Image default
Arhiva

Posebno odabran dan, dan Arefata, inšallah….

Prenosi imam Buharija, Allah bio njime zadovoljan, od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema dana u kojima se ucini neko dobro djelo, da su draži Allahu, dž.š., od ovih dana.” Rekli su: “O, Božiji Poslanice, zar i od borbe na Allahovu putu? Rece: “I od borbe na Allahovu putu (džihada), osim covjeka koji je izašao licno sa svojim imetkom i ništa od toga nije povratio”

Od imami Ahmeda ,r.a., od Ibn Amra, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: “Nema dana vecih i dražih Allahu, dž.š., u kojima se ucini neko dobro djelo kao od ovih deset dana, stoga umnožite u njima donošenje šehadeta (la ilahe illallah), zahvale (el-hamdu lillah) i velicanja (Allahu ekber) Allaha, subhanehu ve teala.”

Prenosi se od Ibn Hibbana, r.a., u njegovom Sahihu od Džabira, r.a., da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji dan je Dan Arefata”

https://www.youtube.com/watch?v=HquR06tvitw

Dobra djela u ovim danima

Obavljanje hadždža i umre su od najvrednijih ucinjenih djela u ovim danima. Na njihovu vrijednost ukazuju mnogobrojni Poslanikovi, sallallahu alejhi ve selleme, hadisi, kao i sljedeci u kojem je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, rekao: “Umra do umre je iskup za ono što je izmedu njih, a za primljen hadž nema druge nagrade osim Dženneta.” (Muttefakun alejhi)

Post ovih dana, ili ono što ste u mogucnosti od njih, a posebno na Dan Arefata (dan uoci Bajrama, osim onoga ko je na hadžu). Nema sumnje da je kategorija posta jedna od najvrednijih i najboljih djela kod Allaha, dž.š., jer je On taj ibadet odabrao licno za Sebe, kao što je receno u hadisul-kudsiji: “Post je Moj i Ja za njeg nagradujem, doista je on, postac, ostavio svoje strasti, jelo i pice, samo radi Mene.”

Od Ebu Seida el-Hudrijja, r.a., prenosi se da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema roba koji posti jedan dan na Allahovu putu (radi Allahovog zadovoljstva), a da Allah, subhanehu ve teala, tim danom ne udalji njegovo lice od vatre 70 harifa”. (sedamdeset godina hoda). (Muttefekun alejh.)

Prenosi imam Muslim, Allah bio njime zadovoljan, od Ebu Katade, r.a., da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Post na Dan Arefata kod Allaha, dž.š., je iskup od grijeha za godinu prije i godinu poslije.”

Tekbir (velicanje Allaha) i zikr (spominjanje Allaha) u ovim danima na osnovu govora Uzvišenog, kada kaže: “… i spominjite Allaha u odredenim danima.” (Prijevod znacenja – El-Bekare, 203.)

https://www.youtube.com/watch?v=yD7sgY5EaP8

U tefsirima se spominje da su rijeci “odredeni dani” koji su spomenuti u ovome ajetu, prvih deset dana zu-l-hidždžeta, pa stoga islamski ucenjaci smatraju poželjnim uvecavanje zikra u njima. Imam Ahmed, r.a., prenosi od Ibn Amra, r.a., hadis u kom se kaže: “U ovim danima umnožite šehadet, tekbir i zahvalu Allahu.” Dok imam Buharija isto tako prenosi od Ibn Amra i od Ebu Hurejre, radijallahu anhuma, da su oni izlazili u caršiju, medu narod, u ovoj desetini, i donosili i uzvikivali tekbire, pa bi narod isto tako, zajedno s njima, donosio i uzvikivao tekbire slijedeci ih u tome. Prenosi Ishak, r.a., (jedan od tabiina, a bio je i poznati fakih), da su u ovih deset dana izgovarali: “Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illellahu, Allahu Ekber Allahu Ekber Ve lillahil-hamd!” Pohvaljeno je podizanje glasa prilikom donošenja tekbira na pijacama, raskrsnicama, putevima, džamijama i mnogim drugim javnim mjestima, cime potvrduje i govor Uzvišenog u Kur'anu kada kaže: “… i da Allaha velicate zato što vam je ukazao na pravi put!” (Prijevod znacenja – El-Bekare, 185.)

Nije dozvoljeno uciti tekbire u grupi tj. svi zajedno u jedan glas, jer tako nije preneseno od naših ispravnih predhodnika, vec je sunnet da ga svako za sebe pojedinacno donosi. Ovo pravilo važi za sve vrste zikra i dova, izuzev ako se ono cini u neznanju, zato osoba koja ne zna, neophodno je da primi savjet od drugih sve dok to i sama ne nauci. Dozvoljeno je svakome odabrati ono što mu je najlakše od zikra, kao što su tekbir; Allahu Ekber, zatim tahmid, Elhamdulillah ili tahlil La ilahe illellah, kao i sve druge propisane i dozvoljene dove.

Tevba i prestanak nepokornosti sve dok djela ne budu imala za posljedicu oprost i milost, jer nepokornost Allahu, dž.š., biva uzrokom udaljenosti i odbacenosti, dok pokornost i ispravno slijedenje, uzrokom je bliskosti i ljubavi medu svim muslimanima.

Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Zaista je Allah ljubomoran, a Allahova ljubomora je da covjek dode sa onim što mu je Allah, dž.š., zabranio”. (Muttefekun alejhi).

Umnožavanje dobrih djela sa dobrovoljnim ibadetom, kao što je: dobrovoljni namaz, sadaka, ucenje Kur'ana, džihad, naredivanje dobra i odvracanje od zla i slicno tome.

Trebamo znati isto tako da je dobro djelo, cije je obavljanje dodatno otežano, vrijednije i draže kod Allaha, dž.š., u ovim danima, od istog djela ucinjenog u drugim danima, pa cak i od džihada, koji je od najvrednijih djela, osim onoga utroši svoj imetak i prolije svoju krv.

U ovim danima propisano je ucenje tekbira uopšte, i to u svako doba dana i noci sve do bajram-namaza, dok je poslije farz namaza propisan odredeni tekbir. Za one koji nisu hadžije, oni pocinju uciti ove tekbire u zoru na Dan Arefata, a za hadžije ovo vrijedi od podne, na dan klanja kurbana, pa sve do ikindije, posljednjeg dana Bajrama.

Klanje kurbana u danima Bajrama

To je tradicija našeg oca Ibrahima, alejhis-selam, kada je Allah, dž.š., velikim rogatim kurbanom iskupio život njegovog sina Ismaila, alejhis-selam. Pritvrdeno je isto tako da je Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, prinosio za kurban dva ugojena rogata ovna. Klao ih je svojom rukom tako što bi stavio nogu na njihovu glavu, a potom bi rekao:

“Bismillahi, Allahu ekber” (Muttfekun alejhi)

Prenosi se od Muslima i drugih da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada vidite mladak mjeseca zu-l-hidždžeta, a neko od vas želi prinijeti žrtvu, onda neka ne sijece kosu i nokte sve dok ne zakolje kurban.” Ovo se odnosi na onoga ko privodi kurban, kao hadžije, a shodno ovome Allah, dž.š., kaže:

“… glave svoje, dok kurban ne stigne do mjesta svoga, ne brijte.” (Prijevod znacenja – El-Bekare, 196.)

Ova zabrana se ocigledno odnosi na onog ko kolje kurban, a ne uzima u obzir njegovu suprugu niti porod, izuzev ako je kurban namijenjen nekom od njih. Važno je napomenuti da hadžijama koji su u ihramima ne smeta pranje i cešanje glave, pa cak i ako bi opalo nešto kose.

Bajram-namaz

Obaveza svakog muslimana je da obrati pažnju na nacin obavljanja bajram-namaza, kako bi bio u mogucnosti da ga propisno obavi i da prisustvuje hutbi kako bi se okoristio o nju. Ovaj Bajram je praznik zahvalnosti Allahu, dž.š., i dužnost nam je uzeti pouku iz njegovih propisa i

uciniti u njemu što više dobrocinstva. Pojam praznik ne smijemo shvatiti onako kako to shvataju nemuslimani, pa uciniti taj dan danom razuzdanosti, nezahvalnosti ili sezonom neposlušnosti i širenja harama, kao što je muzika, opijanje i sl., što svakako može biti uzrokom propasti naših dobrih djela ucinjenih u ovim danima.

Zakljucak bi bio da svaki musliman i muslimanka trebaju da iskoriste ove dane u poslušnosti Allahu, dž.š., Njegovom spominjanju, donošenju zahvale samo Njemu, izvršavanju i obavljanju propisanih dužnosti, udaljavanju od zabrana, iskorištavanju ovog perioda za isticanjem Allahovih, dž.š., blagodati, radi postizanja zadovoljstva svoga Gospodara.

Related posts

Priroda

Breza ima projekte kojije vode u svjetlu budućnost

Zaštite pčela od pesticida

Leave a Comment