Pomozi koliko možeš. Apel za istočnu Afriku

Višegodišnja suša u istočnoj Africi ( Somalija, Etiopija, Kenija, Sudan) dovela je 20 miliona ljudi do situacije umiranja od gladi i žeđi.

Višegodišnja suša u istočnoj Africi koja je posebno pogodila Somaliju, Etiopiju, Keniju i Sudan, uzrokovala je nestašicu hrane, tako da je 20 miliona u velikoj opasnosti od umiranja zbog gladi i žeđi.

Na hiljade porodica  prinuđeno je krenuti  na stotine kilometara duga putovanja u potrazi za vodom  i hranom.  Uslijed dehidracije  mnogi ne stignu do spasa. Dehidracija i glad je  uzrok smrti većine.

Cjelokupni  stočni fond je uništen a koji je ujedno bio i jedini izvor hrane i prihoda .. Oni više nemaju ništa.   Trenutno,  jedina nada  je humanitarna  pomoć u vidu  hrane i vode.

Prethodnih godina Islamic Relief je implementirao mnogobrojne samoodržive projekte vodo-snadbijevanja kroz kopanje bunara  (neke do čak 350 m dubine)  i  podzemnih spremnika sa vodom a  koji su dovoljni  da podmire potrebe za oko 5000 osoba. Upravo su ovakvi  objekti  postali  magnet za hiljade onih koji su se odlučili na pokret u potrazi za vodom napuštajući  svoja  prebivališta.  Nažalost,  ni ovi  spremnici vode nisu dovoljni  za hiljade novih porodica.

Kopanje novih bunara je  svakako dugoročno rješenje ali ne u ovom trenutku.

Sada je najbitnije spasiti živote!

800.000  djece  je  akutno neuhranjeno.

Islamic Relief je u saradnji sa 13 internacionalnih organizacija pokrenuo kampanju pomoći.

Na terenu smo i  dostavljamo pomoć.

 Molimo sve koji imaju mogućnost  da pomognu!

Svaki sat je bitan!

Pozivom na broj 090 292 000 donirajte 3 KM koje život znače.

Uplate preko  ZIRAAT BANK BH na žiroračun br :
186-000-10724340-61

Sa naznakom Pomoć za Afriku

Prikupljena sredstva će biti upotrebljena za:

Hranu, vodu i  liječenje akutno neuhranjene djece.

Sve informacije o trenutnoj situaciji i našem angažmanu u Istočnoj Africi možete pronaći na

http://www.islamic-relief.org/category/appeals/emergencies/east-africa-crisis/

i na našoj  Facebook stranici: https://www.facebook.com/IRBIH/

Pozovite nas na  033 666 223 / 033 666 224

Akos.ba