Potpisan sporazum o zapošljavanju bh. državljana u Sloveniji

Ovaj članak objavljujemo opet , jer imamo puno pitanja u inbox o zapošljavanaju u Sloveniji.

Slovenci su potpisali i ugovore s našim FEDERALNIM ZAVODOM za zapošljavanje, tako da zainteresovani imaju više prilike doći na to tržište rada.

KO ŽELI RADITI NAĆI ĆE NAČIN, A KO NE ŽELI UVIJEK NAĐE NEKI IZGOVOR …

Sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma  Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana BiH u Sloveniji i protokol o izmjenama i dopunama Protokola za provođenje Sporazuma potpisani su danas u Sarajevu.

Potpisali su ih ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović i ministrica rada, porodice, socijalnih poslova i jednakih mogućnosti Republike Slovenije Anja Kopač- Mrak, koja je nakon potpisivanja kazala da dopuna postojećeg sporazuma unosi veću socijalnu i pravnu sigurnost radnika iz BiH.

Ministar Osmanović je rekao da se ovim izmjenama i dopunama Sporazuma doprinosi razvoju međudržavne saradnje u oblasti rada i zapošljavanja, podstiče mobilnost radne snage, zapošljavanja, kontrola tržišta rada…

– Ovim sporazumom su se nastojala zaštititi prava bosanskohercegovačkih državljana čije zakonito zapošljavanje u Republici Sloveniji omogućava i ostvarivanje njihovog prava po osnovu radnog zakonodavstva – kazao je Osmanović.

Dodao je da je na sastanku s ministricom Kopač- Mrak konstatirano da oko 29.000 državljana BiH danas živi i radi u Sloveniji.

Iznio je podatke Agencije za rad i zapošljavanje BiH o izdatim radnim dozvolama za državljane BiH u Sloveniji, prema kojima je 2013. broj izdatih radnih dozvola bio 661, zatim 2014. godine 1.870, dok je 2015.  taj broj bio 2.677. Do septembra 2016.  izdate su  3.064 radne dozvole.

– Ovim sporazumom se našim državljanima koji rade u Sloveniji daje jedna sigurnost, veća transparentnost prilikom zapošljavanja. Naprimjer, naši državljani koji rade kod određenih biznismena, poslodavaca u Sloveniji, po ovom sporazumu, ako nisu zadovoljni mogu dati otkaz, a da ne gube radnu dozvolu i da mogu poslije ponovo tražiti zaposlenje – istaknuo je ministar Osmanović.

Ministrica Anja Kopač-Mrak je istaknula značaj ovog sporazuma za bilateralnu saradnju Slovenije i BiH, navodeći da on jamči pravnu sigurnost građana BiH koji su na radu u Sloveniji.

Po njenim riječima, u Sloveniji radi više od 29.000 građana BiH i bilježi se vrlo pozitivan trend.

– To je posljedica ugodnih privrednih kretanja u Republici Sloveniji i u BiH. Dopuna postojećeg sporazuma unosi veću socijalnu i pravnu sigurnost radnika iz BiH. To je najveća vrijednost ovog sporazuma – istaknula je ministrica Kopač-Mrak.

Dodala je da ovaj sporazum svjedoči i  o odličnoj bilateralnoj saradnji.

Autor: Fena