OBAVIJEST ZA PROIZVOĐAČE MALINE

Centar za ekonomski i ruralni razvoj – CERD Banja Luka u saradnji sa Službama nadležnim za poljoprivredu Općine Bosanska Krupa, Cazin i Bužim, a u okviru USAID/Sweden Projekta razvoja tržišne poljoprivrede Farma II, organizuje Obuku o savremenim tehnologijama proizvodnje maline za žene i mlade farmere iz ruralnih područja Općine Bosanska Krupa, Cazin i Bužim .
Obuka će biti održana u Bosanskoj Krupi, dana 18. 11. 2016. godine (petak), u Velikoj sali Doma kulture sa početkom u 17,30 sati.


Predavač je profesor Adnan Maličević sa Poljoprivrednog fakulteta Sarajevo.


Narednog dana, 19. 11. 2016. godine (subota) u prijepodnevnim časovima održaće se praktična obuka iz malinarstva.

Praktična obuka će se takođe održati na području općine Bosanska Krupa, dok će se tačna lokacija odrediti na teorijskoj obuci u dogovoru između predavača, prisutnih malinara i i predstavnika Centra za ekonomski i ruralni razvoj – CERD Banja Luka.


Pozivaju se svi zainteresirani proizvođači maline, a posebno žene i mladi proizvođači da prisustvuju obuci o savremenim tehnologijama proizvodnje maline.