Osnaživanje žena

U bosanskohercegovačkom društvu, uloga žene, majke uvijek je bila bitna.

Žena je ta koja je stub kuće, drži porodicu na okupu i uglavnom brine o odgoju djece, te zbog toga je jako važno da žena/majka bude jaka, samouvjerena i zdrava, jer o tome ne rijetko ovisi ne samo njena dobrobit, već i dobrobit društva u cjelini.

U periodu tokom i nakon rata mnoge porodice su ostale bez muških članova porodice, čime se i uloga hranitelja porodice sve češće prebacivala na majke.

Nažalost teška ekonomska situacija dovela je do stanja u kome se žene, zbog nemogućnosti da obezbjede egzistenciju i kvalitetan život svojoj porodici, često osjećaju bespomoćno i zanemareno.

Muslim Aid je prepoznao ovaj problem i razvio poseban program namjenjen osnaživanju žena.

Cilj ovog programa je pomoći ženama da povrate izgubljeno samopuzdanje, ali i motivirati i educirati ih za obavljanje određenih poslova, kroz koje mogu doprinjeti kućnom budgetu.

Muslim Aid također ženama obezbjeđuje i donacije u vidu plastenika, sadnica, stoke ili opreme za pčelarstvo, kako bi olakšao njihov put ka ekonomskoj nezavisnosti.

Pored ekonomskog segmenta ovaj program je posvećen i zdravlju, naime okupirane svakodnevnim problemima žene često zapostavljaju svoje zdravlje, ne idu na redovne preglede, pa se dešava da veliki broj žena oboli i umire od bolesti koje se blagovremenom reakcijom mogu prevenirati i liječiti.

Kako bismo pomogli u očuvanju zdravlja žena, u saradnji sa partnerskim organizacijama, organizujemo predavanja i preventivne preglede iz oblasti reproduktivnog, mentalnog i oralnog zdravlja.

http://www.muslimaidbih.org/tekstovi8.aspx

Rainbow Family
Svijest da nismo sami na ovom svijetu i da trebamo biti sretni zahvalni na onom što imamo okosnica je Muslim Aid Rainbow Family programa.

Kroz ovaj program Muslim Aid trenutno obezbjeđuje stipendije za 270 djece, korisnici programa su jetimi, djeca s invaliditetom i djeca iz socijalno ugroženih porodica.

Osnovni kriteriji za odabir djece koja će u ući u Rainbow Family su da se dijete nalazi u stanju potrebe i da ima manje od 12 godina.

Ovaj program omogućava vam da za iznos od 35 EUR mjesečno stipendirate jedno dijete i na taj način postanete dio „porodice“ koja se trudi da svoj djeci pruži jednake mogućnosti za obrazovanje i uspjeh u životu.

Podrška za škole
Škole kao obrazovno – odgojne institucije, su mjesta u kojima bi se djeca trebala osjećati sigurno i ugodno, prostor bi trebao biti topao, motivirajući i opremljen na način koji omogućava djeci da uče i razvijaju se.

Nažalost postoji veliki broj škola, posebno u ruralnim područjima BiH u kojima djeca sjede u hladnim učionicama, na starim stolicama, a o računalima, mikroskopima i ostalim modernim pomagalima mogu samo sanjati.

Muslim Aid se zalaže za jednake uslove za učenje za svu djecu te kroz svoj program direktne podrške školama pomaže da djeca imaju minimalne uslove za rad i razvoj.

Kroz ovaj program omogućili smo opremanje biblioteka, školskih igrališta i igraonica u školama u Istočnoj Bosni.

Pored toga pomogli smo i u rješavanju problema grijanja, nabavci školskih klupa i didaktičke opreme školama, čime smo, nadamo se, olakšali rad učenicima, ali i nastavnicima.

O nama
Muslim Aid je britanska, humanitarna organizacija za međunarodnu pomoć i razvoj koja više od dva desetljeća spašava i poboljšava živote miliona ljudi u preko 70 najsiromašnijih zemalja svijeta.
Pored centralnog ureda u Londonu, Muslim Aid ima i četrnaest regionalnih ureda u Bangladešu, Bosni i Hercegovini, Kambodži, Gambiji, Indiji, Indoneziji, Iraku, Jordanu, Keniji, Libanonu, USA, Pakistanu, Somaliji, Šri Lanki i Sudanu.

Pomažemo svima kojima je pomoć potrebna bez obzira na rasu, vjeru, spol, nacionalnost ili političko opredjeljenje.

Specijalizovali smo se za: pružanje hitne pomoći koja uključuje hranu, smještaj i zdravstvenu zaštitu; izgradnju stambenih kapaciteta sa vodom i kanalizacijom; zdravstvene programe ; podršku obrazovanju i razvoju vještina; te za mikro – financiranje i sticanje prihoda.

Pored navedenog, imamo i poseban program koji podrazumijeva brigu o jetimima.
Osim praktične pomoći Muslim Aid pomaže zajednicama u ispitivanju uzroka siromaštva i nerazvijenosti te, zagovara ravnopravno društvo i održivu budućnost.

Muslim Aid podržava ugrožene poslijedicama rata kao što su žene, djeca, stariji, osobe pogođene ekonomskom i socijalnom krizom te povratnike u njihove prijeratne domove.