Organska poljoprivreda u BiH

Da li vam je poznata informacija da Bosna i Hercegovina raspolaže sa preko 1,5 milion ha kvalitetnog obradivog zemljišta, za razliku od drugih država koje imaju mnogo veću proizvodnju od nas.

Za portal pravisavjeti.info piše: Munib Prošić dipl.ing.agr.

Od te površine od preko 1,5 milion ha kvalitetnog obradivog zemljišta, 70% otpada na brdsko-planinsko područje, koje je idealno za bavljenje organskom proizvodnjom, u našem slučaju za bavljenje organskom proizvodnjom maline, kupinje, aronije i drugih kultura.

Organska proizvodnja je veoma cjenjena, cijene su više od dvostruko veće, samim tim i veća je isplativost bavljenja sa ovom proizvodnjom .

Mi imamo čiste rijeke, vodotoke i nezagađen vazduh, zemljište je najvećim dijelom nekontaminirano, što predstavlja veliku pogodnost za zasnivanje održive organske poljoprivredne proizvodnje i ozbiljno bavljenje istom.

Organska proizvodnja je budućnost, u ovom užurbanom životu sve više potrošača traži oznake +387, Kupuj domaće, eko,bio i slično.

Bog nam je dao mogućnost da sve to proizvedemo u svom kraju, da kupujemo domaće proizvode, da pomažemo svoje komšije poljoprivrednike i da smanjimo na minimum kupovinu stranih proizvoda od kojih naša ekonomija nema mnogo koristi, samim tim bi poboljšali i naš životni standard i stanje u našoj domovini.

U Bosni i Hercegovini je od 2001. god. počeo intenzivniji razvoj organske poljoprivrede, ali sve je to u manjim količinama, na hobi plantažama i slično.

Smatramo da bi nadležne institucije trebale povesti računa o ovom pitanju, da postaknemo naše proizvođače da postepeno prelaze na organsku proizvodnju, a novi da sami se odlučuju na ovaj vid proizvodnje, zbog njenih prednosti.

U dosadašnjem periodu doprinos razvoju organske poljoprivrede u Bosni i Hercegovini dale su nevladine organizacije koje ovom prilikom nećemo posebno navoditi niti reklamisati, ali i udruženja poljoprivrednika iz FBiH i RS koje su u 2003. god.

Potrebno je napomenuti da od 2004. god. u BiH imamo domaće organizacije za certificiranje organske proizvodnje koje su međunarodno proiznate.

Trenutno je problem što taj certifikat mnogo košta, a naši poljoprivrednici nisu u mogućnosti da se dodatno izlažu troškovima.

Još jednom upućujemo poruku, da nadležne institucije povedu računa o ovom pitanju, da ponude nepovratne pomoći poljoprivrednicima, pomoći pri registraciji, podizanju organskih plantaža, pri isplati ovih certifikata i slično.

Napominjemo da o ovoj temi trebamo pričati, pisati, pitati, raspravljati, ovo je tema koja može zaustaviti masovni odlazak mladih iz države…

Za portal pravisavjeti.info piše: Munib Prošić dipl.ing.agr.