Poslovne ponude koje su zanimljive ovih dana

Poslovi od zidara do informatičara vrijedi pokušati.

Kako kaže stara poslovica :

Ko hoće nađe način, a ko neće nađe izgovor……

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
OPĆINA HADŽIĆI
– Općinski načelnik –

Objavljuje JAVNI POZIV za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (prijem volontera) u Općini Hadžići
Volonter – Hadžići
Objavljuje se javni poziv za prijem volontera u Općini Hadžići, i to: sedamnaest (17) volontera VSS/VII stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja slijedećih zanimanja:

Pravni fakultet:
Diplomirani pravnik – VII stepen stručne spreme ili Bachelor prava – I ili II ciklus bolonjskog studija – dva (2) volontera

Ekonomski fakultet:
Diplomirani ekonomista – VII stepen stručne spreme ili Bachelor ekonomije – I ili II ciklus bolonjskog studija – dva (2) volontera

Fakultet političkih nauka:
Diplomirani socijalni radnik – VII stepen stručne spreme ili Bachelor socijalnog rada – I ili II ciklus bolonjskog studija – jedan (1) volonter

Filozofski fakultet:
Magistar engleskog jezika i književnosti – II ciklus bolonjskog studija – jedan (1) volonter

Filozofski fakultet:
Bakalaurcat/Bachclor sociologije – I ciklus bolonjskog studija – jedan (1) volonter

Pedagoška akademija:
Profesor razredne nastave – VII stepen ili Bakalaureat/Bachelor razredne nastave – I ciklus bolonjskog studija – jedan (1) volonter

Prirodno-matematički fakultet:
Nastavnik biologije – VII stepen stručne spreme ili Bakalaurceat/Bachelor biologije – I ciklus bolonjskog studija – jedan (1) volonter

Veterinarski fakultet:
Doktor veterinarske medicine – VII stepen stručne spreme – jedan (1) volonter

Fakultet političkih nauka:
Diplomirani politolog – VII stepen stručne spreme ili Bachelor politologije – I ili II ciklus bolonjskog studija – dva (2) volontera

Fakultet političkih nauka:
Magistar komunikologijc, usmjerenje Poslovno komuniciranje – II ciklus bolonjskog studija – jedan (1) volonter

Filozofski fakultet:
Bakalaureat/Bachelor bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti naroda BiH – I ili II ciklus bolonjskog studija – jedan (1) volonter

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja:
Bakalaureat/Bachelor sporta i tjelesnog odgoja – I ili II ciklus bolonjskog studija – jedan (1) volonter

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet:
Magistar poljoprivrede/prchrambene tehnologije – II ciklus bolonjskog studija – jedan (1) volonter

Fakultet za saobraćaj i komunikacije:
Bakalaureat/Bachelor – inženjer saobraćaja, drumski i gradski – I ili II ciklus bolonjskog studija – jedan (1) volonter

Uslovi: Pored opštih uslova utvrđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bili (punolje­tnost, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, državljanstvo BiH. da se protiv lica ne vodi krivični postupak, odnosno da nije osuđivan za krivično djelo koje po Zakonu predstavljaju sme­tnju za zasnivanje radnog odnosa u organu uprave i službi za upravu, da nije obuhvaćeno odredbom čla­na IX 1. Ustava BiH) kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova utvrđe­nih Pravilnikom o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora volontera IV, VI i VII stepena stručne spreme u Općini Hadžići, (originali ili ovjerene kopije) i to:

rodni list,
uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
ovjerenu izjavu da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH,
univerzitetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diplo­ma stečena u nekoj drugoj državi nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine),
uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome vi­sokog obrazovanja,
uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena,
dokaz da je kandidat lice bez jednog ili oba roditelja koje nije starije od 26 godina.
dokaz o utvrđenom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stepen invalidnos­ti najmanje 60%).
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova volontera, kao i uvjerenje da se protiv li­ca ne vodi krivični postupak, odnosno da nije osuđivan za krivično djelo koje po Zakonu predstav­ljaju smetnju za zasnivanje radnog odnosa u organu uprave i službi za upravu, kandidati koji budu izabrani dostavit će naknadno.

Izbor i prijem volontera izvršit će se na osnovu jedinstvenih kriterija utvrđenih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora volontera IV, VI i VII stepena stručne spreme u Općini Hadžići broj: 02-05- 1207/13 od 01.02.2013. godine.

Napomena: Volonterski rad traje godinu dana bez zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na javni poziv, kandidati trebaju priložiti kraću biografiju i ostale dokaze o ispunjavanju tra­ženih uslova javnog poziva. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Dokumenti se neće vraćati.

Javni poziv ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.Od 02.04.2017.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Općina Hadžići
71240 Hadžići
ul. Hadželi br. 114.
s naznakom “Za Javni poziv za prijem volontera”

 
………..

Farbar (m/ž) – Slovenija
Tražimo radnika sa znanjem farbanja sa airless uređajem ili slično.

Opis posla:

Farbanje čeličnih konstrukcija, odmašćivanje, priprema površine.
Radi se u radioni. Radni odnos se sklapa na duži period od 3 mjeseca probni rad.
Poželjno je za radnu dozvolu, ali nije uvjet. Ostalo prema dogovoru.

Kontakt: Kristijan 00386 31 703 369

Oglas istječe: 30.04.2017.

…………………………………………………………………..

Radnik Manipulant u Reciklažnom dvorištu
Uslovi:

SSS, KV metalske struke
Radno iskustvo minimalno 2 godine
Vozačka dozvola B kategorije
Poželjno znanje i Iskustvo u radu na poslovima zavarivanja, rad na kolskoj vagi i dugi manipulativni poslovi
Prijavu i kraću biografiju dostaviti na adresu društva:

Aida-Commerce d.o.o..
ulica Pijačna br.5
IIidža

Kandidati koji ispunjavaju uslove navedene u oglasu na temelju stručnih i provjerenih referenci bit će pozvani na razgovor.

Konkurs se zatvara: 09.04.2017.

………………………

Izbor trgovine d.o.o.
Izbor trgovine d.o.o, P.J Bihać objavljuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeće pozicije:
Trgovac – Bihać
– 3 izvršioca

Uslovi:

srednja stručna sprema
mjesto stanovanja u Bihaću
poželjno bez radnog iskustva
Nudimo:

radni odnos i stimulativna primanja
rad na puno radno vrijeme uz probni rad na period od 6 mjeseci
napredovanje u karijeri
rad u ugodnoj atmosferi
Kontakt:

Izbor trgovine d.o.o.
Ul. Irfana Ljubijankića 61
77 00 Bihać

e-mail: [email protected]

Oglas istječe: 26.04.2017.

——————————

Exalt Technologies has a great opportunity for a distinguished and creative back-end developer with 4+ years of experience in developing complex web applications.
Backend Developer (m/f) – Sarajevo
Requirements:

BS degree in Computer Science or Engineering.
Proven working experience in Java development.
Object Oriented analysis and design using common design patterns.
Experience in developing web applications using at least one popular web framework (JSF, GWT, Spring MVC)
Experience in Relational Databases, SQL and ORM technologies (JPA2, Hibernate).
Proficient understanding of code versioning tools, such as Git.
Familiarity with build tools such as Ant, Maven, and Gradle.
Familiarity with continuous integration.
Skills:

Ability to adapt quickly to an existing, complex environment and learn new concepts / software technologies as needs arise.
Strong problem-solving and analytical.
Self-motivated, independent, and a responsible team-player.
The ability to communicate effectively – both verbally and in writing.
If you feel that you are a right person for us and that we are a right company for you please send us your CV in English.

Please send a copy of your CV to [email protected]

……………………

ER-TAC proizvodnja, trgovina, stortive d.o.o.
Na osnovu Sporazuma o zapošljavanju između Republike Slovenije i Bosne i Hercegovine, Agencija za rad i zapošljavanje BiH raspisuje u ime poslodavca iz Slovenije, „ER-TAC proizvodnja, trgovina, stortive“ d.o.o., 1290 Grosuplje, Slovenija, raspisuje natječaj za radno mjesto:
Zidar – Slovenija
– 6 izvršitelja (rad na terenu)

Uvjeti: Osnovna škola, 2 godine radnog iskustva, puno rado vrijeme, obavezan probni rad od mjesec dana, fleksibilno radno vrijeme

Ugovor je na određeno vrijeme od godinu dana.

Bruto plata: 805,00 E

Smještaj nije osiguran.

Potrebno ispuniti CV: /upload/files/biografija(1).docx

Poslodavac ne traži da se obavi intervju.

Kontakt osoba: Šime Maleš
Telefon: 040 543 222;
e-mail: [email protected]

Molimo Vas da listu sa odabranim kandidatima dostavite zaključno sa 14.04.2017. godine Službi za zapošljavanje HNK/Ž Mostar, radi daljnjeg proslijeđivanja Agenciji za rad i zapošljavanje BiH.

……..

U potrazi smo za informatičarom koji voli rješavati probleme na kreativan način, spreman je na timski rad, brzo uči i ima odlične komunikacijske i organizacijske vještine:
Informatičar (m/ž) – Grude
Naš idealan kandidat ima VSS smjera informatičar (poželjno, ne i nužno), napredno poznaje Microsoft Office alate, rad na raznim operacijskim sustavima (prvenstveno MS Windows), upoznat je s radom računalnih mreža i sa arhitekturom računala te s radom u MS SQL bazi a ujedno izvrsno govori i engleski jezik te ima i određeno radno iskustvo (nije uvjet).

Nudimo ti rad u opuštenoj i stimulativnoj atmosferi, adekvatna primanja i bonuse kao i stalni radni odnos te mogućnost profesionalnog napredovanja i usavršavanja.

Pridruži se našem timu!

Ako ste se prepoznali u pročitanim rečenicama pošaljite nam svoj CV na http://www.violeta.com/hr/karijera/posao i rado ćemo razmotriti Vašu prijavu.

violeta.com/hr/karijera/posao

Adresa:
Violeta d.o.o.
Stjepana Radića 21
88 340 Grude

Kandidati koji uđu u uži izbor biti će obaviješteni.

Oglas istječe: 05.04.2017.

……………….

posao
Sarajevo, Mostar, Bihać, Zenica, Novi Travnik, Livno, Tuzla

Porezna uprava Federacije BiH
Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Poreznoj upravi Federacije BiH
06 / 915

Središnji ured Sarajevo
01. Šef Odsjeka za praćenje i koordinaciju primjene mjera prinudne naplate – Odsjek za praćenje i koordinaciju primjene mjera prinudne naplate – Sektor za prinudnu naplatu – 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za opće poslove (JAVNE NABAVKE) – Odsjek za opće, operativno-tehničke i pomoćne poslove – Sektor za administrativne i zajedničke poslove – 1 (jedan) izvršilac
03. Federalni porezni obavještajni inspektor – Odsjek za obavještavanje i istrage za Regiju Mostar – Sektor za inspekcijski nadzor, obavještavanje i istrage – 1 (jedan) izvršilac
04. Federalni porezni istražni inspektor – Odsjek za obavještavanje i istrage za Regiju Tuzla – Sektor za inspekcijski nadzor, obavještavanje i istrage – 2 (dva ) izvršioca

Kantonalni porezni ured Sarajevo
05. Stručni saradnik za pružanje podrške inspekcijskom nadzoru- Odsjek za inspekcijski nadzor – 1 (jedan) izvršilac
06. Stručni savjetnik za javne prihode – Porezna ispostava Centar – 1 (jedan) izvršilac
07. Stručni savjetnik za javne prihode – Porezna ispostava Novo Sarajevo – 2 (dva) izvršioca
08. Stručni savjetnik za javne prihode – Porezna ispostava Novi Grad – 2 (dva) izvršioca
09. Stručni savjetnik za javne prihode – Porezna ispostava Hadžići – 2 (dva) izvršioca
10. Stručni savjetnik za javne prihode – Porezna ispostava Vogošća- 1 (jedan) izvršilac
11. Stručni saradnik za registraciju obaveznika uplate doprinosa – Porezna ispostava Vogošća – 1 (jedan) izvršilac

Kantonalni porezni ured Mostar
12. Stručni saradnik za prinudnu naplatu- Odsjek za prinudnu naplatu – 1 (jedan) izvršilac
13. Stručni saradnik za javne prihode – Porezna ispostava Čitluk – 1 (jedan) izvršilac
14. Stručni saradnik za registraciju obaveznika uplate doprinosa – Porezna ispostava Jablanica – 1 (jedan) izvršilac

Kantonalni porezni ured Bihać
15. Stručni savjetnik za javne prihode i registraciju obaveznika uplate doprinosa – Porezna ispostava Bosanski Petrovac- 1 (jedan) izvršilac
16. Stručni saradnik za registraciju obaveznika uplate doprinosa – Porezna ispostava Sanski Most – 1 (jedan) izvršilac
17. Stručni saradnik za javne prihode – Porezna ispostava Cazin – 1 (jedan) izvršilac

Kantonalni porezni ured Zenica
18. Stručni savjetnik za javne prihode – Porezna ispostava Tešanj -1 (jedan) izvršilac

Kantonalni porezni ured Novi Travnik
19. Stručni saradnik za prinudnu naplatu- Odsjek za prinudnu naplatu – 1 (jedan) izvršilac
20. Stručni savjetnik za javne prihode i registraciju obaveznika uplate doprinosa – Porezna ispostava Donji Vakuf- 1 (jedan) izvršilac
21. Stručni savjetnik za javne prihode i registraciju obaveznika uplate doprinosa – Porezna ispostava Kreševo- 1 (jedan) izvršilac
22. Stručni savjetnik za javne prihode – Porezna ispostava Travnik – 1 (jedan) izvršilac

Kantonalni porezni ured Livno
23. Stručni savjetnik za pravna pitanja – Odsjek za zajedničke i opšte poslove -1 (jedan) izvršilac
24. Šef Porezne ispostave – Porezna ispostava Glamoč-1 (jedan) izvršilac
25. Stručni saradnik za javne prihode – Porezna ispostava Livno -1 (jedan) izvršilac

Kantonalni porezni ured Tuzla
26. Stručni savjetnik za javne prihode – Porezna ispostava Tuzla – 2 (dva) izvršioca
27. Stručni savjetnik za javne prihode – Porezna ispostava Gračanica- 2 (dva) izvršioca
28. Stručni saradnik za registraciju obaveznika uplate doprinosa – Porezna ispostava Banovići -1 (jedan) izvršilac

Opis poslova za poziciju 01.: Rukovodi ispostavom kao unutrašnjom organizacionom jedinicom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 42. Pravilnika: rukovodi jedinicom i obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti organizacione jedinice. Ovlaštenja iz svoje nadležnosti ostvaruje tako što vrši sljedeće poslove: organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti organizacione jedinice kojom rukovodi, raspoređuje poslove na službenike i namještenike u organizacionoj jedinici, daje bliže upute o načinu vršenja tih poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti organizacione jedinice; redovno usmeno ili pismeno upoznaje rukovodioca osnovne organizacione jedinice u čijem sastavu se nalazi unutrašnja organizaciona jedinica o stanju vršenja poslova iz svoje nadležnosti, problemima u vršenju poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje; postupa po nalozima rukovodioca osnovne organizacione jedinice. Odgovoran je za korištenje materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih unutrašnjoj organizacionoj jedinici. Za svoj rad i rukovođenje odgovoran je rukovodiocu osnovne organizacione jedinice u čijem sastavu se nalazi unutrašnja organizaciona jedinica. Neposredno vrši slijedeće poslove: izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala iz djelokruga rada Odsjeka; izrada metodoloških uputstava, drugih uputstava, naredbi i drugih akata za jednoobraznu primjenu poreznih propisa koji uređuju postupak prinudne naplate poreznih obaveza vrši procjenu stanja iz oblasti prinudne naplate; predlaže konkretne načine primjene mjera prinudne naplate; priprema prijedlog uputstava poreznih obaveza kod pokrenutih stečajnih, likvidacionih i izvršnih postupaka za porezne obveznike za koje je pokrenut postupak prinudne naplate; uspostavlja korodinaciju Odsjeka sa odsjecima za prinudnu naplatu u kantonalnim poreznim uredima; pruža stručnu pomoć organizacionim jedinicama kantonalnih poreznih ureda iz oblasti prinudne naplate; učestvuje u obuci uposlenika odsjeka za prinudnu naplatu kantonalnih poreznih ureda; predlaže ocjenu rada zaposlenika Odsjeka; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Sektora.
Pripadajuća osnovna neto plata za radno mjesto: 1492,10 KM

Opis poslova za poziciju 02.: Vodi evidencije o nepokretnostima koje koristi Porezna uprava; vodi evidencije ugovora o zakupu poslovnih prostora Porezne uprave; izrađuje nacrte ugovora iz oblasti općih poslova; priprema odgovore i suglasnosti po zahtjevima kantonalnih poreznih ureda za zaključivanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, vršenju usluga, i dr; obavlja i druge posolove po nalogu šef Odsjeka
Pripadajuća osnovna neto plata za radno mjesto: 1226,84 KM

Opis poslova za poziciju 03.: Obavlja obavještajne radnje u skladu sa važećim procedurama u uredu i na terenu; prikuplja informacije i provjerava podatke po službenoj dužnosti i iz predstavki o mogućim prekršajnim i krivičnim djelima iz oblasti poreza; dostavlja obavještajne podatka na provjeru nadležnim organizacionim jedinicama; po dobijanju povratne informacije vrši njihovu obradu; osigurava tajnost informacija i podataka; prikuplja, ocjenjuje i dostavlja informacije šefu Odsjeka za obavještavanje i istrage u skladu sa propisanim procedurama; vrši i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.
Pripadajuća osnovna neto plata za radno mjesto: 1710,94 KM

Opis poslova za poziciju 04.: Obavlja istražne radnje u skladu sa važećim procedurama u uredu i na terenu; obrađuje podatke i informacije za svaki istražni zadatak posebno; prati i istražuje utaje poreza i prevara prema dobivenim podacima i informacijama; pregleda i kontroliše dokumentaciju poreznog obveznika u skladu sa istražnim zadatkom; pregleda poslovne prostorije poreznog obveznika u skladu sa zakonom; vrši istražne radnje i po potrebi provodi upravne radnje ; odgovoran je za tajnost rada i tajnost podataka i informacija; o svim istragama sačinjava detaljne izvještaje; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.
Pripadajuća osnovna neto plata za radno mjesto: 1710,94 KM

Opis poslova za poziciju 05.: Radi sa softverskom aplikacijom za upravljanje inspekcijskim nadzorom, koje se odnose na stručnog saradnika za podršku; unosi podatke u Registar izrečenih novčanih kazni; nadležnoj poreznoj ispostavi dostavlja konačno rješenje o dodatno utvrđenoj poreznoj obavezi i konačni prekršajni nalog na dalje nadležno postupanje, prati realizaciju naloga za plaćanje koji su doneseni po osnovu izvršnih rješenja o dodatno utvrđenim obavezama; vodi evidenciju o izdatim prekršajnim nalozima i podnešenim zahtjevima za pokretanje prekršajnog postupka; kompletira spise predmeta vezano za izjavljene žalbe protiv rješenja inspektora i dostavlja ih žalbenom organu na dalje postupanje; vodi evidenciju o svim izvršenim inspekcijskim nadzorima; sačinjava mjesečne i periodične izvještaje o izvršenoj kontroli; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.
Pripadajuća osnovna neto plata za radno mjesto: 1226,84 KM

Opis poslova za pozicije 06., 07., 08., 09. ,10., 18. , 22., 26. i 27.: Vrši provjeru i obradu poreznih prijava; podnosi obavijesti poreznim obveznicima; podnosi izmjenjene porezne prijave i porezne prijave u ime poreznih obveznika koji nisu podnijeli poreznu prijavu i razmatra prigovore poreznih obveznika na iste; priprema naloge za plaćanje izvršnih poreznih obaveza; poduzima mjere prema poreznim obveznicima koji ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju porezne obaveze – izdaje prekršajne naloge, podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka i izveštaje za eventualno počinjena krivična djela; provjera i obrada prijava poreza po odbitku; rješava zahtjeve za povrat pogrešno uplaćenih javnih prihoda i provodi potrebne zakonske procedure; provjerava i parafira dugovnu i potražnu stranu na kartici poreznih obveznika za izdavanje poreznog uvjerenja;provjera i obrada mjesečnog i godišnjeg izvještaja o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima poreznih obveznika; inicira inspekcijski nadzor u slučaju opravdane sumnje da porezni obveznik ne prijavljuje porezne obaveze; priprema i daje podatke nadležnim organima o visini duga poreznog obveznika radi prijave potraživanja u izvršnim postupcima i postupcima stečaja i likvidaciji; izvršava i sve druge poslove po nalogu šefa ispostave.
Pripadajuća osnovna neto plata za radno mjesto: 1359,47 KM

Opis poslova za pozicije 11. ,14., 16. i 28: Registracija obveznika uplate doprinosa; provođenje postupka dodjele identifikacionog broja, izdavanje uvjerenja o registraciji; obavjest o potrebi otklanjanja netačnih ili nepotpunih podataka u prijavama sa upis; promjena podataka u JS po zahtjevu i službenoj dužnosti;dostavljanje obavjesti o obavezi plaćanja duga dobrovoljnom obvezniku uplate doprinosa; dostavljanje obavjesti o neizvršenoj uplati dugovanja nadležnim VBF; dostavljanje obavjesti obveznicima uplate doprinosa o nepravilno obračunatom, neprijavljenom ili ne plaćenim doprinosima; izdavanje naloga za plaćanje; provjera odjave osiguranja/osiguranika; dostavljanje obavjesti podnosiocu zahtjeva i korisniku JS o promjeni podataka; izdavanje uvjerenja iz JS; izvršava i sve druge poslove po nalogu šefa ispostave.
Pripadajuća osnovna neto plata za radno mjesto: 1226,84 KM

Opis poslova za poziju 12.: Priprema zahtjeve za registrovanje zakonske hipoteke kod nadležnog suda nad imovinom dužnika; učestvuje u postupku pljenidbe, procjene i prodaje zaplijenjene imovine; provjerava podatke iz zahtjeva za odgođeno plaćanje i plaćanje u ratama dužnih poreznih obaveza; prikuplja podatke za proglašavanje nelikvidnosti poreznog obveznika; vrši unos podataka u aplikaciju programa za prinudnu naplatu priprema zahtjeve za zabranu otuđenja motornih vozila kod nadležnog MUP-a; prikuplja podatke za izradu informacija, analiza i izvještaja iz djelokruga rada odsjeka; vrši i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.
Pripadajuća osnovna neto plata za radno mjesto: 1226,84 KM

Opis poslova za pozicije 13, 17 i 25.: Priprema podatke za sačinjavanje obavijesti poreznim obveznicima, izmjenjenih poreznih prijava i poreznih prijava u ime poreznih obveznika; priprema podatke za utvrđivanje porezne obveze poreznog obveznika u slučajevima u kojima porezna ispostava rješenjem utvrđuje poreznu obvezu i u tim slučajevima učestvuje u pripremi nacrta rješenja i podatke za predlaganje pokretanja postupaka prisilne naplate neplaćenih poreznih obaveza; prikuplja, evidentira i kontroliše mjesečne i godišnje izvještaje o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima poreznih obveznika i vrši njihovu analizu; vrši prikupljanje i obradu podataka za mjesečne, periodične i godišnje izvještaje o radu ispostave i podataka za analizu utvrđenih i naplaćenih poreznih obaveza; vrši obradu zahtjeva za davanje podataka iz djelokruga rada porezne ispostave; izvršava i druge poslove po nalogu šefa ispostave.
Pripadajuća osnovna neto plata za radno mjesto: 1226,84 KM

Opis poslova za pozicije 15., 20. i 21.: Vrši provjeru i obradu poreznih prijava; podnosi obavijesti poreznim obveznicima,podnosi izmjenjene porezne prijave i porezne prijave u ime poreznih obveznika koji nisu podnijeli poreznu prijavu i razmatra prigovore poreznih obveznika na iste; priprema naloge za plaćanje izvršnih poreznih obaveza; poduzima mjere prema poreznim obveznicima koji ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju porezne obaveze – izdaje prekršajne naloge, podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka i izveštaje za eventualno počinjena krivična djela; provjera i obrada prijava poreza po odbitku; rješava zahtjeve za povrat pogrešno uplaćenih javnih prihoda i provodi potrebne zakonske procedure; provjerava i parafira dugovnu i potražnu stranu na kartici poreznih obveznika za izdavanje poreznog uvjerenja; provjera i obrada mjesečnog i godišnjeg izvještaja o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima poreznih obveznika; inicira inspekcijski nadzor u slučaju opravdane sumnje da porezni obveznik ne prijavljuje porezne obaveze; priprema i daje podatke nadležnim organima o visini duga poreznog obveznika radi prijave potraživanja u izvršnim postupcima i postupcima stečaja i likvidaciji; registracija obveznika uplate doprinosa; obavjest o potrebi otklanjanja netačnih ili nepotpunih podataka u prijavama sa upis; promjena podataka u JS po zahtjevu i službenoj dužnosti;dostavljanje obavjesti o obavezi plaćanja duga dobrovoljnom obvezniku uplate doprinosa; dostavljanje obavjesti o neizvršenoj uplati dugovanja nadležnim VBF; dostavljanje obavjesti obveznicima uplate doprinosa o nepravilno obračunatom, neprijavljenom ili ne plaćenim doprinosima; izdavanje naloga za plaćanje; provjera odjave osiguranja/osiguranika; dostavljanje obavjesti podnosiocu zahtjeva i korisniku JS o promjeni podataka; izdavanje uvjerenja iz JS; izvršava i sve druge poslove po nalogu šefa ispostave.
Pripadajuća osnovna neto plata za radno mjesto: 1359,47 KM

Opis poslova za poziciju 19.: Priprema zahtjeve za registrovanje zakonske hipoteke kod nadležnog suda nad imovinom dužnika; učestvuje u postupku pljenidbe, procjene i prodaje zaplijenjene imovine; provjerava podatke iz zahtjeva za odgođeno plaćanje i plaćanje u ratama dužnih poreznih obaveza;; prikuplja podatke za proglašavanje nelikvidnosti poreznog obveznika; vrši unos podataka u aplikaciju programa za prinudnu naplatu priprema zahtjeve za zabranu otuđenja motornih vozila kod nadležnog MUP-a; prikuplja podatke za izradu informacija, analiza i izvještaja iz djelokruga rada odsjeka; vrši i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.
Pripadajuća osnovna neto plata za radno mjesto: 1226,84 KM

Opis poslova za poziciju 23.: Priprema odgovore poreznim obveznicima i zaposlenim u kantonalnom poreznom uredu o određenim pitanjima iz nadležnosti kantonalnog poreznog ureda; obavlja složenije pravne poslove iz djelokruga kantonalnog ureda; zastupa kantonalni porezni ured odnosno Poreznu upravu u prekršajnim predmetima, a po ovlaštenju direktora Porezne uprave i Pravobranilaštva i u drugim predmetima pred nadležnim sudovima; pruža pomoć pri izradi složenijih akata koja u upravnom postupku donose organizacione jedinice kantonalnog poreznog ureda; prati i evidentira pokrenute postupke likvidacije ili stečaja pravnih lica i o tome odmah
izvještava organizacione jedinice u cilju poduzimanja mjera za zaštitu javnog interesa; učestvuje u izradi općih akata Porezne uprave; vrši i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.
Pripadajuća osnovna neto plata za radno mjesto: 1359,47 KM

Opis poslova za poziciju 24.: Rukovodi ispostavom kao unutrašnjom organizacionom jedinicom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 42. Pravilnika: rukovodi jedinicom i obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti organizacione jedinice. Ovlaštenja iz svoje nadležnosti ostvaruje tako što vrši sljedeće poslove: organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti organizacione jedinice kojom rukovodi, raspoređuje poslove na službenike i namještenike u organizacionoj jedinici, daje bliže upute o načinu vršenja tih poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti organizacione jedinice; redovno usmeno ili pismeno upoznaje rukovodioca osnovne organizacione jedinice u čijem sastavu se nalazi unutrašnja organizaciona jedinica o stanju vršenja poslova iz svoje nadležnosti, problemima u vršenju poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje; postupa po nalozima rukovodioca osnovne organizacione jedinice. Odgovoran je za korištenje materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih unutrašnjoj organizacionoj jedinici. Za svoj rad i rukovođenje odgovoran je rukovodiocu osnovne organizacione jedinice u čijem sastavu se nalazi unutrašnja organizaciona jedinica. Neposredno vrši slijedeće poslove: pruža pomoć poreznim obveznicima u tumačenju poreznih zakona; potpisuje pripremljene akte iz djelokruga rada porezne ispostave:naloge za plaćanje, prekršajne naloge, zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka, izvještaje o osnovama sumnje da je počinjeno krivično djelo, rješenja kojima se utvrđuje više/pogrešno uplaćeni javni prihodi, rješenja o utvrđenoj obavezi poreza na promet nepokretnosti i prava, obavijesti, porezne prijave u ime poreznih obveznika, izmijenjene porezne prijave, porezna uvjerenja i sve druge akte i dopise iz nadležnosti ispostave;izdaje uvjerenja i rješenja po Zakonu o jedinstvenom sistemu; predlaže operativne periodične i godišnje planove i programe rada te podnosi mjesečne i godišnje izvještaje o radu ispostave; predlaže ocjenu rada zaposlenika Odsjeka; vrši i druge poslove po nalogu rukovodioca kantonalnog poreznog ureda.
Pripadajuća osnovna neto plata za radno mjesto: 1492,10 KM