Počeo uzgoj bosanskog brdskog konja u Holandiji

“Iako nisam imao namjeru prodavati konje, jer mi se broj koji sam imao uklapao u uzgojni program, na insistiranje Zefanje Vermeulen i Tanje de Bode morao sam im dati dvije rasplodne kobile, jednog pastuhića i jedno žensko ždrijebe, više nismo mogli naći ni u Sloveniji ni u Hrvatskoj. Međutim to je za njih bilo nedovoljno pa su kupile i dva kastrata od slovenačkih uzgajivača. Sve konje su odmah odvezle u Holandiju”, rekao je Anton Dolinšek, predsjednik međunarodnog udruženja i vlasnik ergele “Planido”.

Tako se polako povećava broj zemalja u kojima se uzgaja bosanski brdski konj, što je ohrabrujuće s obzirom na činjenicu da je ova izuzetno vrijedna pasmina bila praktično pred nestankom.

“Iako su ovo sve relativno mali koraci naprijed sa stanovišta nas nekolicine koji su uporno borimo da sačuvamo pasminu to su veliki pomaci koji bi u konačnici mogli imati pozitivan ishod”, kaže Enver Žiga, vlasnik ergele “Žiga” i predsjednik Upravnog odbora Udruženja. Dodaje: “Nama je 2017. godina bila uspješna, pored toga što smo značajno povećali brojnost pasmine, u Federaciji smo dobili dvije nove manje ergele i dva nova perspektivna uzgajivača, objavili smo drugu matičnu knjigu BBK, pohranili smo genetički materijal na Veterinarskom fakultetu u Ljubljani, a prvi put su uzgajivači bosanskog brdskog konja uvršteni u plan Federalnog ministarstva poljoprivrede za poticaje. Iako su ta sredstva skromna nama je važno da smo prepoznati kao neko čiji rad zavređuje pažnju”.

U 2018. godini očekuje se dalje povećanje brojnosti pasmine, a planirano je održavanje i dva naučna skupa na kojima bi trebalo da budu prisutni uzgajivači i ljubitelji bosanskog brdskog konja iz svih zemalja u kojima se trenutno uzgaja. Mi imamo sreću da je naš predsjednik Uzgojne komisije prof. dr. Matjaž Mesarić uključen u sve poslove Udruženja. On to radi sa velikom ljubavi i velika je podrška i u praktičnom i naučnom radu. Zajedničkim radom uspjeli smo da značajno smanjimo koeficijent uzgoja u srodstvu što je uvijek problem kod male populacije. Također, uspjeli smo da sačuvamo obje stare linije pastuha i uvedemo dvije nove, dok smo kod rasplodnih kobila sačuvali sve stare rodove i uveli osam novih rodova. Vrlo je značajno i to da se povećava interes za bosanskog brdskog konja pa s pravom očekujemo dalji napredak u 2018. godini.