Pogledajte koji Vam dokumenti trebaju od 01.01.2016 prilikom predaje za vizu!

Od 1. januara 2016 godine za državljane Bosne i Hercegovine (i pet drugih zemalja Zapadnog Balkana)važe zapošljavanja u bilo kojoj struci.

Ovo pravilo važi do 31.12.2020.godine, piše njemačka ambasada u Sarajevu!

Za ulazak u Njemačku u svrhu zaposlenja potrebno Vam je osigurano radno mjesto/potpisan ugovor, kao i viza.
Radno mjesto mora ispunjavati slijedeće uslove:

Za slobodno radno mjesto ne smije biti na raspolaganju niti jedan povlašteni kandidat (tražilac posla koji ima njemačko ili EU državljanstvo).

Zarada i uslovi iz ugovora ne smiju biti lošiji od onih koje ima posloprimac u Njemačkoj na sličnom radnom mjestu.
Zahtjev za vizu možete predati u Njemačkoj ambasadi Vaše zemlje porijekla ili u zemlji gdje imate zakoniti stalni boravak.
Predaja zahtjeva u Njemačkoj nije moguća.

Osobe koje su unutar 24 mjeseca prije predaje zahtjeva za vizu primali pomoć kao tražioci azila ili su bili tolerirani prema Zakonu o pomoći tražiocima azila, prema ovom novom propisu ne mogu dobiti vizu.

Ova zabrana ne važi za osobe koje su između 1. januara 2015. i 24. oktobra 2015. godine podnijeli zahtjev za azil u Njemačkoj i koje su na dan 24. oktobra 2015.
godine još uvijek bile u Njemačkoj, te nakon toga smjesta napustile Njemačku.
Prilikom predaje zahtjeva morate dostaviti slijedeće:
a) obavezujuću ponudu za radno mjesto ili već potpisani Ugovor o radu sa konkretnim poslodavcem u Njemačkoj, i to u originalu i sa 2 kopije
(dopuna: Ugovor o radu/ obavezujuća ponuda za radno mjesto mora sadržavati potpune podatke o poslodavcu i posloprimcu (potpuni podaci o poslodavcu ili preduzeću-adresa, kontakt
podaci i podaci o posloprimcu) i o radnom odnosu(vrsta ugovora, bruto primanja, radno vrijeme, odmor, dodatne isplate).)

b) Prethodna saglasnost za izdavanje vize njemačkih organa (Ureda za strance ili Savezne agencije za rad) u originalu und 2 kopije
(dopuna: Dobijanje prethodne saglasnosti za izdavanje vize u svrhu zaposlenja od nadležnih njemačkih organa.

Nadležni njemački organi moraju izdati saglasnost za zaposlenje. U pravilu je Savezna agencija za rad (BA) nadležna za izdavanje saglasnosti.

Ako ste ranije imali boravišnu dozvolu u Njemačkoj (ili ste predavali zahtjev za azil), Vaš poslodavac se mora obratiti nadležnom uredu za strance(ABH).

Nadležni ured za strance je onaj gdje Vaš poslodavac ima sjedište preduzeća. Zbog toga Vi morate dati Vašem poslodavcu sveobuhvatne i
nformacije o Vašim prijašnjim boravcima u Njemačkoj.

Napominjemo da se ove informacije provjeravaju u kasnijoj obradi zahtjeva za izdavanje vize i da pogrešni ili nepotpuni podaci mogu dovesti do odbijanja Vašeg zahtjeva za izdavanje vite, tj. do znantnog produženja trajanja obrade zahtjeva.)

c) važeći pasoš i dvije kopije
d) dva potpuno popunjena i lično potpisana obrasca za izdavanje vize
e) dvije aktuelne biometrijske fotografije sa svijetlom pozadinom
f) taksa za izdavanje vize u visini od 120 KM(cijena u BiH)

Potrebno je navesti da za prilikom predaje zahtjeva treba zakati termin putem internet stranice ambasade! Kompletan članak sa svim informacijama od ambasade  pogledajte na OVOM LINKU-Ambasada Sarajevo!

Treba navesti da za svaku državu na Balkanu postoji Njemačka ambasada sa svim ovim informacijama, pa potražite za svoju zemlju!

U slučaju zapošljavanja kao njegovatelj/ljekar/apotekar također važe posebne odredbe, gdje treba da pogledate  informativni list za medicinsko osoblje.
Izvor: sarajewo.diplo.de