Image default
Arhiva

Posljedice nesprovođenja sudskih procesa

Sporost i neefikasnost pravosudnog sistema u BiH vodi u urušavanje ekonomije, što bi, ukoliko se takvo stanje nastavi, i ubuduće moglo proizvesti ogromne posljedice po domaću privredu.

Poručeno je to u petak u Sarajevu, nakon vanredne sjednice Skupštine Spoljnotrgovinske komore (STK) BiH, na kojoj je razmatrano postupanje pravosudnih organa i posljedice njihovih odluka po STK BiH.

Bruno Bojić, predsjednik STK BiH, rekao je da dobijaju pritužbe sa svih strana na rad sudstva i tužilaštava u BiH, te da su to problemi koji mogu proizvesti posljedice.

– Ukoliko privreda bude osakaćena i ukoliko se koči privreda, to po automatizmu utiče na punjenje budžeta i svih drugih sredstava na kojima BiH zasniva svoju budućnost – rekao je Bojić. Dodao je da su dobili jednu presudu suda, koja je nesprovodiva, a tiče se povratka radnika na posao.

Pojašnjava da bi se njenim sprovođenjem zadiralo u zakon, statut i druge akte na kojima STK BiH djeluje u saradnji s entitetskim komorama, te da ona ne bi mogla funkcionisati.

Prema njegovim riječima, STK BiH zastupaju djelimično entitetske komore, djelimično privrednici iz cijele BiH, i tu je ustanovljen i funkcioniše princip konstitutivnosti tri naroda. Dodao je da je ovo jedina asocijacija na nivou države BiH, koja funkcioniše besprijekorno, gdje se donose odluke manje-više jednoglasno.

– I ovaj put smo jednoglasno donijeli odluku u pravcu da se ubrzaju postupci pravosudnih organa u BiH, da se vodi računa prilikom donošenja određenih presuda i da se ne zadire u akte Komore, ali i da, sa druge strane, tužilaštva ne skrivaju ili ne zadržavaju predmete po ladicama, već da žurno rješavaju te predmete – rekao je Bojić i dodao da se sadašnjim odnosom sudova i tužilaštava privreda i komorski sistem BiH stavljaju u jedan ćorsokak.

Prema Bojićevim riječima, sve ovakve presude koje su nesprovodive, vode u jednu bezizlaznu situaciju i dovode do urušavanja privrede BiH, a to će, kako je rekao, dalje dovesti i do mnogih drugih problema.

– Zaključak Skupštine je da se o svemu ovome upozna Visoki sudski i tužilački savjet BiH, predsjedavajući Savjeta ministara, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, ministar pravde BiH i svi oni kojih treba da se tiču ovakvi postupci. Jednostavno, više je nemoguće funkcionisati ako se ne ubrza postupak rješavanja bilo kakvog spora – naglasio je Bojić. Dodao je da moramo napraviti iskorake, jer privreda ne smije da trpi razvlačenje određenih postupaka.

S tim u vezi, on je napomenuo i slučaj slovenačkog trgovačkog lanca Tuš, koji se povukao iz BiH, a domaćim dobavljačima ostao dužan desetine miliona maraka.

– Lično sam na zahtjev privrednika oštećenih od strane Tuša poslao veliki broj predmeta, zahtjeva za sastanke, za blokadu određenih prenošenja sredstava. Naprotiv, nikada ništa nije došlo pozitivno od strane nadležnih organa koji su se bavili time, a gospodin Mirko Tuš sa svojim pomagačima je izvukao novac u Sloveniju – kazao je Bojić.

Iz tog razloga, on je zaključio da je ovakvo stanje prevršilo svaku mjeru i da se ti i takvi postupci moraju ubrzati, a ako ne mogu na dosadašnji način, predložio je da se izvrši reorganizacija ili bilo šta u pravosuđu, pošto je mišljenja da ima mnogo načina na koje se može organizovati sprovođenje tih procesa.

Related posts

Ljubav i cijena malina

Priprema zimnice: Napravi svoj domaći ajvar

Gradovi pod zemljom

Leave a Comment