Tjelesna aktivnost kod djece utječe na zdravlje i predstavlja prevenciju razvoju rizičnih faktora prilikom odrastanja. Imajući u vidu da je organizovani oblik tjelesne aktivnosti primaran u odrastanju djeteta i da predstavlja bazu za pravilan razvoj, kako sa zdravstvenog, tako i sa psihološkog aspekta, Općina Centar Sarajevo izdvojila je 33.000 KM za sportsko animacijski program za djecu predškolskog uzrasta, prenosi agencija Patria.

Program je počeo 17. oktobra 2016. godine i trajat će do 31. maja 2016. Realizator programa je JU „Centar za sport i rekreaciju“, a namijenjen je za djecu predškolskog uzrasta od 4 do 5,5 godina.

Nastava za djecu koja pohađaju vrtiće održavat će se u prostorijama FIS-a ponedjeljkom, utorkom, srijedom i četvrtkom od 9 do 11.40 sati, dok će se nastava za djecu koja ne pohađaju vrtiće održavati ponedjeljkom i srijedom, u terminima od 12 sati. Planirano je da svako dijete vježba dva puta sedmično po 40 minuta.

Cilj projekta je da se djeca predškolskog uzrasta sa područja općine Centar uključe u organizovanu nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja, te da se putem jednostavnih motoričkih pokreta, različitih vježbi i igara utiče na zdravlje, intelektualni i emocionalni razvoj djeteta.

Na početku realizacije projekta izvršit će se testiranje antropometrijskih karakteristika, te motoričkih funkcionalnih sposobnosti djece. Testiranjem će biti utvrđeno inicijalno i finalno stanje za svako dijete.