Poruke sure El-Kijameh (Smak svijeta)

Kunem se Danom kada Smak svijeta nastupi /1/ i kunem se dušom koja sebe kori. /2/ Zar čovjek misli da kosti njegove nećemo sakupiti ?!/3/ Naprotiv; Mi možemo izravnati jagodice prstiju njegovih./4/ Ali, čovjek hoće dok je živ da griješi /5/ pa pita: ‘Kada će Smak svijeta biti?'/6/ Kada se pogled ukoči/7/ i Mjesec pomrči/8/ i Sunce i Mjesec sjaj izgube, /9/ toga dana čovjek će povikati: ‘Kuda da se bježi?'/10/ Ne, nema skloništa! /11/. Toga dana tvome je Gospodaru povratak, /12/ toga dana čovjek će o onome što je pripremio, a što je propustio, obaviješten biti,/13/ sam će čovjek protiv sebe svjedočiti,/14/ makar iznosio svoja opravdanja./15/

Više puta je naprijed spomenuto da je dozvoljena u odričnom obliku upotreba ispred zakletve da bi se pojačala negacija. Ono čime se zaklinje ovdje jeste potvrda Sudnjeg dana i odgovor na neosnovane tvrdnje nekih neznalica koji misle da tijela neće biti proživljena. Stoga Allah, dž.š., veli: “Kunem se Danom kada Smak svijeta nastupi i kunem se dušom koja sebe kori.” Allah, dž.š., kune se Kijametskim danom i dušom koja sebe kori, unatoč tome što neki smatraju da se kune Kijametskim danom, ali ne i dušom koja sebe kori. Stvari su poznate što se tiče Kijametskog dana; međutim, razilaze se komentatori o pitanju duše koja sebe kori. Onaj ko je stvorio ponovo će vratiti prvobitno stanje, a oni koji poriču proživljenje neće imati izlaz spasa od vatre. Neki od njih kažu: “Vjernik sam sebe kori a nevjernik ustrajava u svojim grijesima idući dalje i ne koreći sebe!”
Drugi kažu: “Značenja su približna, a najbliže značenje koje se može shvatiti iz vanjskog značenja jeste da je duša koja sebe kori ona koja kori osobu kojoj pripada zbog učinjenih dobrih djela, ali i zbog lošeg, i kaje se zbog onoga što joj je promaklo. Ovaj stav zastupa Ibn-Džerir.

Allah, dž.š., veli: “Zar čovjek misli da kosti njegove nećemo sakupiti?” Zar će pomisliti da Mi ne možemo vratiti njegove kosti u prvobitno stanje i da ih ne možemo sakupiti sa raznih strana… “Naprotiv, Mi možemo izravnati jagodice prstiju njegovih.” Zar misli čovjek da ne možemo sakupiti njegove kosti? Možemo! Mi ćemo ih sakupiti i u stanju smo ponovo vratiti jagodice njegovih prstiju onakve kakve su bile.To znači: Naša je moć takva da možemo sakupiti kosti.

Allah, dž.š., veli: “Ali, čovjek hoće dok je živ da griješi.” Ovo se odnosi na nevjernika, koji poriče Dan polaganja računa, kao što veli Ibn-Abbas. Zato poslije toga veli: “Pa pita: ‘Kada će Smak svijeta biti?!'” Kada je Sudnji dan? Svrha ovog pitanja jeste uvjerenje da je nemoguće da se to desi i poricanje Sudnjeg dana općenito.

Allah, dž.š., veli: “Kada se pogled ukoči.” Zbunjeno gleda i od straha mu pogled ne može zastati na jednoj tački, zbog jačine straha i strahota Sudnjeg dana. Allah, dž.š., veli: “i Mjesec pomrači”, tj. izgubi svoju svjetlost. “I Sunce i Mjesec sjaj izgube.” Mudžahid veli: “Izgube svoj sjaj.”

Allah, dž.š., veli: “Toga dana čovjek će povikati: ‘Kuda da se bježi?'” Pokušat će bijeg govoreći “Kuda da se bježi?” Ima li kakvo sklonište ili utočište? Allah, dž.š., veli: “Nikuda! Utočišta nema.” “Toga dana bit će tvome Gospodaru prepušten.” Povratak je Allahu, dž.š.

Zatim Allah, dž.š., veli: “Toga dana čovjek će o onome što je pripremio, a što je propustio, obaviješten biti.” Bit će obaviješten o svim svojim djelima od prvog do posljednjeg

“Sam će čovjek protiv sebe svjedočiti, uzalud će mu biti što će opravdanja svoja iznositi.” On će svjedočiti protiv sebe znajući svoja djela, makar ih i poricao, ili se ispričavao kako što veli Allah, dž.š.: “Čitaj svoju knjigu, dosta ti je danas to što ćeš svoj račun polagati.” (17:14.) “Makar iznosio svoja opravdanja”, tj. svoje argumente. Mudžahid veli: “Makar ih i branio, on je u potpunosti svjestan njihove slabosti, i to je tačno; međutim, ‘Neće ničemu poslužiti pravdanja…'” (30:57)

“Ne izgovaraj ga (Kur‘an) jezikom svojim da bi ga što prije zapamtio,/16/ Mi smo ga dužni skupiti da bi ga ti čitao./17/ A kada ga čitamo, ti prati čitanje njegovo,/18/. a poslije, Mi smo ga dužni objasniti/19/. Uistinu, vi ovaj prolazni svijet volite,/20/ a o onom drugom brigu ne vodite./21/ Toga dana će neka lica blistava biti, /22/ u Gospodara će svoga gledati. /23/ Toga dana neka će lica smrknuta biti /24/ znat će da će ih snaći velika nesreća! /25/ 

U ovim su ajetima upute Poslaniku, s.a.v.s., od Allaha, dž.š., kako da primi objavu od meleka. Naime, on je požurivao sa prihvatanjem Objave i nadmetao se sa melekom u učenju Kur‘ana, a.š. Zbog toga mu je Allah, dž.š., naredio da sluša učenje Kur‘ana, a.š., kada mu do|e melek, i garantirao mu da će ga sačuvati u njegovim grudima i da će mu olakšati njegovo učenje i prenošenje na način na koji je njemu prenesen te da će mu ga pojasniti. Prva garancija: čuvanje Kur‘ana, a.š., u njegovim grudima.Druga garancija: Učenje Kur‘ana, a.š. Treća: Pojašnjenje njegovog značenja.

Zato Allah, dž.š., veli: “Ne izgovaraj Kur’an jezikom svojim da bi ga što prije zapamtio.” Ne požuruj sa Kur‘anom, kao što je spomuto u ajetu: “I ne žuri s čitanjem Kur‘ana prije nego što ti se objašnjavanje njegovo završi i reci: ‘Gospodaru moj, znanje moje proširi.'” (20:114) Zatim Allah, dž.š., veli: “Mi smo ga dužni skupiti”, u tvojim prsima, “da bi ga ti čitao.” Učio. “A kada ga čitamo…” Kada ga tebi čita melek donoseći ga od Allaha, dž.š., “Ti prati čitanje njegovo.” Potom ga slušaj, a zatim ga uči, kao što ti je proučio. “A poslije, Mi smo ga dužni objasniti.” Nakon pamćenja i učenja Kur'ana, a.š., Mi ćemo ti ga i objasniti i nadahnuti te njegovim značenjem onako kako to budemo željeli.

Allah, dž.š., veli: “Uistinu! Vi ovaj prolazni svijet volite, a o onom drugom brigu ne vodite.” Doista, njih navodi poricanje Sudnjeg dana i suprotstavljanje onome što je objavio Allah, dž.š., njegova nebriga za ahiret i silna ljubav prema ovom svijetu. Zatim Allah, dž.š., veli: “Toga će dana neka lica blistava biti”, tj. ozarena i vesela. “U Gospodara svoga će gledati.” Gledat će ga svojim očima, kao što prenosi Buharija u svom Sahihu: (553) “Vi ćete vidjeti svoga Gospodara svojim očima.”

“Neki su ljudi upitali: ‘Allahov Poslaniče, hoćemo li vidjeti našeg Gospodara na Sudnjem danu?’ On im je odgovorio: ‘Sumnjate li u posmatranje Sunca i Mjeseca kada nisu zaklonjeni oblakom?’ ‘Ne’, rekoše. ‘Vi ćete tako vidjeti svoga Gospodara’, odgovori im Poslanik, s.a.v.s.'” Safija veli: “Nevjernicima je onemogućeno gledanje Allaha, dž.š., što u isto vrijeme ukazuje da će iskreni robovi vidjeti Allaha, dž.š.

Allah, dž.š., veli: “Toga dana neka će lica smrknuta biti, znat će da će ih snaći Velika nesreća!” To su lica nevjernika, koja će na Kijametskom danu biti namrštena, namrgođena i tmurna.  Bit će u potpunosti uvjereni da su u propasti. Ova je situacija ista kao ona spomenuta u ajeti-kerimu: “Na dan kada će neka lica pobijeljeti a neka pocrnjeti…” (3:106)
“Pazi, kada duša dopre do ključnih kostiju /26/ i vikne se: ‘Ima li vidara’ /27/ i on se uvjeri da je to čas rastanka /28/ i noga se uz nogu savije./29/ Toga dana će Gospodaru tvome privodjenje biti: /30/ “Nije vjerovao i nije klanjao,/31/ nego je poricao i okretao se, /32/ a onda je svojim oholo odlazio. /33/ Teško tebi! Teško tebi! /34/ i još jednom: Teško tebi! Teško tebi! /35/. Zar čovjek misli da će zaludu ostavljen biti?! /36/ Zar nije bio kap sjemena koja se ubaci, /37/ zatim ugrušak kome On onda razmjer odredi i skladnim mu lik učini, /38/ i od njega dvije vrste, muškarca i ženu, stvori,/39/ i zar Taj nije kadar mrtve oživiti?” /40/ 

Allah, dž.š., kazuje kakvo je stanje prilikom umiranja i kakve tegobe i strahote prate to stanje da nas Allah, dž.š., učvrsti u tom momentu nepokolebljivim izgovaranjem šehadeta. Allah, dž.š., veli: “Pazi, kada duša dopre do ključnih kostiju….” Kada se duša odvoji od tijela i dođe do ključnih kosti. To su kosti između potiljka i otvora u grlu. “…i vikne se: ‘Ima li vidara?'” Ima li ljekara koji će izliječiti, ima li onoga koji će vidanjem otkloniti bolest. “I noga se uz nogu savije.” To su noge koje će biti zamotane u kefine.

Allah, dž.š., veli: “Toga će dana Gospodaru tvome priveden biti.” Vratiti se tako što se duša podigne u nebesa, a Allah će, dž.š., reći: (555)“Vratite Mog roba na Zemlju, Ja sam ih od nje stvorio, u nju ću ih vratiti i iz nje ću ih ponovno izvesti”, kao što se navodi u podužem hadisu koji prenosi El-Bera.

Allah, dž.š., veli: “Nije vjerovao i nije klanjao, nego je poricao i okretao se.” Ovo je prikaz nevjernika koji je na dunjaluku poricao istinu svim svojim bićem, izbjegavajući činjenje djela. U njemu nema nikakvog dobra skrivenog ili vidljivog. “A onda je svojim oholo odlazio.” Uobražen, veseo, zao, lijen, koji ni o čemu ne brine niti čini dobra djela.

Allah, dž.š., veli: “Teško tebi! Teško tebi!” Prijetnja jedna iza druge od Allaha, dž.š., za nevjernike koji se ohole prilikom hoda, kao što je spomenuto i u ajeti-kerimu: “Jedite i naslađujte se, ali zakratko!Vi ste, zaista, grješnici!” (77:46)

 Allah, dž.š., veli: “Zar čovjek misli da će zaludu ostavljen biti!?” sto znači: čovjek neće biti ostavljen na ovom svijetu i zanemaren bez naredbi i zabrana. Neće biti ostavljen i zanemaren u kaburu a da ne bude proživljen. Naprotiv, njemu se upućuju naredbe i zabrane na ovom svijetu a bit će proživljen i doći pred Allaha, dž.š., na ahiretu. Ovdje se apostrofira proživljenje na ahiretu i odgovor onima koji to poriču izme|u onih koji su skrenuli, koji ne znaju i koji se inade. Zato Allah, dž.š., ovdje veli, podastirući kao argument za proživljenje početak stvaranja.

Allah, dž.š., veli: “Zar nije bio kap sjemena koja se ubaci?”Zar nije bio samo beznačajna kapljica koja se prelije iz kičme u maternicu, “Zatim ugrušak kome On onda razmjer odredi i skladnim mu lik učini.” Pa je postao ugrušak, zatim zametak, a onda je dobio lik. Zatim mu je udahnuta duša pa je postao drugo stvorenje sa udovima, muško ili žensko, sa Allahovom dozvolom i odre|enjem. Zato Allah, dž.š., veli: “I od njega dvije vrste, muškarca i ženu, stvori”, “I zar Taj nije kadar mrtve oživiti?” Zar Onaj Koji je stvorio savršeno stvorenje iz ugruška nije u stanju vratiti ga u prvobitno stanje? Nema sumnje da je ponovno vraćanje u prvobitno stanje manje čudo u poređenju sa prvim stvaranjem.

Tefsir ibn Kesir

obrada i izvor: pravisavjeti.info