Ostajemo li bez miliona eura iz pretpristupnih IPA fondova

Ukoliko Vijeće ministara BiH ne ispuni uvjete koje je postavila Vlada Republike Srpske, vlasti ovog entiteta spremne su da povuku saglasnost na Strateški plan ruralnog razvoja BiH.

Ovakva odluka vlasti RS dovest će neminovno do gubitka miliona eura za bh. poljoprivrednike iz pretpristupnih IPA fondova.

Politički razlozi

Osnovni zahtjev Vlade RS je da raspodjela IPA sredstava ide isključivo preko Mehanizma koordinacije BiH i EU, a ne preko drugih državnih tijela.

No, kako je za “Avaz” kazao zamjenik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mato Franjičević, “Bosni i Hercegovini predstoje određeni koraci koji se moraju poduzeti kako bi ta sredstva uopće postala operativna”.

– Evropska unija od nas, prije svega, traži da formiramo jedno državno upravljačko tijelo, koje će rukovoditi povlačenjem tih sredstava. Moramo definirati i platni sistem kako bismo mogli koristiti ta sredstva. Ti su zadaci, zbog poznatih političkih razloga, poprilično zahtjevni ili teško ostvarivi. Nastojimo da s odgovarajućim tijelima EU postignemo dogovor o stvaranju pretpostavki za povlačenje sredstava i na nešto jednostavniji način, ispunjavajući neke lakše uvjete – pojasnio je Franjičević.

Dodao je da je nedavno Dom naroda Parlamenta BiH usvojio i zaključak da se sredstva iz IPA fondova trebaju raspoređivati putem Mehanizma koordinacije.

– Takav zaključak može pomoći u našim pregovorima, ali to i dalje nije dovoljno precizna mjera. Znamo kakve su ustavne ingerencije u BiH u pogledu poljoprivrede, ali je neophodno da se sistem definira na način da postoji samo jedna adresa u BiH s kojom će EU komunicirati i koja će, na kraju krajeva, biti odgovorna za povučena sredstva – naglasio je Franjičević.

Nepovratna sredstva

Ukoliko bi se razradio i usvojio sistem za upravljanje i raspodjelu IPA sredstava, poljoprivrednici u BiH mogli bi još u ovoj godini dobiti do 30 miliona eura nepovratnih sredstava. Budući da IPA sredstva raspoređuju unutar jednog ciklusa u trajanju od nekoliko godina, onda BiH i u naredne tri ili četiri godine može povlačiti po 30 miliona eura. Primjera radi, susjedna Srbija kroz pretpristupne fondove, kao zemlja kandidat za članstvo u EU, povlači do 175 miliona eura godišnje.

RS se žali i na Njemačku

Iz Ministarstva poljoprivrede RS žale se i da nisu dobili ni pomoć vlade Njemačke, obećanu poljoprivrednicima u RS.

Podsjećaju da je pomoć obećana za saniranje štete zbog početka primjene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s EU (SAA). Prvo se pričalo o finansijskoj, a poslije o savjetodavnoj i tehničkoj pomoći. Na kraju se sve svelo na to da su stručnjaci iz RS, nakon primjene SAA, dva puta išli na studijsku obuku u Njemačku.

– Nažalost, izostala je konkretnija pomoć Njemačke u smislu savjetodavne i tehničke podrške, kao što su najavili – rekao je novinarima Aleksandar Macanović iz Ministarstva poljoprivrede RS.