Potrebna dokumentacija za povrat PDV-a

Poljoprivrednici koji nisu obveznici poreza na dodatu vrijednost mogu podnijeti Zahtjev za odobravanje prava na paušalnu naknadu na obrascu ZPN ili na drugom pisanom zahtjevu u slobodnoj formi, a koji sadrži sve elemente koji su neophodni za rješavanje po istom, a na osnovu Uputstva o postupku ostvarivanja prava na paušalnu naknadu (“Službeni glasnik BiH”, broj: 81/06).

PDF Zahtjev za odobravanje prava na paušalnu naknadu (obrazac ZPN)

U prilogu zahtjeva neophodno je dostaviti:

Kopiju lične karte,
Ugovor s registriranim obveznikom poreza na dodatu vrijednost o isporuci dobara ili vršenju usluga za istog ili potvrda o plaćanju (prijemu) otkupljenog poljoprivrednog, šumarskog proizvoda ili usluge, izadata od registriranog obveznika PDV-a,
Dokaz nadležnog organa da je podnosilac zahtjeva vlasnik zemljišta upisanog u katastru zemljišta, s visinom prihoda manjom od 15.000 KM u prethodnoj godini (za vlasnika) odnosno Ugovor o pravu korištenja ili plodouživanja navedenog zemljišta, s visinom prihoda manjom od 15.000 KM u prethodnoj godini (za korisnika ili plodouživaoca),

a) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u
Iznosu od: 10,00 KM
Svrha doznake: taksa na zahtjev za odobravanje prava na paušalnu naknadu
Primalac: JRT TREZOR BiH
Račun primaoca: jedan od navedenih računa
3380002210018390 (UniCredit Bank)
5520040002547572 (Hypo Alpe Adria Bank a.d. Banja Luka)
5517902220404858 ( Unicredit banka a.d. Banja Luka)
1610000010751006 (Raiffeisen Bank)
Vrsta uplate: 0
Vrsta prihoda: 722801
Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
Budžetska organizacija:
1601002 – Regionalni centar Banja Luka;
1601003 – Regionalni centar Mostar;
1601004 – Regionalni centar Sarajevo;
1601005 – Regionalni centar Tuzla.
Poziv na broj: 0

b) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u
Iznosu od: 10,00 KM
Svrha doznake: taksa za izdavanje rješenja o priznavanju prava na paušalnu naknadu
Primalac: JRT TREZOR BiH
Račun primaoca: jedan od navedenih računa
3380002210018390 (UniCredit Bank)
5520040002547572 (Hypo Alpe Adria Bank a.d. Banja Luka)
5517902220404858 ( Unicredit banka a.d. Banja Luka)
1610000010751006 (Raiffeisen Bank)
Vrsta uplate: 0
Vrsta prihoda: 722802
Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
Budžetska organizacija:
1601002 – Regionalni centar Banja Luka;
1601003 – Regionalni centar Mostar;
1601004 – Regionalni centar Sarajevo;
1601005 – Regionalni centar Tuzla.
Poziv na broj: 0

*** NAPOMENA:

Poljoprivrednik kojem je izdato rješenje Uprave, u kojemu je priznato pravo na paušalnu naknadu dužan je da o svakoj promjeni podataka koji utječu na status poljoprivrednika, obavijesti nadležni regionalni centar – Odsjek za poreze – Grupa za pružanje usluga poreznim obveznicima, prilažući odgovarajuće dokaze, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana nastanka promjene.

Zahtjev za odobravanje prava na paušalnu naknadu podnosi se nadležnom regionalnom centru – Odsjek za poreze – Grupa za pružanje usluga poreznim obveznicima.

Sve dodatne informacije možete dobiti na naše kontakt telefone u regionalnim centrima od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za indirektno oporezivanje:

RC Banja Luka – kontakt telefon: 051/222-626; 051/222-627;
RC Mostar – kontakt telefon: 036/356-797;
RC Sarajevo – kontakt telefon: 033/650-798; 033/610-812;
RC Tuzla – kontakt telefon: 035/368-087; 035/368-084;

Izvor: http://www.uino.gov.ba/b/Porezi/Usluge/Zahtjev_pausalna_naknada.html

malinar