Image default
Arhiva

Okvirna skela s integriranom radnom sigurnosti

Normalna konstrukcija PERI UP sistema podrazumijeva zaštitu kontinuiranom ogradom. Ogradu sljedeće ravnine može montirati odnosno demontirati samo jedan čovjek i to bez dodatnih elemenata.

Kod prvog prolaženja sljedećom ravninom ta ograda montera skele osigurava od pada.

PERI skele tako ispunjavaju sve europske smjernice o zaštitnim sredstvima na radu – zaštita užadima, neophodna u mnogim zemljama, s PERI UP sistemom nije potrebna.

Na raspolaganju su sljedeće varijante:

PERI UP T 72

sistemska širina 72 cm, širina obloga 64 cm,
uporabljiva kao radna i zaštitna skela u klasama opterećenja 1 do 4
(0,75 – 3,00 kN/m²),
varijante opreme obuhvaćaju konstrukciju skele s unutarnjim konzolama, vanjskim konzolama, zaštitnim krovom, zaštitnim zidom, okvirima za prolaze, premošćenjima, mrežom, ceradama,
mogućnosti primjene za radove kod kojih se skladište manje količine materijala i/ili građevinskih elemenata npr. za ličilačke radove, oblaganje fasade, montažne radove.
PERI UP T 104

sistemska širina 104 cm, šiorina obloga 96 cm,
uporabljiva kao radna i zaštitna skela u klasama opterećenja 1 do 6
(0,75 – 6,00 kN/m²),
varijante opreme obuhvaćaju konstrukciju skele s unutarnjim konzolama, vanjskim konzolama, zaštitnim krovom, zaštitnim zidom, okvirima za prolaze, premošćenjima, mrežama i ceradama,
mogućnosti uporabe za radove kod kojih se skladište veće količine materijala i/ili građevinskih elemenata npr. za zidarske radove, žbukanje, montažne radove.
Primjena diljem svijeta

“Naši kupci dobivaju sistem skele koji ispunjava sve neophodne zahtjeve u pogledu stabilnosti i sigurnosti na radu. U našim uputama za montažu i primjenu, prevedenim na više jezika, pregledno su predstavljeni rezultati”, ističu iz kompanije PERI.

Za Europu PERI UP ispunjava sve zahtjeve prema sistemima skela sukladno europskim normama EN 12810 i EN 12811.

Prednosti

Kontinuirana sistemska ograda
Kontinuirana ograda sljedeće ravnine montira se s donje, osigurane ravnine skele zajedno s T-okvirom. Monter skele tako je već siguran kada nagazi sljedeći položaj. Osnova za brz i siguran rad.
Otvoreni okvir
Otvoreni okvir sastoji se od laganih dijelova, prikladnih za rukovanje i brz rad koji ne umara. T-okvir UVT 72/200 primjerice teži samo 14,70 kg. Dodatno predstavlja ključ visoke kvalitete rada i razine sigurnosti u konstrukciji skele.
Integrirano osiguranje obloga
Zahvaljujući integriranom osiguranju obloga je osigurana odmah nakon ovjesa i bočnog pomjeranja. Ugradnja dodatnih sigurnosnih dijelova nije nužna. Kod gotovih konstrukcija skele obloge se mogu naknadno montirati i demontirati.
Unutarnja i vanjska bočna zaštita
Unutarnje strane držača posjeduju iste oslonce ograde kao i vanjske strane. Tako se na obje strane obloge postavlja trodjelna bočna zaštita (ograda, koljenasti štit i fosne). Nema zahtjevne montaže dodatnih elemenata.

https://www.youtube.com/watch?v=BToQintFuIM

 

 

izvor . AKTA.BA / PRAVISAVJETI.INFO / YOU TUBE

Related posts

Fashion Week Parties: Night 4

Stanje na cestama

Neka nova priča u Krajini

Leave a Comment