Orjentacioni program tretiranja maline

Donosimo Vam orjentacioni program tetiranja maline, koji je sklon modifikacijama i izmjenama.

SLIKA: