Image default
Arhiva

Poljoprivredni sektor: Realiziraju se projekti od 216 milijuna eura

U BiH se trenutno realizira 27 projekta vezanih za poljoprivredni sektor u ukupnom iznosu od oko 216 milijuna eura sredstava. Jedan dio tih sredstava BiH je dobila u obliku kreditima, ali i dijelom grant sredstvima.

Od tog iznosa najviše sredstava je namijenjeno za Projekt oporavka od poplava i to oko 88 milijuna eura te Projekt razvoja navodnjavanja (IDP) u iznosu od 35, 3 milijuna eura. Samo pet projekte Europske komisije za ovu oblast se realizira u BiH i to u iznosu od oko 4,9 milijuna eura.

Iz ovog je vidljivo da se u sektoru poljoprivrede osjećaju posljedice nedostatka donatorskih sredstava, posebno onih iz Europske unije, što je istaknuto u izvještaju o ovom sektoru koje je nedavno usvojilo Vijeće ministara.

Podsjetimo, da je za BiH za podršku poljoprivredi kroz IPA fodnove za ovu oblast bilo predviđeno 325 milijuna eura bespovratnih sredstava, ali institucije nisu uspjele postići političku suglasnost da se formira operativna struktura koja bi omogućila preuzimanje ovakvih sredstava. Predstavnici iz RS nisu bili spremni prihvatiti zahjev EU, a to je izrada državne strategije ove oblasti.

Iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH kažu da nedovoljno izgrađeni institucionalni kapaciteti na svim razinima vlasti u BiH zbog nedostatka tehničke pomoći dodatno slabe, a pored otežane mogućnosti za praćenje promjena u zakonodavstvu EU, bez tehničke podrške gubi se i mreža suradnje kako sa zemljama EU, tako i zemljama iz regije koji ubrzanim tempom usvajaju znanja i propise u jednoj od najzahtjevnijih oblasti europskog zakonodavstva.

Sve to ima za posljedicu smanjenje konkurentnosti poljoprivrednog sektora te otežan izvoz poljoprivrednih proizvoda posebno životinjskog podrijetla, zbog neusvajanja standarda i modernizacije sektora u skladu sa europskim standardima.

Imajući u vidu navedeno, a su skladu sa Programom rada Vijeća ministara BiH i u skladu sa preporukama iz izvještaja EK o napretku, kao prioritet se postavlja postizanje političkog dogovora o IPARD strukturi kao i donošenje Strateškog plana ruralnog razvoja za BiH kako bi sredstva iz IPA II programskog perioda nakon 2017. godine bila dostupna i za sektor poljoprivrede i ruralnog razvoja BiH, navodi se u informaciji koju pokazuje stanje u oblasti poljoprivrede koju je radilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Dodatni prioritet kod ispunjavanja kriterija za članstvo u EU koji se mogu realizirati uz tehničku podršku iz IPA II je i razvoj informacijskih sustava u poljoprivredi.

Značajno je naglasiti da je Bosna i Hercegovina, još od 2008. godine upoznata sa kriterijima koje je potrebno ispuniti za korištenje sredstava predpristupne pomoći u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, odnosno zahtjeva za uspostavljanje IPARD operativne strukture.

BEZ SEKTORSKIH STRATEGIJA NEMA NOVCA

Bosni i Hercegovini je bila na raspolaganju tehnička pomoć za dostizanje ovih kriterija kroz održavanje seminara, radionica, studijskih putovanja, pismenog tumačenja postojećeg acquis-a, i pripreme prijedloga za uspostavljanje strukture u skladu sa unutrašnjom strukturom Bosne i Hercegovine kroz projekte iz programa IPA I (3PBHRD, SAPIC i PSIPARD). Međutim, kako nije postignut dogovor u vezi uspostavljanja strukture, EK je otkazala projekte iz IPA 2008 i IPA 2010 i obustavila dalju pomoć za oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Kao posljedica toga, IPA II Indikativnim strateškim dokumentom za Bosnu i Hercegovinu (2014- 2017), koji je usvojen 15.12.2014., poljoprivreda i ruralni razvoj nisu predviđene kao prioritetne oblasti za koje će Europska komisija donirati sredstva.

Naučene lekcije iz programiranja i realizacije prethodne i sadašnje pomoći EU su te, da je političko opredjeljenje i vlasništvo nad procesom reformi neophodan preduvjet za uspjeh. S obzirom na ova iskustva, te u skladu s Pariškom deklaracijom o učinkovitosti pomoći, pomoć će biti zasnovana na sopstvenim sektorskim strategijama Bosne i Hercegovine.

“Gdje ne postoje takve strategije, Program IPA II će podržavati izradu, usvajanje i provođenje tih strategija. Sredstva za razvoj cjelodržavnih strategija će biti dostupna u okviru Instrumenta za evropske integracije predviđenim u svakom godišnjem IPAprogramu 2014-2017. I dalje će se pružati kratkoročna tehnička pomoć u okviru Instrumenta za tehničku pomoć i razmjenu informacija (TAIEX) u svim sektorima”, navodi se u analizi stanja ovog sektora koju je usvojilo Vijeće ministara.

D.K.

akta.ba

 

Related posts

Edin Džeko: Andiamo mangiare

Kako sam prestao pušiti

Kamen sa kojeg su Krajišnici kretali u Meku

Leave a Comment