Poklon za nju

DOVA ZA NJU

Gospodaru,
Ti koji zdravlje daješ,
U ovoj mubarek noći
Molim Ti se svjetlom Tvojim,
Podari njoj zdravlje,
Tako ti Tvoje neizmjerne dobrote
I tako ti Tvoje svjetlosti
Noćne ove.

Ženi,
Majci,
Djevojci,
Zdravlje Tvoje treba.
Podari joj ga Milostivi
Jer Ti, u riznici Svojoj
Zdravlja najviše imaš,
Liječniče, Ti dove primaš.

Njoj ništa osim zdravlja
Ne treba
Zato Te ne molim
Ni za šta drugo
Nego da je Ti,
Liječniče Blagi,
Ozdraviš.

Primi ovu dovu
Za nju,
Za ženu,
Za majku,
Za djevojku.
Amin!
Amin!
Za portal www.pravisavjeti.info piše: Admir Muhić