podigao glavu prema nebu i nasmijao se, zadovoljan Njegovom odredbom, kakva god ona bila.

”Mladićev govor dirnuo je kralja toliko da je počeo plakati, a zatim je rekao: ”Bolje je da ja umrem ovakav bolestan, nego da se ubije nevin čovjek kako bi se moj život produžio.”

Zatim je prišao mladiću i poljubio ga u čelo te naredio da se bogato daruje.Od toga nije prošlo ni sedam dana, a kralj je potpuno ozdravio.Ko ostavi nešto u ime Allaha, Allah mu to zamijeni onim što je bolje za njega.

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić