Postani kum/kuma SOS porodice!

Samo uz pomoć pravih prijatelja SOS mame mogu pružiti djeci bez roditeljskog staranja sretno odrastanje.

Prijavom za kumstvo budite podrška kao što su Emela Burdžović, Danko Delibašić i Ivana Vojinović

Ukoliko se odlučite postati Kum/Kuma SOS porodica, dovoljno je da dostavite Vaše podatke (ime i prezime, poštansku adresu, grad) na jedan od navedenih načina:

putem telefona 033 465 053
putem e-maila [email protected]
popunjavajući polja
ŠTA PODRAZUMIJEVA KUMSTVO SOS PORODICE?

Kumstvo SOS porodica podrazumijeva Vašu podršku tokom cijele godine, na mjesečnom nivou, čime pomažete pokrivanje životnih troškova 26 SOS porodica sa 272 djevojčice i dječaka u dva SOS Dječija sela – u Sarajevu i Gračanici.

Putem pisama, koja će dva puta godišnje dolaziti na Vašu adresu, Vi ćete upoznavati jednu SOS porodicu i tako pobliže saznavati o porodičnom modelu brige koji naša organizacija njeguje, te o svakodnevici unutar jedne porodice, ali novac koji odlučite donirati direktna je podrška za svih 26 SOS porodica podjednako.

Ukoliko mjese?no budete donirali između 5 i 10 KM, odnosno ukupno 60 ili 120 KM tokom godine, taj novac će moći pokriti mjesečne troškove kupovine školskog pribora ili odjeće i obuće za jedno dijete. Međutim, Vaša mjesečna donacija od 10 i 15 KM tokom godine, moći će pokriti mjesečne troškove hrane za jedno dijete. Dinamiku plaćanja tokom godine određujete sami – mjesečno, kvartalno ili polugodišnje.

KOLIKO DUGO MOGU BITI KUM/KUMA SOS PORODICA?

Kumstvo SOS porodica ovisi isključivo i samo od Vaše odluke, želje, mogućnosti i dobrog srca, te napominjemo da nikakvih zakonskih ili drugih obaveza nemate ukoliko bilo kada ili zbog bilo kojih razloga želite prekinuti svoje Kumstvo.

Ljubav i podrška zaista mogu učiniti mnogo za svakoga od nas. Bez ljubavi i istrajnosti SOS mama bilo bi puno teže, ali ne smijemo zaboraviti ni podršku prijatelja poput Vas. Znamo da su čuda moguća, jer nas djeca, mladi i porodice o kojima brinemo svakodnevno podsjete na to i uvijek nas iznova inspirišu. Stoga Vas pozivamo da nam se pridružite i postanete Kum/a SOS porodica, te nam pomognete da nadoknadimo nezamjenjive.

Iskreno cijenimo Vaše prijateljstvo, te želju da zajednički osiguramo “Topli dom za svako dijete” i nadoknadimo nezamjenjive u životima djece povjerene nam na brigu.

akta.ba