Image default
Arhiva

Objekti za proizvodnju mlijeka u BiH ispunjavaju EU standarde

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH – Kancelarija za vetrinarstvo zaprimila je Izvještaj o rezultatima kontrole Generalne direkcije za zdravlje i sigurnost hrane EU obavljene u BiH od 14. do 25. marta ove godine kako bi se ocijenio sistem proizvodnje i kontrole proizvoda od mlijeka namjenjenih za izvoz u Evropsku uniju.

Kako je saopćeno iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (MVTEO), u zvaničnom izvještaju je konstatovano da generalno objekti za proizvodnju mlijeka ispunjavaju EU standarde.

Također, kontrola je pokazala i da je sistem službenih kontrola u mogućnosti da EU odobreni objekti za izvoz ispunjavaju relevantne EU zahtjeve i da je osoblje odgovorno za službene kontrole adekvatno obučeno i kompetentno za primjenu EU standarda.

Izvještaj locira i nedostatke u sistemu službenih kontrola, naročito nedostavljanje blagovremenih informacija centralnom nadležnom organu od nadležnih organa s drugih nivoa komandnog lanca, kao i nedostatke u sistemu identifikacije životinja.

Uočeni nedostaci dati su u formi preporuka nadležnim tijelima u Bosni i Hercegovini kako bi se otklonili u što skorijem periodu, saopćeno je iz MVTEO BiH.

Related posts

Norveški tuneli za brodove

Vođa novog Dinama najveća tabu tema BiH nogometa?

Znaš li kolika je štetnost žurbe!

Leave a Comment