Posao u poljoprivredi za mlade

Nema kruha bez motike .

Mladi ljudi zaposleni u urbanom poljoprivrednim poligonu Mojmilo

 Projekat se provodi u saradnji sa Njemačkim društvom za organizaciju, planiranje i obuku GOPA s ciljem razvoja urbane poljoprivrede kroz proizvodnju organske hrane, koja osigurava zapošljavanje stanovništva i poboljšanje ekonomskog razvoja općine Novi Grad, kultivaciju gradskih i prigradskih poljoprivrednih površina i dr.

 

Poljoprivrednu plantažu danas je zajedno sa općinskim načelnikom Semirom Efendićem posjetila ambasadorica Švicarske Konfederacije U BiH Andrea Rauber Saxer sa saradnicima. Tom prilikom istakla je značaj projekta za zapošljavanje mladih ljudi koji žele da rade, ali i za općinu koja ima neiskorištene površine, te životnu sredinu, jer je održiv.

Bila je to prilika i da se prisutnima prezentiraju dosadašnje aktivnosti na realizaciji navedenog projekta kao i plan budućeg razvoja, koji će se realizirati kroz zasnivanje organske proizvodnje na novim poljoprivrednim površinama u Novom Gradu.
Ramiz Duraković, direktor JP Lokom, koji je nosilac projekta, kazao je da je u Parku šume Mojmilo na deset duluma zemlje zasađeno 14.000 sadnica maline, te da su u toku i pripreme za plasteničku proizvodnju, odnosno jesenju sjetvu povrtlarskih kultura.

“Proizvodit ćemo organski zdravu hranu koju ćemo plasirati putem Bosanske tržnice na Dobrinji. U saradnji sa JU ‘+Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo’ kroz ovaj projekat zaposlili smo pet mladih osoba sa srednjom stručnom spremom i jednu sa visokom stručnom spremom, a u planu je upošljavanje novih mladih osoba sa evidencije Biroa za zapošljavanje Općine Novi Grad. Ovo je primjer kako se može na ovakav način rješavati problematika nezaposlenosti“, rekao je Duraković.

Realizacijom ovog projekta bit će udahnut život cijelom kompleksu, koji u većem dijelu ima planirane sportsko-rekreativne i parkovske sadržaje. Prostor će 24 sata biti pod nazorom, što će omogućiti postavljanje ograde koja više neće biti otuđivana kao ranije.

“Time će biti omogućeno da se na sličan način kao i park ‘Safet Zajko’ ovaj prostor zaštiti i građanima omogući boravak u lijepom prirodnom okruženju. Projekat urbane poljoprivrede, uz druge sadržaje će omogućiti samoodrživost”, riječi su načelnika Efendića, koji je pohvalio koordinaciju Službe za privredu i lokalni ekonomski razvoj koja je uspjela ostvariti partnerstvo sa većim brojem učesnika u projektu, koji se relizira uz podršku Vlade Švicarske i Ministarstva privrede KS-a.


Ranko Markuš, rukovodilac projekta istakao je da se kroz ovakve projekte, a uz podršku lokalne zajednice, pokušavaju napraviti uslovi za zapošljavanje mladih ljudi.

Vrijednost projekta je oko 130.000 KM, a u planu je zapošljavanje još devet osoba sa Biroa za zapošljavanje. Na ovom lokalitetu predviđeno je i podizanje zasada autohtonih sorti visokostablašica jabuke, kruške, šljive, oraha, lješnjaka i dr.

 klix ba