Image default
Religija

Poruke sure El-Humezeh- Klevetnik

El- Humezeh – Klevetnik

U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

 “Teško svakom klevetniku – podrugljivcu” /1/ “koji blago gomila i prebrojava ga”, /2/ “i misli da će ga blago njegovo besmrtnim učiniti.”/3/  “A ne valja tako! On će sigurno biti bačen u Hutamu!”/4/  “A znaš li ti šta je Hutama?” /5/ “Vatra Allahova razbuktana”, /6/ “koja će do srca dopirati.” /7/ “Ona će za njima biti zatvorena” /8/ “(plamenim) izduženim stupovima.”/9/

“Teško svakom klevetniku – podrugljivcu”,tj. onome koji riječima kleveće i djelima se podruguje.

Drugim riječima, onome ko druge omalovažava i potcjenjuje. O tome smo ranije govorili kod riječi Uzvišenog: “…klevetnika koji tuđe riječi prenosi” (68:11). Ibn-Abbas kaže da se pod misli na one koji druge kleveću i kude, a Katade na one koji ih jezikom kleveću, a mimikom ismijavaju i omalovažavajući ih jedu njihovo meso. Mudžahid kaže da se pod misli na one koji se drugima rukama i očima ismijavaju, a pod na one koji ih riječima vrijeđaju.

“…koji blago gomila i prebrojava ga”, tj. Koji imetak skuplja i prebrojava. “…i misli da će ga blago njegovo besmrtnim učiniti”, tj. misli da će na Ovom svijetu vječno skupljati imetak.

 “A ne valja tako”, tj. nije tako kao što on misli: “On će sigurno biti bačen u Hutamu!”, tj. u Vatru koja sve ruši i pali. Zato Uzvišeni kaže: “A šta ti znaš šta je Hutama? Vatra Allahova razbuktana, koja će do srca dopirati”, tj. koja će im živima srca paliti. “Ona će za njima biti zatvorena”, tj. za njima sklopljena “zatvorena”, ona će ih okruživati sa svih strana. “…(plamenim) izduženim stupovima”, tj. Za njima zatvorena, izduženim stupovima od plamena.

tefsir Ibn Kesir

obrada i izvor: pravisavjeti.info

Related posts

Video koji će rasplakati vaše srce

Serijal o džinima: Džinsko opsjedanje ljudi (VIDEO) ᴴᴰ

Ne sjedajte na kaburovima!

Leave a Comment